Novier

Förvaltningsbolag

Novier är helhetsrådgivare inom fastigheter, från värdering till förvaltning. Genom lyhördhet i alla led förstår vi din affär och vad som krävs för att skapa ett långsiktigt värde.

Vi arbetar med alla delar inom fastighetsförvaltning genom att erbjuda såväl kommersiell som ekonomisk och teknisk förvaltning, samt uthyrning kan vi på marknadsmässiga och affärsmässiga villkor ta ett helhetsgrepp för en god och långsiktig totalavkastning.

Vi hjälper dig till en hållbar förvaltning. Med tydliga mål och förbättringar inom en rad områden planerar och genomför vi hållbarhetsarbetet i nära samarbete med dig. Vi vägleder dig inte bara kring miljörelaterade investeringar, lägre energiförbrukning och växthusgasutsläpp utan även i certifieringsfrågor och taxonomifrågor. Våra experter har lång erfarenhet inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Kontakta oss – Våra förvaltare gör skillnad för din affär!


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega