Allt färre barn berörs av vräkning

Antalet vräkningar som berör barn minskar kraftigt, skriver Kronofogden i ett pressmeddelande. Antalet vräkningar där barn berördes uppgick under första halvåret i år till 104 jämfört med 141 motsvarande period föregående år.

Under första halvåret i år verkställdes 104 vräkningar, vilket var en minskning med drygt 26 procent jämfört med samma period förra året. Många av vräkningarna sker på grund av hyresskulder på under 10 000 kronor och en del skulle kunna undvikits genom vräkningsförebyggande insatser.

Nästan nio av tio vräkningar som berör barn sker på grund av hyresskulder. Den genomsnittliga hyresskulden är cirka 19 700 kronor och i över hälften av fallen sker vräkningen för hyresskulder under 10 000 kronor.

– För hyresvärden är det viktigt att arbeta vräkningsförebyggande och kontakta hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran, säger Tina Häggmark på Kronofogden.

En lokal samverkan mellan hyresvärdar, socialtjänst, budget- och skuldrådgivare och andra yrkesverksamma kring hyresgäster kan ge resultat genom förståelse för varandras verksamheter. I samarbete med Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, och flera länsstyrelser stöttar Kronofogden kommuner i det vräkningsförebyggande arbetet.

 

Hela pressmeddelandet på Kronofogdens hemsida

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega