FÖRENING & ORGANISATION

Varsågod, en guide för klimatanpassning av bostadsföretag

Det behövs verktyg och metoder för fastighetsägare när det gäller klimatanpassning av sitt bestånd. Allmännyttan och IVL har tagit fram en stegvis vägledning med checklistor och goda exempel på hur andra har gjort.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ola Richard: vd-programmet kan förändra dig

Mitt i anmälningsfönstret till Allmännyttans vd-program intervjuar vi en tidigare deltagare, Ola Richard, vd på Hässlehem.
– Oavsett lång eller kort erfarenhet – ta chansen och gå programmet. Har du rätt inställning kommer den att förändra och utveckla dig.


NIS2 och cybersäkerhet – så påverkas fastighetsbolag

NIS2 ska stärka cybersäkerheten inom EU. Sveriges Allmännytta bjuder in till en föreläsning för att klargöra vad fastighetsbolag måste och inte måste göra gällande NIS2. Bland annat innebär det högre krav på rapportering, annars väntar hårda sanktioner.


Fastighetsägare? Delta i upphandling för fasadrenovering!

Nu har du som ska genomföra en fasadrenovering under 2024 chansen att få konkret hjälp och stöd via Sustainable Innovations, som bedriver icke vinstdrivande forskning via Energimyndigheten. 15 maj får du mer information via ett digitalt möte.


”För att inte tappa fart – satsa på kompetensutveckling”

HALLÅ DÄR...

… Anette Tredal, ansvarig för utbildningar på Sveriges allmännytta: ”– Allt går rasande snabbt och affärs- och verksamhetsutveckling är en viktig konkurrensfördel. För att inte tappa fart i det arbetet bör arbetsgivare avsätta tid och resurser för medarbetares kompetensutveckling.”


Tydligare regler för vem som ansvarar för farligt avfall

I ett bostadsföretag uppstår farligt avfall vid olika skeden av förvaltningen. En del arbeten görs med egen personal medan det ibland anlitas entreprenörer. När flera är inblandade kan det vara svårt att avgöra i vems verksamhet som avfallet uppstår.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

3 matnyttiga kurser i Stockholm och Kristianstad i vår

Fastighetsägarens åtgärder för att få mer nöjda lokalhyresgäster, lär dig projektledning samt effektivisera kommunikationsjobbet med AI. Allmännyttan erbjuder kurser och konferenser med varierat utbud i vår!


Avfallshantering: Hur tar vi hand om rester i förpackningar?

EXPERTSVAR

Från och med 2024 ska förpackningar tömmas på dess innehåll, för att allt ska kunna materialåtervinnas. Men hur gör vi med förpackningar som innehåller rester av farligt avfall? Och hur hanterar vi matfett?


11 skäl till att bevara gamla och plantera nya träd

Det finns en mängd fördelar med träd. Bland annat ger de välbefinnande, skapar naturlig klimatanpassning och kan till och med minska behov av inomhuskyla. Här är 11 goda skäl till att bevara och plantera nya träd. Sätt spaden i marken nu!


Vad innebär etablering av 5G-master för fastighetsägare?

Den nya generationens mobilnät rullas just nu ut över hela landet. Mobilnätsoperatörerna vill gärna placera den nya teknikens antenner på tak till byggnader med bra strategiskt läge. Men vad innebär etablering av en ny teknik för fastighetsägarna?


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Vad gör man när lokalhyresgästen går i konkurs?

Antalet konkurser inom den fysiska detaljhandeln ökar månad för månad. Vad gör man som hyresvärd om en butik eller restaurang går i konkurs? Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta, svarar på några vanliga frågor om vad som gäller.


Sveriges Allmännytta satsar på energigemenskap med delad el

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa ska gemensamt främja energigemenskaper genom lokal energiproduktion och delning av el. – Vi ser en stor potential i energigemenskaper för våra medlemmar, säger Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Tävling: Vem har byggt Sveriges bästa flerbostadshus?

Nu är tävlingen om 2024 års bästa nyproduktion i full gång. Har ni byggt något ni är lite extra stolta över? Som gett erfarenheter värda att sprida vidare? Kanske något nydanande och miljösmart med mervärden för både hyresgästen och fastighetsägaren?


Sveriges Allmännyttas nya medlemmar; Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Stiftelsen Karlstadshus

Lokalfastigheter är Sundbybergs stads fastighetsbolag för samhällsfastigheter och verksamhetslokaler och ny medlem i Sveriges Allmännytta. Bolaget har uppdraget att förvalta stadens fastigheter, hantera om- och…


Lansering: FörvaltarforumPlay – spännande samtal om förvaltning

Vad händer inom fastighetsförvaltning nu och i närtid? Lyssna på detta högintressanta samtal mellan två av branschens tyngsta profiler; Rikard Silverfur från Fastighetsägarna Sverige och Bengt Lind från Sveriges Allmännytta.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

9 av 10 bostadsföretag samverkar mot brott

Nästan nio av tio bostadsbolag samverkar med andra för att förebygga brott och öka trygghet. Det visar en enkät bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag. – För att lyckas är det avgörande att samverka med andra, säger boendeexpert Lena Liljendahl.


Snart väntar skärpt tillsyn av fastighetsägarens egenkontroll

Fastighetsägare ska ha koll på hur verksamheten påverkar hälsa och miljö. En ny vägledning kan komma att öka tillsynen gällande egenkontrollen. Det gäller att vara förberedd – annars riskerar man viten från Tillsynsmyndigheten.


Ängelholmslokaler ny medlem i Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta har sedan ett par år ett nytt affärsområde, samhällsfastigheter, och nu är Ängelholmslokaler en del av organisationen.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Bostadsföretag är viktiga för samhällets digitala utveckling

Digitalisering i bostadsföretag ökar möjligheten att erbjuda attraktiva och klimatanpassade bostäder i framtiden. Det öppnar dörren för lösningar som digitala lås, leveransboxar och delningstjänster – tjänster som ger ett mer resurseffektivt samhälle.


Hot eller mutförsök på jobbet – så bör du hantera det

Anställda på bostadsbolag riskerar att utsättas för hot, mutförsök och trakasserier från personer som exempelvis vill ha ett lägenhetskontrakt eller slippa betala för skador i sin lägenhet. ”Otillåten påverkan” kallas det och så här bör det hanteras.


Parterna eniga om omstridd indexklausul för lokaler

Efter ett års diskussioner är nu lokalhyresmarknadens parter Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita överens om hur indexklausulen, som styr lokalhyrorna, ska tillämpas. Klausulen är även reviderad för att bli mer lättanvänd.


Carina Weir, blir HR-ansvarig på Sveriges Allmännytta

Carina Weir, slutar som vd på Enköpings Hyresbostäder (EHB) för att ta sig an uppdraget som HR-ansvarig på Sveriges Allmännytta.– Efter snart 6 händelserika år…


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Årets bästa klimatinitiativ – här är vinnarna!

Sveriges Allmännyttas tävling Bästa klimatinitiativen 2023 är nu avgjord. Vinnare i kategorin stora bolag är Bostadsbolaget i Göteborg, och Sjöbohem tog hem segern i kategorin små och medelstora bolag.


Så arbetar Vätterhem och K2A med klimatanpassningar

Sveriges Allmännytta arbetar med att ta fram verktyg åt sina medlemmar för att de ska arbeta mer aktivt med klimatanpassning av sina fastigheter. Vätterhem och K2A är två fastighetsbolag som har kommit en bit på vägen.


Uppföljning: Priserna klara för IMD-tappvatten

VAD HÄNDE SEN?

I september presenterades den nya rekommendationen för individuell debitering och mätning av tappvatten (IMD-vatten), vilket Förvaltarforum skrev en uppmärksammad artikel om. Nu är även tappvattenpriserna klara för hela Sverige.


Finalister i Bästa klimatinitiativ: Kategori stora bolag

Mölndalsbostäder, Bostadsbolaget i Göteborg och Mimer i Västerås är finalister i kategorin för stora bolag i tävlingen Allmännyttans bästa klimatinitiativ. Beteendeförändring och engagemang hos hyresgäster och personal har bidragit till framgångarna.


Hyresrättsregister och fuskanmälan ska få ordning på hyresmarknaden

En statlig utredning föreslår ett hyresrättsregister och Skatteverket lanserar ny e-tjänst där fastighetsägare kan anmäla obehöriga som skrivit sig på en adress. Detta för att få ordning på bostadshyresmarknaden och motverka andrahandfuskare.


Finalisterna till årets bästa klimatinitiativ korade

Sveriges Allmännyttas tävling Bästa Klimatinitiativen fokuserar på områden som energieffektivisering, fossilfrihet, hantering av effekttoppar, användning av förnybar energi och klimatkrav på leverantörer. Tre finalister bland mindre bolag är nu utsedda.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Lokaldag djupdyker i samhällsfastigheter

Lokaldagen tar i år tag i ett rykande aktuellt ämne: vem ska äga de lokaler som används för vård, skola och omsorg? Hur resonerar fastighetsbolagen i dag? SBB, Rikshem och Kommuninvest hör till de medverkande i Sveriges Allmännyttas arrangemang.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Vad är bäst – att hyra eller äga samhällslokaler?

Att köpa och sedan hyra ut samhällsfastigheter har växt till en stor affär för privata aktörer. Men nu ser trenden ut att vända och flera kommuner vill köpa tillbaka sina hus. Så hur ser framtiden ut för samhällslokaler och vilken modell är bäst?


Vem ska rapportera farligt avfall – vi eller entreprenören?

EXPERTSVAR

Som fastighetsägare anlitar vi flera olika entreprenörer inom inre- och yttre skötsel, underhåll, nyproduktion, ombyggnationer. Vem är ansvarig för att rapportera farligt avfall som uppstår vid dessa arbeten till Naturvårdsverket avfallsregister?


De 3 parterna har enats om ny IMD-rekommendation

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta har gått samman och tagit fram en gemensam rekommendation för att införa IMD i bostadsfastigheter. Man har enats kring en införandeprocess i tio steg och vilka priser som ska gälla.


Gemensam vägledning för hyresförhandlingarna 2024

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta lanserar nu en gemensam vägledning, inför hyresförhandlingarna 2023. Syftet är att underlätta årliga förhandlingar och tydliggöra faktorerna som parterna ska utgå ifrån i sina yrkanden.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

”Ekonomidagarna kommer precis rätt i tiden”

Stigande räntor, ökande kostnader för nästan allt och ofta knepiga hyresförhandlingar. Många bostadsföretag går ett bistert ekonomi-år till mötes. Hur ska det gå att få ihop ekonomin – och vilken utveckling kan man förvänta sig framåt?


Carl Ståhle, Sveriges Allmännytta, talar om möjlig utveckling av digitala tjänster för hyresgäster

Carl Ståhle är expert på Digital Fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta. I den rollen är han aktiv i sammanhang där utvecklingen av digitala tjänster för hyresgäster diskuteras. Den 4 oktober på Framtidens Digitala Förvaltning berättar Carl om vilka digitala tjänster som hyresgäster kommer kunna förvänta sig och han kommer även att sia in i den närmsta framtiden.


Kan vi bötfälla hyresgäster som inte sorterar avfall rätt?

EXPERTSVAR

Som fastighetsägare går det mycket resurser till att hantera avfall. Trots bra information till hyresgästerna fungerar det inte alltid. Här ger experten flera råd och tips på vad man ytterligare kan göra för att informera och uppmuntra till ett ändrat beteende.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

I kontakt med hyresgäst – så undviker du vanliga fallgropar

Att samtala med missnöjda hyresgäster och hantera klagomål kräver lugn, sinnesnärvaro och professionalitet. Här kommer tips och råd från Jesper Low, som föreläser och driver workshops inom kundbemötande, service och kommunikation.


Årets hyresförhandlingar var ovanligt tuffa

Årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna har varit ovanligt hårda. Det rapporterade SVT Rapport på onsdagen den 17 maj.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Sociala kontrakt – sju saker att tänka på

Enligt Sveriges Allmännyttas bostadssociala enkät hyr 96 procent av medlemsbolagen ut lägenheter till sina kommuner för sociala ändamål. Men hur arbetar man på bästa sätt med sådana sociala kontrakt? Här är sju råd från fyra bolag.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Bättre tillsammans – så skapas det framgångsrika teamet

Vi är mer kreativa och når bättre resultat om vi arbetar tillsammans. Men det kan vara en utmaning att arbeta i grupp. Det finns dock knep för att nå framgång och det lär Albert Lannerstad, expert på teambuilding och ledarutveckling, ut.


Blir avfallshämtningen gratis när den nu blir kommunal?

EXPERTSVAR

Vi har fastighetsnära insamling av förpackningar i våra miljörum och hämtning sker med upphandlad avfallsentreprenör. Vad händer 1 jan 2024 när hämtningen av förpackningar går över i kommunal insamling? Stämmer det att hämtningen blir kostnadsfri?


Hur vet man vem som är rätt lokalhyresgäst?

Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta, berättar här om vad aktiv lokalförvaltning är och besvarar frågor som; Vad är rätt hyresgäst? Finns det skäl att rabattera hyran till de som går med förlust? Vilka verksamheter bör man inte hyra ut till?


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Tävlingen öppnad: Var finns årets bästa renovering?

Nu söker Sveriges Allmännytta nomineringar till tävlingen om årets bästa renovering.
– Det är viktigt att fortsätta renovera även när ekonomin är tuff. Tävlingen ger tillfälle att samla exempel andra kan lära av, säger förvaltningsexpert Bengt Lind.


Hyrorna för Stockholms allmännytta är klara

Hyrorna för de kommunägda bostadsbolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder i Stockholm är nu klara. Hyresmarknadskommittén fick ta beslutet och höjningen blir i genomsnitt 4,45 procent och gäller från den 1 januari 2023.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Med raka ryggar och varma hjärtan

Allmännyttan i Göteborg har som mål att inte ha med några särskilt utsatta områden på polisens lista år 2025. Ett steg för att nå dit är att stärka medarbetarna att arbeta med raka ryggar och varma hjärtan.


Detaljer och helhet är lika viktiga i energiarbetet

KRÖNIKA

Vad är de bakomliggande syftena med de energieffektiviserande åtgärder vi genomför och kommer vi att lyckas uppnå dem? Alexander Centeno uppmanar oss att behålla helhetsperspektivet i myllret av alla detaljer som nu ska lösas i energikristider.


Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta i gemensam arbetsgrupp

I den så kallad trepartsöverenskommelsen sitter de tre stora organisationerna Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. De har nu bildat en arbetsgrupp som har i uppdrag att besvara frågor om hyresförhandlingar, på lokal nivå.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Fastighetsägare går ihop för att öka tryggheten

Lokal samverkan mellan fastighetsägare blir allt vanligare.
– Vi fastighetsägare spelar en viktig roll för områdets utveckling, säger Mia Powalko, stadsdelsutvecklare på Stångåstaden i Linköping, där en ny fastighetsägareförening ska öka trivseln i Berga.


Har du koll på begreppen i branschen?

Scope 1,2,3, Artikel 8, Taxonomi och GRESB. Vi slänger oss med ord och begrepp i branschen, men har du koll på vad de innebär? Varsågod, här är en snabb genomgång.


Rapport: Hyror bör hålla jämna steg med fastighetsägarnas kostnader

2022 års negativa hyresjusteringar är på betydligt lägre nivå än inflationen. Under fem år har hyresutvecklingen mattats av jämfört med allmän prisutveckling och byggkostnadsindex för flerbostadshus. Det visar Sveriges Allmännyttas rapport om hyresutvecklingen.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Byggpriset skenar men stabilare för hyresrätter

På tjugo år har det blivit 144 procent dyrare att bygga en hyresrätt. Men stegringen för bostadsrätter är ännu större: 193 procent. Och att köpa en lägenhet har blivit 390 procent dyrare.
Det framgår i en marknadsrapport från Sveriges Allmännytta.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Bättre ekonomi väntar bostadsbolag som energisparar

Det viktigaste som bostadsföretag kan göra för att minska sina kostnader nu när energipriserna ökar är att jobba med energieffektivisering, menar Ulla Janson, lektor vid Lunds universitet och tidigare energistrateg på bostadsbolaget MKB.


Så kan bostadsbolag dämpa smällen för lokalhyresgäster

Nästa år kan bli tufft inte bara för bostadsbolag, utan även för lokalhyresgästerna. Hyran är oftast knuten till inflationen, som nu är rekordhög. Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta, ger råd om hur du som fastighetsägare kan hjälpa till.


Energispartips till allmän nytta

De höga elpriserna kräver att alla bör sänka sin energianvändning. Hyresgästerna kan faktiska spara kronor och bostadsbolagen kan minska på energianvändningen i stort. Sveriges Allmännytta ger här konkreta tips för att minska energiförbrukningen.


Felsorterat avfall en växande kostnad för bostadsföretag

Bostadsföretagens utgifter för felsorterade sopor växer. Både i form av straffavgifter från kommunerna och genom arbetsresurser. Uppåt hälften av en fastighetsskötares arbetstid kan gå åt till att få ordning i soprummen.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Så prispressar Uddevallahem sina renoveringar

Genom att satsa rejält på noggranna förarbeten inför upphandlingar har Uddevallahem kunnat hålla nere kostnaden för sina renoveringar – samtidigt som energianvändningen i husen minskats med omkring 40 procent.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Mötesplats utan väggar fungerar bäst i Gottsunda

Under sommaren har barn bjudits in till en park i Gottsunda för att spela basket, prova teater, träffa djur och mycket annat. Ingen anmälan behövs – de som vill kommer dit och de stannar så länge som de har lust.


Allmännyttans konferens om säkrad framtid är öppen för alla

Sveriges Allmännytta ordnar konferens med temat digitalisering som motor, för att utveckla och säkra boende, fastigheter och områden i framtiden. Goda exempel och nya tjänster presenteras och alla i allmännyttans ekosystem är välkomna.


”Vi bygger samhället, vi bygger orten, vi bygger områden”

PORTRÄTTET

Allmännyttans vd Anders Nordstrand har ett genuint samhällsintresse och drivs av att utveckla bostadsbolag och människor. ”Mellanrummet mellan politik och förvaltning är spännande – en avkoppling i sig!”, säger han.


Jag vill hellre kalla mig Sunt Förnuft-chef

PORTRÄTTET

I mötet med människor hittar Jonas Högset sin energi. Hans inställning är att en person ska vara gladare när den går, än den var när den kom. Träffa Sveriges Allmännyttas Sunt Förnuft-chef eller egentligen; Fastighets- och hållbarhetschef.


Det finns bättre sätt att samverka – vi måste vidare

KRÖNIKA

Nya utmaningar kräver nya arbetssätt. Digitaliseringen förändrar och förbättrar möjligheten för samverkan men det är upp till varje enskilt bolag att tillvarata dessa möjligheter. Det hävdar Erika Strandberg som är projektledare i Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ i sin krönika.


Laganda och vilja att prova på ger HFAB:s digitalisering fart

Engagerade medarbetare, en positiv atmosfär och flera pilotprojekt har bidragit till att digitaliseringen de senaste åren har tagit fart inom Halmstads Fastighets AB, HFAB. Nu prisas bolaget för sitt målmedvetna lagarbete.


Vinnaren är korad: De gjorde Årets bästa renovering!

Nu har Sveriges Allmännyttas jury utsett Årets bästa renovering: Vinnare är Helsingborgshems renovering på Grönkulla i stadsdelen Drottninghög. Läs våra artikel om deras, och de andra finalisternas, renoveringsresa här intill.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Så kan vräkningar förebyggas

Antalet vräkningar har ökat på senare år – även där barn är inblandade.
– Att bli av med sin bostad är alltid en tragisk händelse, säger Åsa Schelin, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.
Men det finns arbetssätt som kan minska vräkningarna.


Boende i fokus – Helsingborgshem finalist i årets renovering

Helsingborgshems senaste ombyggnad i Drottninghög är en av tre finalister när årets renovering utses. Sänkt energinota och ökad trygghet var två viktiga resultat av ombyggnaden. Ett framgångsrecept var att utgå från hyresgästernas perspektiv.


Digitaliseringsradarn – var är bostadsbolaget på sin digiresa?

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ har nyligen lanserat Digitaliseringsradarn, som är ett strategiskt verktyg för att kartlägga var bostadsbolagen befinner sig i sin digitalisering.


Familjebostäder miljardrustar – skolboksexempel i boendedialog

En upprustning i miljardklassen som kommer pågå i decennier. Familjebostäders satsning i miljonprogramsområdet Gärdsås i Göteborg har ökat tryggheten och trivseln, och sker i tät dialog med hyresgästerna. Nu kan fastighetsbolaget få pris för ”Årets bästa renovering”. 


Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta överens om de årliga hyresförhandlingarna

Hyresmarknadens parter presenterar en överenskommelse med rekommendationer för de årliga hyresförhandlingarna: Trepartsöverenskommelsen. I ett pressmeddelande säger de sig vilja få en bättre fungerande hyresmarknad med överenskommelsen.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Renoveringsjuryn: Det är kul att tävla!

Juryn i Sveriges Allmännyttas tävling om bästa renovering har nu besökt finalisterna.
– Det är så roligt att se alla fina projekt, säger branschprofilen Anna Heide.
Här berättar hon vad som väger tyngst och vilka renoveringsfrågor som är viktigast.


Vi är på rätt spår och jag vill verkligen vara med i det här laget!

PORTRÄTTET

Sedan Jonas Schneider kom som vd till Familjebostäder har bolaget genomgått en omdaning. Från stuprörstänk till eget och gemensamt ansvar hos alla medarbetare. Möt vd:n som haft insikt och intresse för kollegor och ledarskap sedan tonåren.


”Klart för laddplats” – initiativ för ökad hemmaladdning

För att fler hyresgäster ska få tillgång till hemmaladdning har Elektrifieringskommissionen och sex bostadsbolag tagit initiativ till ”Klart för laddplats”. – Ett bra initiativ som vi gärna ser att fler bostadsbolag ansluter sig till, säger Carl Ståhle, mobilitetsexpert på Sveriges Allmännytta.


Delad mobilitet sparar både pengar och koldioxid

Varje parkeringsplats ger i genomsnitt varje bostadsföretag ett underskott på 14 584 kronor per år. Den sammanlagda förlusten är drygt 9,5 miljarder kronor. Men den täcks solidariskt av hyresgästerna. Det visar data från Mobilitetskalkylatorn.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Full fart på Allmännyttans Fastighetsdagar!

På Allmännyttans Fastighetsdagar träffas branschen för att nätverka och lyssna till ett pärlband av intressanta föreläsare. Samt inte minst: möta finalisterna i Årets bästa renovering och Årets bästa nyproduktion – och vara med när vinnarna koras!


Fler vill ha elbil – men var ska man ladda?

En ny studie visar att inom bara 10 till 20 år har en majoritet av allmännyttans hyresgäster elbil, men idag har knappt en procent av allmännyttans 650 000 parkeringsplatser laddstolpar. – Riktade stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur måste till omgående om även Sveriges hyresgäster ska kunna vara med i omställningen mot fossilfria transporter, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Engagerade invånare ska minska kriminaliteten

Svårt att hitta hyresgäster som vill engagera sig i bostadsområdets brottslighet? Inte i Drottninghög, som enligt polisen har en överhängande risk att hamna på listan över särskilt utsatta områden.
– Alla som jag ringde till sa ja direkt! Jag hann inte ens ställa frågan innan de sa att de var intresserade, berättar Iman Abbas, områdesutvecklare på Helsingborgshem.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Sökes: Årets bästa renoveringsprojekt

Nu drar Sveriges Allmännyttas tävling om Årets bästa renovering igång igen – och därmed jakten på goda exempel.
– Vi hoppas få in riktigt många tävlingsbidrag! Då kan vi sprida kunskap om bra ombyggnadsprojekt som skapar hållbara och trygga miljöer, säger tävlingsgeneralen Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.


Skärpta krav för hantering av farligt avfall

Från och med 1 januari 2022 skärptes kraven på att rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverket. Företag som är sena med inrapporteringen riskerar en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Men en ny tjänst från Allmännyttans digitaliseringsinitiativ gör det både lättare och snabbare att rapportera in.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Så kan bostadsbolag ta hänsyn till barns bästa

Barns rättigheter är sedan två år en del av svensk lagstiftning. Men vad betyder det i praktiken? Och hur kan bostadsföretag arbeta för barns bästa? De frågorna är i fokus i Sveriges Allmännyttas nya vägledning och företagsförlagda kurs.


Rätt API vann i tävlingen – där alla bidrag är vinnare

KRÖNIKA

SWEDEN API AWARD, delades för första gången ut, på Internetdagarna nyss. Bakom utmärkelsen finns initiativet #api1st där bland annat Sveriges Allmännytta ingår. Terese Skärvagen berättar i sin krönika att det är glädjande att flera nominering kom från fastighetsbranschen.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Så blir ditt ledarskap hållbart

Det är svårt att leda. Vad som kännetecknar en bra ledare förändras över tid och är därför ständigt aktuellt. De senaste åren har just ”hållbart” ledarskap stått i fokus. Men vad innebär det egentligen och hur når man dit? Enligt Patrik Lidén, utbildare och processhandledare på UGIL Konsult, är reflektion ett av en ledares viktigaste verktyg. Han leder Sveriges Allmännyttas kurs i hållbar ledarutveckling för chefer och projektledare.


Allmännyttiga bolag går ihop för att omsätta sociala insatser i kronor

Kan satsningar på social hållbarhet i bostadsområden värderas i kronor och ören? Det hoppas en grupp allmännyttiga bostadsbolag. De har fått pengar av Vinnova för att utveckla en kalkylmodell som omsätter sociala satsningar i företagsekonomiska termer.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

P-platsen: kostar mycket – smakar lite

Allmännyttans parkeringar kostar bolagen drygt en miljard kronor om året och kommande investeringar i laddstolpar innebär nya investeringar på ännu mer. Men det går att tillgodose människors transportbehov på ett smartare och mer ekonomiskt sätt. Det menar Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta.


Uppsalahem använder digitalisering för att förenkla arbete och vardag

Digitalisering handlar inte i första hand om teknik. Det går ut på att förenkla och underlätta arbete och vardag, säger innovationschefen på Uppsalahem. Här tipsar hon om hur företag ska tänka i 8 steg för att genomföra en digital transformation.


Allmännyttans upprop – ge oss ett riktigt bra API!

DEBATT

Fastighetsbranschen står inför att hantera omfattande klimatomställningar. Digitalisering med öppna API:er är en förutsättning för lösningar som kan minska vårt klimatavtryck. Det möjliggör att system samverkar och vi kan då förbättra hanteringen av data, höja vår innovationsförmåga och driva omställning.


Allmännyttans strategi för att förebygga vräkningar

Tidig kontakt med den som är sen med hyran, samverkan mellan bostadsbolag, socialtjänst och Kronofogden och värdigt bemötande är några bra sätt att förebygga vräkning, enligt Sveriges Allmännytta.


Förvaltarforum bjuder in till seminarium om hur social hållbarhet blir en social investering.

Den 16 november samlas fastighetsbranschen inför sin största utmaning. Seminariet Social Investering ger dig kunskap för att vända utvecklingen i våra utsatta områden.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Sju tips för att samverka mot segregation

Involvera hyresgästerna. Förankra på högsta ledningsnivå. Se till att ha mandat att driva frågan – och att få tillräckliga resurser för att lyckas. Det är några råd som Lena Liljendahl på Sveriges Allmännytta ger till stadsdelsutvecklare som vill starta en ny samverkan.


Prisbelönade SISAB presenterar sitt AI-system

SISAB vann Stora Inneklimatpriset för utvecklingen av sitt nya AI-driftsystem Solida. Systemet styr, optimerar och analyserar 75 fastigheter dygnet runt. Bolagets driftchef berättar om fördelarna.


Första steg mot att återinföra renoveringsstöd

Boverket vill utreda skattefria underhållsfonder för hyresbostäder. Allmännyttans renoveringsexpert Karl Törnmarck ser många fördelar om fonderna blir verklighet.


100 bosociala tips från MKB

MKB:s mål är att inte ha några utsatta områden i Malmö 2030. Nu har bolaget samlat sina erfarenheter och bästa tips för att utveckla områden i en ny ”kokbok”.


Kritik mot PTS förslag om 5G i byggnader

Post- och telestyrelsen (PTS) har skickat ut sitt förslag om lokala 5G-tillstånd på remiss. För fastighetsägare är nyckelfrågor att kunna ansluta från sitt eget nät till makronätverket och kunna få betalt för att mobiloperatörer verkar i fastighetsägarnas nät via roaming. Nåt som hittills verkar oklart.


Digital assistent med många möjligheter

Sveriges Allmännytta har genomfört en ramupphandling av en plattform för digitala assistenter . Genom plattformen kan medlemsföretagen förenkla och effektivisera sin vardag och skapa mer tid för möten med hyresgästerna.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Hallå Sofia Heinz, fastig-hetsutvecklingsexpert

Två timmar fastighetsutveckling om dagen i digitala sändningar under en vecka i stället för två hela konferensdagar. Det testas nu i ett nytt koncept för Allmännyttans fastighetsvecka.


Projekt ska minska klimatpåverkan vid renovering

I ett nystartat projekt ska IVL tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

EU:s renoveringsvåg kan bli dyr för allmännyttan

Till sommaren väntas de första förslagen i EU:s strategi för en renoveringsvåg. Det kan bli förslag med vittgående konsekvenser för allmännyttan.


Fyra tips för bra laddinfrastruktur

Den 10 mars i år trädde nya krav i kraft för laddinfrastruktur för både flerbostadshus och lokalbyggnader.


Standard för klimatdata efterlyses

Regeringen behöver ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram standardiserade klimatdata för hur klimatpåverkan ska beräknas för el, uppvärmning och transporter till byggnader. Uppmaningen kommer…


20 frågor och svar om farligt avfall

Den nya lagstiftningen kring rapportering av farligt avfall har väckt många frågor i bostadsföretagen. Sveriges Allmännyttas experter har tagit fram en vägledning och svarar här på 20 vanliga frågor.


Så slipper du installera IMD

Från den 1 juli gäller nya krav på individuell mätning och debitering i flerbostadshus med dålig energiprestanda. Här får du praktisk hjälp så att du inte behöver installera IMD.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Pandemins effekter viktigaste lokalfrågan 

– Coronapandemins effekter på morgondagens stadsbild är den mest centrala lokalfrågan just nu. Vilken typ av verksamhet ska vi ha i våra lokaler?


Klimatinitiativet är nära fossilfritt

Medlemmarna i Allmännyttans klimatinitiativ uppnår nu över 95 procents fossilfrihet. De har hittills minskat sin energianvändning med nästan 14 procent sedan 2007.


Nya erfarenheter från Halvera mera-kampanjen

Lär av erfarenheterna från fem fastighetsägare som gick vidare och genomförde sin renovering utifrån resultaten i energikartläggning i BeBos Halvera mera-kampanj.


Checklista för vårstädning

På vintern blir det smutsigt inomhus. Därför är det en bra idé att städa rent när våren kommer. Här får du hjälp av Fastighetsägarnas checklista för vårstädningen.


Bostadsmarknadens parter startar digitaliseringsforum

Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen startar ett gemensamt digitaliseringsforum för att göra hyresrättens utveckling till en modern och digitalt anpassad boendeform.


Ny tjänst avslöjar fusk med hyreskontrakt

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ har tillsammans med Vätterhem utvecklat den digitala tjänsten Matcha kontraktet som gör det lättare att upptäcka oriktiga hyresförhållanden.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Lär av andras erfarenheter om energieffektivisering

Vill du inspireras, få nya kunskaper och ta del av andras erfarenheter på klimat- och energiområdet? Välkommen till Sveriges Allmännyttas kunskapsdag om energieffektivisering! 


Momsregler stoppar omvandling av lokaler

Det finns inga generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen för att omvandla lokaler till bostäder. Däremot finns andra hinder som kan göra omvandlingen mindre lönsam, skriver Boverket i en ny rapport.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Låt oss fortsätta bygga Sverige!

Mycket pekar på att vi behöver fortsätta hålla en hög byggtakt flera år framåt för att tillgodose behoven. Därför bjuder Sveriges Allmännytta in till regionala bostadsbyggardagar.


Vad krävs för att lyfta utsatta områden?

Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand berättar hur vi kan vända utvecklingen i utsatta områden. Han betonar att alla måste samverka för att vi ska klara uppgiften.


”Vi måste göra det här tillsammans”

Bara genom att samverka kan vi vända utvecklingen i socialt utsatta områden. Det är budskapet från Anders Holmestig på Fastighetsägarna och Anders Nordstrand på Sveriges Allmännytta som tillsammans kommer att inleda seminariet Social Investering.


Kopiera goda exempel från innovationslabben

Uppmaningen kommer från Lena Liljendahl, expert inom boendefrågor på Sveriges Allmännytta. Hon jobbar nu med två nya verktyg som ska göra det enklare för allmännyttiga bolag att jobba med social hållbarhet.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Digitala utbildningar

Sveriges Allmännytta fortsätter att utveckla digitala utbildningar och erbjuder nu ett brett utbud, som även kan genomföras företagsförlagt. Här kan du se några av utbildningarna som kommer inom kort.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Vad innebär EU:s renoveringsvåg för allmännyttan?

35 miljoner byggnader kan renoveras och 160 000 nya gröna arbetstillfällen kan skapas i byggsektorn fram till 2030. Detta om åtgärderna i EU-kommissionens renoveringsvåg får full effekt.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Digital energi- och klimatkonferens för bostadsbolag

Konferensen är ett årligt arrangemang som Sveriges Allmännytta arrangerar, och i år genomförs den digitalt. Den startar tisdag den 24 november med en fullspäckad heldag.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Digitaliseringen i Allmännyttan viktigt för branschen

Allmännyttans strategiska val och hur vi tar oss an digitaliseringens utmaningar påverkar hela branschen. Därför kan vår konferensvecka ”Digitalisera Nu” den 9-12 november vara en viktig milstolpe för höstens inspiration.


Corona – råd och information

Här finner du länkar till den viktigaste informationen för att fastighetsbranschen ska kunna hantera pandemin.


”Lokalerna kan lyfta ett område”

Allmännyttans nya lokalexpert Martin Ingvarson berättar vad som är viktigast när det gäller lokaler, vilket stöd han kan ge och hur pandemin har påverkat.


”Viktigaste frågan för bostadsbolagen”

KRÖNIKA

Att förstå värdet av data är möjligtvis den enskilt viktigaste frågan för bostadsbolagen, skriver Benjamin Ozolins, accelerator i Digitaliseringsinitiativet på Sveriges Allmännytta.


Vad tycker Sveriges hyresgäster om sitt boende?

Varför är hyresgäster nöjda eller missnöjda? Svaren hittar du i en undersökning som genomförts av Digitaliseringsinitiativet på Sveriges Allmännytta.


Fråga mindre – förstå mer

En enda öppen fråga till hyresgästen kan ge väldigt mycket data och nya insikter. Det är den viktigaste slutsatsen i ett pilotprojekt som genomfördes av Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsinitiativ.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Två digitala event med hållbart tema

Sveriges Allmännytta bjuder in till en digital konferens om ekosystemtjänster och en digital kunskapsdag om hur man kan minimera avfallet. Läs mer om eventen och kolla höstens alla utbildningar!


”Större variation av hyreshöjningarna över landet behövs”

Bostadsbolagens och kommunernas olika förutsättningar måste tydligare återspeglas i en större variation av hyresjusteringar. Det menar Sveriges Allmännytta som tagit fram en ny vägledning för medlemsföretagen.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ny handledning för dig som vill starta Bostadskola

Det är mycket att tänka på för den som är nyinflyttad hyresgäst. Därför har Sveriges Allmännytta tagit fram en handledning i hur man kan introducera hyresgäster på ett effektivt sätt.


Årets bästa renovering!

Gavlegårdarnas renoveringsprojekt på Nordost utsågs vid Sveriges Allmännyttas Fastighetsutvecklingsdag till Årets bästa renovering.


Fyra kan vinna ”Årets bästa renovering”

Gavlegårdarna, Tunabyggen, Enköpings Hyresbostäder och Svenska Bostäder är nominerade till priset Årets bästa renovering 2020.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Fastighetsutveckling som skapar värde för våra hyresgäster!

Sveriges Allmännyttas digitala Fastighetsutvecklingsdag den 31 augusti blir det bästa tillfället att komma igång efter sommaren och boosta sig med inspiration för att bygga och renovera bra projekt.


Tusentals nya sommarjobb

Arbetsförmedlingen meddelar att antalet anmälda sommarjobb till platsbanken nära halverats under 2020 jämfört med 2019. Men många bostadsbolag satsar på att öka mängden sommaruppdrag ordentligt.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Webbutbildning i att bemöta hot och våld

Lär dig förebygga och bemöta hot och våld i vår nya webbutbildning som är speciellt framtagen för bostadsbolag. Psykologen Alexander Tilly har lång erfarenhet av arbete i våldsutsatta miljöer.


Så funkar moms på hyresstödet

Lokalhyresgäster som bedriver momspliktig verksamhet ska betala moms på det statliga hyresstödet. Här kan du läsa hur du ska hantera momsen.


Allmännyttans nya Kombohus

Sveriges Allmännytta har nu presenterat vinnarna i sin upphandling av nya Kombohus.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Möt Kombohusvinnarna på ny Fastighetsutvecklingsdag

Snart lanseras vinnarna i allmännyttans upphandling av den nya generationens Kombohus. De nya husen presenteras vid en nyinsatt konferens om fastighetsutveckling den 31 augusti.


Branschen behöver digitala innovationsarenor

KRÖNIKA

Bostadsbolagen måste hitta vägar för att säkerställa kontroll över sin data så att de kan omsätta den till innovation och nya affärsmodeller, skriver Erika Strandberg, accelerator i Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsinitiativ.


Uppdaterad vägledning om kamerabevakning

Här kan du se vad som ändrats i Sveriges Allmännyttas och Fastighetsägarnas vägledning för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning.


Juristernas svar på åtta frågor om corona

Ska vi sluta reparera inne i lägenheterna nu? Att någon är försatt i karantän – är det en känslig personuppgift? Så här svarar juristerna på Sveriges Allmännytta.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Tre träffar du inte får missa

Sveriges Allmännytta breddar utbudet av utbildningar, nätverksträffar och konferenser och erbjuder som komplement onlinebaserade aktiviteter.


”Så hjälper vi våra hyresgäster”

Uppskov med hyresinbetalningar, nya rutiner för hyresgästbesök, allsång och underhållning utomhus. Det är några av alla sätt som bostadsbolagen vill hjälpa sina hyresgäster och minska risken för smittspridning.


Så stoppar vi segregationen

Allmännyttans innovationslabb har hittat bra metoder och verktyg för att motverka bostadssegregationen. Här kan du ta del av labbens rekommendationer och framgångsfaktorer.


”Inga hyresgäster ska sägas upp”

Den kommunala socialtjänsten bör kunna ge försörjningsstöd till hyresgäster som fått betalningssvårigheter i samband med Corona-krisen. Det menar Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta.


Så hanterar bolagen corona

Riksbyggen och Property Partner, berättar om sina direktiv till medarbetarna för att klara pandemin. Här kan du också läsa mer om branschorganisationernas råd.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Bygger ni bäst? Se hit!

Nu drar Sveriges Allmännytta igång en helt ny tävling: Årets bästa nyproduktion. Vinnaren utses i höst.


Nu börjar jakten på Årets bästa renovering

För att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt utser Sveriges Allmännytta för sjätte året i rad Årets bästa renoveringsprojekt.


Allmännytta lanserar tävling om bästa nyproduktion

vill sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt och samtidigt ta reda på vem som bygger bäst i Sverige.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ett år med Klimatinitiativet

Vi vill spänna bågen mer, ge oss något att samlas kring! Det var uppmaningen som våra medlemsföretag i allmännyttan skickade med oss innan vi startade Klimatiniativet.  


Tryggare lokaluthyrning med ny checklista

För att underlätta för fastighetsägare som hyr ut lokaler har Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta tagit fram en vägledning och checklista.


Här är Sveriges Allmännyttas nya vd-råd

Sveriges Allmännytta har fått ett nytt vd-råd för de närmaste två åren.


Får vi nytta av EU:s renoveringsstöd?

EU-parlamentet har ställt sig bakom den europeiska gröna given för att genomföra en klimatomställning fram till 2050.


Förankra det digitala, som en pilot!

Siktet är inställt på fastighetsbranschen 3.0 – med en fullt uppkopplad arbetsvardag. Men för att kunna navigera i det digitala landskapet krävs att vi breddar samarbetsytorna och lägger fokus på medarbetarnas tillit och trygghet.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Två trender du inte får missa 2020!

Samhället står inför stora utmaningar som påverkar er som jobbar i bostadsföretag. Vi ser två tydliga trender 2020 – digitaliseringen och trygghet i bostadsområden.


Lägesrapport för Allmännyttans klimatinitiativ

För ett år sedan startade Sveriges Allmännytta Klimatinitiativet. Nu har 176 av de 314 medlemsbolagen anslutit sig.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ta chansen att utvecklas nästa år!

Kunskap väcker mod och nya möjligheter – ta chansen att utvecklas nästa år med Sveriges Allmännyttas utbildningar inom allt med förvaltning!


Så klarar vi kraven på IMD

Hur ska bostadsbolagen hantera de nya kraven på IMD värme och varmvatten? Karl Törnmarck på Sveriges Allmännytta ger dig vägledning.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ny tjänst för effektivare förvaltning

Sveriges Allmännytta erbjuder sina medlemmar möjligheten att använda Aff Avtalssystem, ett digitalt verktyg för att skapa och följa upp avtal med tjänsteleverantörer inom fastighetsförvaltning.


Vinnare av Allmännyttans hållbarhetspris

Östersundshem är årets vinnare av Sveriges Allmännyttas hållbarhetspris. De får priset för att ha tagit sin verksamhet in i det moderna energilandskapet.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Vi ger dig kraft och förmåga att utveckla din verksamhet

Håll dig uppdaterad om nya trender och arbetsmetoder i fastighetsbranschen. Just nu erbjuder vi utbildningar inom flera områden.


Ny modell ska ge alla trådlösa tjänster

Nu finns ett förslag till en ny modell som kan lösa problemen med dålig mobiltäckning och ge bättre och billigare digitala tjänster i flerbostadshus.


Fem gånger dyrare vatten i Ockelbo än i Solna

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Brand, hållbarhet och drift

Sveriges Allmännytta har i höst ett gediget utbud av utbildningar och konferenser, bland annat energi, hållbarhet, miljö, förvaltning och drift.


Vad innebär nya lagen mot svarthandel?

Nu har reglerna skärpts kring svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. Sveriges Allmännytta sammanfattar vad som gäller.


Handbok för att se i rören

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) tipsar om en handbok för beställare av TV-inspektioner av avloppsledningar.


Ny rapport: byggpriser kan halveras

Genom digitala verktyg och bättre projektplanering kan byggkostnaderna minska med hela 50 procent. Det visar delresultat från projektet Bygg 4.0.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Aktuellt inom digitalisering

Här är Sveriges Allmännyttas aktuella utbildningar och konferenser inom digitalisering.


Nationell konferens om tryggheten

Så beskriver Botkyrkabyggen och Sveriges Allmännytta konferensen ”Hemma hos allmännyttan” som ska handla om hur allmännyttan jobbar med social hållbarhet.


Standard ska underlätta digitalisering

Sveriges Allmännytta tar tillsammans med fyra leverantörer av fastighetssystem fram en ny öppen standard som ska underlätta ytterligare digitalisering i branschen.


Allmännyttans vägledning inför hyresförhandlingar

I dag publiceras Sveriges Allmännyttas vägledning inför förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling år 2020.


Har du sett allmännyttans nya logga?

Sabo som bytte namn till Sveriges Allmännytta i våras passade på att lansera sin nya logotype i somras i Almedalen.


Ny upphandling av kombohus

Om en vecka avslutas Allmännyttans upphandling av nya kombohus.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Asbest, radon och kundbemötande

I höst erbjuder vi nya kunskaper om hur man ska hantera asbest och radon i fastigheter. En annan viktig fråga är kundbemötande som du får konkreta metoder för genom vår utbildning.


Ny digital tjänst för hyrestvister

Hyresmarknadskommittén (HMK) har tagit fram en webbaserad lösning där de parter som tvistar om en årlig hyreshöjning kan hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt.


”Vi vill lyfta förvaltningsfrågan”

HALLÅ DÄR...

… Jonas Högset, chef för Fastighet & Boende på Sveriges Allmännytta som är ny partner med Förvaltarforum.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

”Nu skapar vi fler utbildningar kring förvaltning”

Sveriges Allmännytta har ett stort utbud av utbildningar som är öppna för alla i fastighetsbranschen, och nu vänder de sig särskilt till dig som jobbar med förvaltning.


Nils Holgersson-rapporten: Elnätspriser fortsätter upp

Elnätspriserna har ökat med i snitt 27,4 procent sedan 2014. Det visar Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor i samtliga kommuner.


Sveriges Allmännytta blir partner till Förvaltarforum

Sveriges Allmännytta och Förvaltarforum har ingått ett avtal om partnerskap för att tillsammans driva viktiga frågor kring kunskap om fastighetsförvaltning.


Årets bästa renovering

Bostadsföretaget Förbos renovering av Säteriet är årets bästa renoveringsprojekt. Priset delades ut vid Sveriges Allmännyttas Fastighetsdagar som pågår i Göteborg 27-28 maj.


Har ni goda exempel på klimatsmart boende?

Anna Lackman, ansvarig för Klimatsmart boende inom Allmännyttans klimatinitiativ, söker bra exempel på hur vi kan få hyresgäster att minska sin klimatpåverkan.


Lägre fjärrvärmepriser med Prisdialogen

De fjärrvärmeföretag som är med i Prisdialogen har en lägre prisutveckling än de som inte är med.


Nya riktlinjer för bygg- och rivningsavfall

Bygg- och fastighetssektorn vässar sina gemensamma riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering.


Tre i final om bästa renovering

Förbo, Lunds Kommuns Fastighets AB och Örebrobostäder gör upp i Sveriges Allmännyttas tävling Bästa renoveringsprojekt.


Kommunikationschef för allmännyttan

Sveriges Allmännytta välkomnar Anna Karin Wallberg som ansvarig för organisationens kommunikationsarbete. 


KTH kartlägger digitaliseringen i branschen

Hur har digitaliseringen förändrat fastighetsbolagen? Forskaren Olli Kytömäki på KTH har intervjuat de ansvariga i branschen för att ta reda på svaret.


Digitala boskolan med flest tittare

Videorna i Förbos digitala boskola har slagit alla rekord på Youtube. Bolagets kommunikationsstrateg ger råd om hur du får fler tittare.


Sabo = Sveriges Allmännytta

Sabo byter namn och blir Sveriges Allmännytta. Det historiska beslutet fattades i går på Sabos kongress i Örebro.


Tio filmer lär hyresgästen fixa själv

Poseidon och Sabo visar i tio korta filmer hyresgästerna hur de ska fixa praktiska saker i sina lägenheter. Syftet är att minska felanmälningarna.


Defensiv expansion: om risken att skapa nya affärsmodeller

DEBATT

Nya affärer som inte ger bättre kassaflöden, men som görs för att ingen annan ska göra dem, är inget bra argument för att genomföra en digitalisering, skriver Johan Braw.


Ny vägledning för kamerabevakning

Fastighetsägarna och Sabo har uppdaterat vägledningen för kamerabevakning som har tagits fram i samarbete med Hyresgästföreningen.


Fastighetsägarna ny medlem i Prisdialogen

Fastighetsägarna träder in som ordinarie medlem i Prisdialogen.


Nytt samarbete för klimatsmart byggande

Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap.


Sabo och HBV går med i Sustainable Innovation

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo blir medlemmar i Sustainable Innovation.


Ny färdplan för klimatpositiv värme

Uppvärmningen ska vara fossilfri 2030 för att kunna bli en kolsänka 2045. Det är målen i en ny färdplan som tagits fram av värme- och fastighetssektorn.


Sabo och HBV i nytt klimatsamarbete

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Sabo och inköpsföreningen HBV har inlett ett samarbete inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ.


Nu startar Klimatdialogen!

Nya Klimatdialogen ger Prisdialogens medlemmar möjlighet att utveckla sin kunddialog till att även omfatta miljö- och klimatfrågor.


Chefsekonom på Sabo

Susanna Höglund är ny chefsekonom på Sabo.


Samhällspolitisk chef på Sabo

Jörgen Mark-Nielsen är ny samhällspolitisk chef på Sabo.


Ett bra år för förvaltningen

2018 är snart slut och det känns som att året inneburit en nytändning för alla oss som gillar och inser värdet av värdeskapande, hållbar fastighetsförvaltning.


Kom och lyssna på branschprofilerna

SEMINARIUM

Branschens mest spännande profiler vägleder dig på Förvaltarforums seminarium Framtidens Förvaltare. Se vilka du vill träffa!


Smartare FTX-installation i äldre hus

Kopparstaden har utvecklat en lösning som gör det enklare att installera FTX i gamla hyreshus med frånluft.


Ny rapport visar vägen för laddinfrastruktur

En färsk rapport ger råd till fastighetsägare som vill hitta hållbara affärsmodeller för laddinfrastruktur i kontors- och bostadsfastigheter.


Kickstart för klimatinitiativ

Allmännyttans Klimatinitiativ lanserades på Sabo-konferensen Energi- och klimatkicken i Stockholm. Hittills har 67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter anslutit sig.


Årets förvaltare fick expertjobb

Anna Lackman som blev Årets Fastighetsförvaltare 2018 har rekryterats till den nya rollen som förvaltningsexpert på Sabo.


Premiär för allmännyttig städapp

Hur städar man råa betonggolv? Och vad är bäst till toaletter: sanitetsmedel eller allrengöringsmedel? Svaren finns i Sabos nya städapp – städkursen i digitalt fickformat.


Protest mot moms vid IMD

Sabo, Fastighetsägarna, Riksbyggen och HSB ansökt om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden om moms vid individuell mätning och debitering (IMD).


Allmännyttan kraftsamlar kring digitalisering

Sabos medlemsföretag gör nu en gemensam satsning för att höja den digitala kompetensen. Allmännyttans digitaliseringsinitiativ  ska driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor samt stödja digitalisering i medlemsbolagen.


Åtta politiker ska styra bostadsfrågorna

Det är nu klart vilka som tar plats i Civilutskottet, det utskott i riksdagen som hanterar frågor om bostäder och byggande. Det skriver Sabo som presenterar utskottets ledamöter.


Hyresgäster väljer konstnärlig utsmyckning

Samtidigt som Familjebostäder firar renoveringen av Tellusgatan i Bergsjön har alla hyresgäster möjlighet att vara med och bestämma hur entréer och utomhusområdet ska smyckas med konst.


Lulebo säger upp avtal med Hyresgästföreningen

Tidigare under året utarbetade och fastslog branschorganisationen Sabo och Hyresgästföreningen en ny, uppdaterad mall för Avtal om förhandlingsordning mellan lokala bostadsföretag och hyresgästföreningar.


Så blir renoveringen billigare

Renoveringskostnader av miljonprogrammet kan minskas med 41 miljarder och 260 GWh/år. Det visar en ny studie från Sustainable Innovation.


Ny vägledning för mer tillgänglig hyresmarknad

Sabo och Fastighetsägarna lanserar en gemensam vägledning kring mer flexibla krav i hyresvärdars uthyrningspolicyer.


100 goda exempel från Allmännyttan

Nu finns över hundra goda exempel från allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet samlade på webbplatsen allmännyttan.se.


Allmännyttan måste ha kameratillstånd

Datainspektionen tolkar den nya kamerabevakningslagen så att kommunala bostadsföretag måste ha tillstånd för att sätta upp kameror på platser dit allmänheten har tillträde.


Elnätspriset fortsätter upp

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,1 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.


Fyra innovationslabb ska bryta utanförskapet

Sabo startar innovationslabb på fyra orter i Sverige för att testa, utveckla och utvärdera nya arbetssätt för att minska segregationen.


Svenska krav på produkters miljöpåverkan

Kraven på information om byggprodukters kemiska innehåll och miljöpåverkan bör skärpas. Det kravet riktar nu HSB, SABO, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Byggindustrier gemensamt till EU-kommissionen, skriver Fastighetstidningen.


Allmännyttan kan behöva tillstånd för kamerabevakning

De nya reglerna för kamerabevakning har tolkats så att inga bostadsbolag behöver tillstånd. Men det är inte säkert att det gäller för allmännyttan.


Stipendiater med hållbara idéer

Riksbyggen delade ut 628 000 kronor till stipendiater som ska undersöka hur vi kan få mer hållbara städer. Läs om de sex projekten.


Kommunikationschef på Sabo

Rune Nordström blir ny kommunikationschef på Sabo. Rune är idag seniorkonsult, strategisk rådgivare, projektledare och vice vd på Nowa Kommunikation. Han tillträder 1 oktober, men…


Så behandlar du personuppgifter

Fastighetsägarna och Sabo har tagit fram två gemensamma vägledningar för behandling av personuppgifter. En för uthyrning och förvaltning av hyresbostäder och en för kamerabevakning vid flerfamiljshus.


Nytt system för hyresförhandlingar

En vd-grupp inom Sabo har identifierat problem som ska göra förhandlingarna bättre och effektivare i framtiden.


Prisdialogen får godkänt

Prisdialogen ger bättre förutsägbarhet och rimliga prisändringar. Deltagarna är mer nöjda än övriga fjärrvärmekunder.


Ta hjälp av ny städhandbok

Bra städning kräver planering och kunskap hos alla involverade. Därför har Sabo och Städbranschen Sverige tagit fram städhandboken Rena hus.


Sabos webbplats bäst i Sverige

Sabos nya hemsida har vunnit första pris i kategorin organisationer i IDG:s webbtävling Topp100. Motiveringen lyder: ”När Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, lanserade en helt ny sajt…


Allmännyttan bra verktyg för flyktingbostäder

Kommuner med ett allmännyttigt bostadsföretag har lättare att få fram bostäder åt nyanlända och arbeta med integration. Det visar en ny rapport från Sabo.


GDPR-stöd till kommunikatörer

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett GDPR-stöd för kommunikatörer.


Pressansvarig på Sabo

Josefin Morge har tillträtt tjänsten som pressansvarig på Sabo. Hon kommer närmast från ett jobb som pressansvarig på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Josefin har…


Nya ledamöter i Sabos VD-råd

Nu har Sabo tillsatt ett nytt vd-råd för 2018–2019. Det består av vd:ar i kommunala bostadsföretag som utses av övriga företagsledare i Sabos över 300…


Sabo tar nytt grepp på hållbarhet

Vi behöver samordna hållbarhetsfrågorna på ett annat sätt. Det säger Karl Törnmarck, som är ansvarig för Sabos nya hållbarhetsteam.


Gemensamt avtal ska underlätta renoveringar

Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har gjort en gemensam avtalsmall för lokala samrådsprocesser vid ombyggnader.


Projektkoordinator på Allmännyttans innovationslabb

Sabo anställer Anna Kanervo från Hyresbostäder i Norrköping för att leda arbetet med Allmännyttans innovationslabb. Anna börjar den 1 februari 2018 och kommer också förstärka…


Sabo lanserar ny webb

Bättre service till besökaren och tydligare information om Sabos kunskaper och åsikter. Det är utgångspunkterna för den nya webb som Sabo lanserar i december. Sabo.se…


Första klimatsmarta staden?

Örebro kan bli först i Sverige. Öbos energiexpert Jonas Tannerstad berättade hur det ska gå till på allmännyttans stora energikonferens.


Huge ny medlem i Sabo

Huge Bostäder, det allmännyttiga bostadsbolaget i Huddinge kommun, blir Sabos 311:e medlem. Bolaget har 8 140 lägenheter samt kommersiella lokaler, kontor och förskolor, skolor och…


Varning för bostadsbränder

December och januari är den tid på året då flest bostadsbränder sker i Sverige. Att glömma levande ljus i fönstret eller mat på spisen är…


Skåneinitiativets föregångsfigur

Vid Sabos konferens Energikicken i Örebro blev Tomas Nordqvist, energiansvarig på Uppsalahem, utnämnd till Skåneinitiativets föregångsfigur för sitt engagemang i energibesparingsprojektet. I Skåneinitiativet har 105…


Nybyggen ökar rörligheten

En studie som gjorts av Helsingborgshem visar att 460 nybyggda lägenheter har gjort det möjligt för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg. De…


Innovationslabb ska minska segregation

Allmännyttans nya innovationslabb ska hitta metoder och verktyg för att minska bostadssegregationen i Sverige.


Hyresmarknadsansvarig i Göteborg

Eva Paulson har rekryterats till den nya tjänsten som hyresmarknadsansvarig på Framtidskoncernen. Tjänsten innefattar bland annat hyressättningsfrågor och att bygga långsiktiga relationer med viktiga intressenter…


Årets bästa renoveringsprojekt 2018

Nu öppnar anmälan till Sabos årliga tävling om bästa renoveringen. Både allmännyttiga bostadsbolag och privata fastighetsägare som genomfört renoveringsprojekt 2014-2018 kan vara med och tävla….


Fängelse för köp av svart hyreskontrakt

Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen vänder sig till regeringen för att få skärpta regler för att minska svarthandel med hyreskontrakt.


Fler Sabo-bolag erbjuder laddstolpar

När Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag frågade sina medlemsföretag om de erbjuder sina hyresgäster laddstolpar för elbilar svarade 31 procent att de gör det. Det är en…


Stora skillnader mellan kommunernas avgifter

Det skiljer hela 80 procent för priset på el, värme, avfall och vatten mellan dyraste och billigaste kommunen, visar årets Nils Holgersson-rapport.


Nationell konferens för bättre integration

På Sabos Integrationsdagar i Malmö den 18-19 oktober samlas de som arbetar med integration och har erfarenhet av att samarbeta med kommuner, näringsliv och föreningar….


165 000 lägenheter kvar att rusta upp

En ny rapport från Sabo visar att hälften av allmännyttans bostäder från åren 1961–1975 behöver renoveras.


Krav på att få flytta övergivna bilar

HSB har tillsammans med Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen skickat en begäran till justitieminister Morgan Johansson om att få bättre verktyg för att hantera problemet med…


Så många måste anställas i förvaltningen

Minst 15 000 personer måste rekryteras för att förvalta och sköta fastigheter de närmaste tio åren.


Ny handledning för bostadsgårdar

Sabo har tagit fram en ny handledning med namnet ”Underhållsnyckeltal för bostadsgårdar” där 19 nyckeltal finns beskrivna för de vanligaste underhållsåtgärderna som förekommer på en…


Fler presumtionshyror i allmännyttan

Allt fler allmännyttiga bostadsföretag använder sig av presumtionshyra baserad på kostnader när de bygger nya bostäder Organisationen har låtit 100 allmännyttiga bostadsföretag svara på frågor…


Hyresexpert på SABO

Efter årsskiftet tillträder Maria Österlind tjänsten som hyresexpert på bransch- och intresseorganisationen SABO. Maria Österlind är idag anställd som fastighetsjurist hos Fastighetsägarna MittNord i Umeå…


Miljonstöd till ny klimatsatsning

Bransch- och intresseorganisationen SABO får nära en miljon kronor från Energimyndigheten för att starta ett nytt klimatinitiativ för allmännyttan. – Det här är ett viktigt…


Petter Jurdell går till Rikshem

Petter Jurdell, i dag chef för fastighet och boende på Sabo, blir i november affärs- och hållbarhetschef på Rikshem.  – Vi tycker såklart att det…


Färre medlingar och fler flerårsavtal

Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret som gått för de allmännyttiga bostadsföretagen i SABO.


5 000 sommarjobb

5 000 unga i hela landet får chansen att prova på jobbet i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag, skriver bransch- och intresseorganisationen SABO i ett pressmeddelande….


Ändra EU:s nya energipaket!

SABO, SKL och Energiföretagen Sverige presenterar gemensamma synpunkter på EUs vinterpaket med lagförslag på energiområdet: Krav på individuell mätning och debitering av värme bör inte…


Nya styrelsen i Fastigo

Fastigos stämma har valt en ny styrelse. Företrädare för hela fastighetsbranschen finns representerad i styrelsen som har representanter från kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB…


Idéprogram för ett nytt ekonomiskt landskap

Inför moms på bostadshyror och ändra reglerna för nedskrivningar. Det är två av uppmaningarna från Sabos kongress 2017.


Grönare allmännytta

Antalet solceller, laddstolpar för elbilar och tjänstecyklar ökar i de allmännyttiga bostadsföretagens Det visar statistik från bransch- och intresseorganisationen SABO. De senaste åren har andelen…


Framtidsvisioner från Skåne

Vad är hållbar och kundnära förvaltning? Charlotte Albertsson på Helsingborgshem visade att den frågan kan få helt olika svar när hon föreläste på Malmö Högskola.


Hyresgäster ska få ökat inflytande

Hyresgästerna ska få starkare ställning enligt en ny utredning. Fastighetsägarna och Sabo är kritiska, men Hyresgästföreningen kallar den ”ett genombrott”.


Boende i centrum vid renovering i Fittja

En bekräftelse på att vi har tänkt rätt. Så tycker Botkyrkabyggens renoveringschef Kasper Nilsson om att projektet Krögarvägen 2 fått Sabos pris för ”Årets renoveringsprojekt.


Förnyelse med 50-talscharm

Se filmen och bildspelet om 50-talsrenoveringen som fick ett hedersomnämnande i ”Årets bästa renoveringsprojekt”.


Nytt råd för bättre integration

Sabo har tillsatt ett nationellt, strategiskt integrationsråd som ska ta fram förslag på hur samhällets arbete med integration kan bli ännu bättre. – Kommunerna kan och bör…


Skåneinitiativet nära målet

De senaste åtta åren har Sveriges 105 allmännyttiga bostadsbolag minskat sin energianvändning med 17 procent, skriver Sabo. 2008 gick startskottet för Skåneinitiativet, en utmaning från…


Sabo startar ny medlemstidning

Allmännyttan är namnet på Sabos nya medlemstidning som ersätter tidningen Bofast som kom ut med sista numret i slutet på 2016. Allmännyttan ska ges ut…


Två får dela på renoveringspris

Sabos utmärkelse Årets bästa renoveringsprojekt tilldelas Botkyrkabyggen och Hyltebostäder.


Hyrestvist avgjord i Borås

Efter besked i Hyresmarknadskommittén står det nu klart att hyran för AB Bostäders hyresgäster i Borås stiger med i genomsnitt 0,71 procent för 2017. Efter…


Dags att söka Sabos talangprogram

Sabo söker nu nya trainees till sina medlemsföretag inför hösten 2017. Ansökningstiden pågår till 22 mars.


Framtidens största utmaningar

Att hitta rätt nya medarbetare, att låta förvaltarrollen utvecklas till en mer samlande och kundansvarig kraft samt att ta till sig den nya tekniken på rätt sätt.


Tre slåss om bästa renovering

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, Botkyrkabyggen och Familjebostäder i Göteborg är nominerade till Årets bästa renoveringsprojekt 2017.


Sabo-grupp ska förbättra hyressättning

Sabo tillsätter en arbetsgrupp med vd:ar från allmännyttiga bostadsföretag i olika delar av landet. Deras uppdrag är att utifrån ett allmännyttigt perspektiv ge förslag på…


Ny rapport om integration

Tydligt politiskt ledarskap och samarbeten kring bostad-skola-arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en kartläggning som bransch- och intresseorganisationen SABO gjort i drygt…


Så får du rätt värmepump

TEKNIK/UPPHANDLING Sabos expert på upphandling av fastighetsvärmepumpar ger vägledning om hur du ska få ett avtal som ger valuta för pengarna.


Guide för bättre hyresförhandlingar

Sabo och Hyresgästföreningen lanserar en guide som ska stödja förhandlare på båda sidor att genomföra bra, långsiktiga förhandlingar.


Årets Energiutmanare

Systematisk energieffektivisering och modet att tänka nytt ger Halmstads Fastighets AB utmärkelsen Årets Energiutmanare 2016.


Svenska bostadsbolag prisades för hållbarhet

Vid prisutdelning av European Responsible Housing Awards 2016 i Bryssel hyllades Örebrobostäder och Uppsalahem för sina projekt, skriver sabo.se. I kategorin Environmental Sustainability hyllades Uppsalahem…


Vilka är framtidens största utmaningar?

Frågan står i centrum när branschens ledande företrädare delar med sig av sina insikter på Framtidens Förvaltare, seminariet för dig som arbetar med fastighetsförvaltning.


Hårdare tag i hyresförhandlingarna

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har allt svårare att komma överens i hyresförhandlingarna. Men vad beror det på och hur kan man lösa problemet?


Sabo välkomnar fleråriga hyresavtal

Lättare planera underhållsåtgärder och ökad trygghet för hyresgästerna.


Rekommenderade kurser för beställare

Åtta kurser i projektet Beställarkompetens är skräddarsydda för förvaltare som vill bli bättre beställare av energieffektiva lösningar vid renovering och nybyggnad.


Titta på intervjuer med branschprofiler

Några av fastighetsbranschens mest intressanta profiler pratar om de mest aktuella ämnena i en ny serie med videointervjuer under namnet Datscha Talks. Den första säsongen…


HMK vill ha tidsfrist redan i årets hyresförhandlingar

”Bra för båda parter att förhandlingar inte dras i långbänk”.


Chefsjurist på Fastighetsägarna

Sven von Randow är utsedd till ny chefsjurist för Fastighetsägarna Stockholm. Han efterträder Marie Öhrström som under hösten 2016 började arbeta på Fastighetsägarna Sverige. Sven von…


Vd på Botkyrkabyggen

Chris Österlund blir ny vd för AB Botkyrkabyggen. Hon kommer närmast från SABO som chef för ekonomi och finans och har tidigare arbetat som vd…


Så mycket energi sparas i Skåneinitiativet

De allmännyttiga bostadsbolagen som ingår i det så kallade Skåneinitiativet har minskat sin energianvändning med 17 procent på åtta år. Det motsvarar energianvändningen i 71…


Hedersutnämnande till Gårdstensbostäder

Det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder i Göteborg fick ett hedersomnämnande när SABOs Bopris 2016 delades ut. Gårdstensbostäder får utmärkelsen för sitt unika helhetsgrepp och uthålliga arbete…


Graffitivägg fick hedersomnämnande

I onsdags tog Helsingborgshem emot ett hedersomnämnande för konstplanket på Drottninghög när SABOs Bopris delades ut till projekt som främjar integrationsarbete. Minskad förekomst av klotter…


Handbok lär dig locka talanger

Sabo släpper handboken Employer Branding som ska lära företag inom allmännyttan hur de bygger ett starkare varumärke för att lyckas attrahera och behålla duktiga medarbetare….


Göteborgs-vd ska råda Sabo

Per-Henrik Hartmann, vd för Familjebostäder Göteborg, är ny ledamot i Sabos vd-råd. Därmed får han en viktig roll i allmännyttans utveckling. Göteborgaren Per-Henrik Hartmann har…


Allt färre barn berörs av vräkning

Antalet vräkningar som berör barn minskar kraftigt, skriver Kronofogden i ett pressmeddelande. Antalet vräkningar där barn berördes uppgick under första halvåret i år till 104…


Bli en bättre beställare

Energimyndigheten satsar miljoner på kompetensutveckling av hela bygg- och fastighetssektorn för att öka kunskaperna om energieffektivt byggande och renovering. En av satsningarna heter BeställarKompetens och…


Konferens om sociala frågor

Nästa vecka med start den 6 september möts drygt 200 medarbetare i allmännyttiga kommunala bostadsbolag i Kristianstad för att utbyta erfarenheter om hur bolagen arbetar…


Lista på nya vd:ar i allmännyttan

Sabo har sammanställt en lista på de senaste förändringarna gällande vd-poster i allmännyttan. Benny Blick har utsetts till vd för Stiftelsen Aneby bostäder och tillträdde…


Kryphål i kostsamma momsregler

Så slipper du betala tillbaka tidigare momsavdrag om du vill bygga om butikslokaler till bostäder.


Så sätter du rättvisare hyror

Sabo har i samarbete med tio medlemsföretag tagit fram en handledning för systematisk hyressättning som ska hjälpa bostadsbolag att sätta rättvisare hyror. I ”Handledning för…


Ny pekbok löser språkproblem

Sabo har tagit fram en ny pekbok som ska fungera som ett hjälpmedel för bostadsföretag när det uppstår språkproblem vid kommunikation med hyresgäster med utländsk…


Sveriges bästa renoveringsprojekt

Backa Röds Pärlor visar att det lönar sig att arbeta med ett problemområde.


Smart lösning minskar bostadsbristen

Om alla fastighetsbolag i allmännyttan gör som MKB Fastighets AB kan Sverige snabbt och billigt få 10 000 nya bostäder.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega