Ny rapport visar vägen för laddinfrastruktur

En färsk rapport ger råd till fastighetsägare som vill hitta hållbara affärsmodeller för laddinfrastruktur i kontors- och bostadsfastigheter.

År 2030 ska hela Sveriges fordonsflotta vara fossilfri. För att det ska bli verklighet måste det vara lätt att både inneha och ladda elbilar. Därför är det viktigt att göra det enkelt och billigt att investera i laddinfrastruktur.

Krångliga affärsmodeller och brist på kunskap gör det i dagsläget ofta svårt att veta hur och när man ska investera. För att göra det lättare har projektet ”Affärsmodeller för laddinfrastrukturer inom kontors- och bostadsfastigheter” presenterat sina slutsatser i en rapport.

Rapporten ska förbereda fastighetsägare på den snabba ökning av elbilar som kommer ske och den lagstiftning om mer laddinfrastruktur som snart träder i kraft, så att fastighetsbranchen kan öka sitt bidrag i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Våga testa!
– För de som står inför sin första satsning är vårt råd att våga testa. Det bästa sättet att lära sig om laddinfrastruktur är att testa i liten skala, säger Christian Hollmann, projektledare för energifrågor på Botkyrkabyggen och deltagare i projektgruppen.

Om det istället handlar om en större satsning rekommenderar projektet att:

  • Ta reda på vilka behov som finns och välj en lösning som kommer flest till nytta.
  • Våga föra dialog med leverantörerna om era behov. Det finns en flexibilitet i marknaden som kan skapa nya lösningar som passar bättre än befintliga affärsmodeller.
  • Ta höjd för de lagändringar som kommer att införas inom en snar framtid, såsom tvång på antal laddplatser per parkeringsplats vid renovering och nybyggnation.

Fastighetsbolag i projektet
Projektgruppen har bestått av Sustainable Innovation, Botkyrkabyggen, Sabo, Skandia Fastigheter, Stockholmshem, Vasakronan, Vattenfall och White Arkitekter och projektet har genomförts med delfinansiering från Energimyndigheten.

Under drygt ett år har projektet undersökt hur ansvariga inom bostads- och kontorsfastigheter bör resonera kring affärsmodeller för laddinfrastruktur så att man kan känna trygghet nog att installera mer laddning till elbilar.

Snabba på omställning
– Sverige har mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030, men omställningen går inte tillräckligt fort. Det finns en utmaning i att både möta behovet av den snabba försäljningen av elbilar och att göra laddningen synlig så att fler vågar följa med, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på Sustainable Innovation.

Förutom att projektet har samlat information om teknik, affärsmodeller, leverantörers inspel och tidigare erfarenheter från projektgruppens egna satsningar behandlar även rapporten den effektutmaning som samhället i stort står inför. Fokus i rapporten ligger på de lösningar som redan finns på marknaden idag.

Källa: Sustainable Innovation

 

Hela rapporten finner du här

 

Kort om Sustainable Innovation
Ett icke-vinstdrivande företag som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, myndigheten, akademi med flera. Företaget ägs av föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, White, WSP, Centigo och Botkyrkabyggen är medlemmar.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega