FÖRENING & ORGANISATION
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Så prispressar Uddevallahem sina renoveringar

Foto: Uddevallahem

Genom att satsa rejält på noggranna förarbeten inför upphandlingar har Uddevallahem kunnat hålla nere kostnaden för sina renoveringar – samtidigt som energianvändningen i husen minskats med omkring 40 procent.

Andreas Skälegård

– Vi har lyckats få ut mycket resultat för hanterbara pengasummor genom att vi är engagerade som beställare och skriver så detaljerade förfrågningsunderlag, säger energi- och installationssamordnare Andreas Skälegård, som är en av de medverkande på Klimat- och energikicken (läs mer nedan).

Han konstaterar att det i branschen talas mycket om att slutkostnaderna för byggprojekt alltför ofta blir mycket högre än förväntat. En bov i dramat är de så kallade ätorna. Förkortningen äta står för ändringar, tillägg och avgående arbeten, det vill säga extraarbeten som inte ingår i den avtalade kontraktssumman.

– Branschkollegor har berättat deras ätor kan ligga på 25 procent av slutkostnaden, medan våra ätor ligger runt fem procent. De här fem procenten består både av tråkigheter som vi stött på och inte visste om, och på att vi i efterhand ibland valt en högre kvalitet. Men fem procent är ju ganska lite, så vi tycker att vi är rätt duktiga.

Färre extrakostnader
Att extrakostnaderna håller sig på en så låg nivå beror just på förfrågningsunderlagen, menar han.

– Eftersom vi arbetar så detaljerat med dem så får vi in entreprenadpriser som ligger väldigt nära slutkostnaden.

Uddevallahem använder sig av ABT 06, som är ett vanligt standardavtal för totalentreprenader.

– I ABT 06 ska man egentligen vara rätt så generell och öppen, men vi är alltså mer detaljerade när vi beskriver olika funktioner och förväntat utförande, berättar Andreas Skälegård.

Om det exempelvis ingår byten av balkongräcken vid en renovering bifogar därför Uddevallahem en färdig konstruktionsritning för räckena, inklusive material- och färgval, till förfrågningsunderlaget.

– Det gör att entreprenörerna kan ta in priser på det i sin kalkyl, så att det inte blir en osäkerhetsfaktor. Om vi inte beskrivit det så noga – och de skulle valt en typ av räcken som vi sedan hade åsikter om när det gäller utseende, material eller något annat – ja då skulle det ju kunnat bli en äta, förklarar Andreas Skälegård.

En annan vinst med de detaljerade förfrågningsunderlagen är att entreprenörerna inte behöver ta till så stora marginaler för oväntade utgifter i sina kalkyler, framhåller han.

Fler entreprenörer
Ytterligare en fördel är att fler entreprenörer lämnar in offerter.

– Framför allt har fler installatörer vågat räkna på våra projekt när de fått våra förfrågningshandlingar i handen, eftersom de känner sig trygga med att det som står där verkligen stämmer. Och ju fler entreprenörer som räknar, desto större chans har vi att hitta något guldkorn som ligger lägre i pris.

Genomarbetade och detaljerade underlag ställer dock höga krav på beställaren.

– Vi kanske är tre personer på Uddevallahem som lägger ner väldigt mycket tid på de här beställningsunderlagen under ett år innan byggstarten. Och det kan man ju tycka är mycket, säger Andreas Skälegård.

– Men sedan är det kanske 50 yrkesarbetare som är igång på heltid. Om vi tre på Uddevallahem då har lyckats att beskriva någonting så bra att det går en timme fortare så försvinner ju faktiskt 50 timmar under produktionstiden. Så våra förarbeten ger en väldig hävarm.

Sparar energi och vatten
På Sveriges Allmännyttas konferens Klimat- och energikicken delar Andreas Skälegård med sig av fler erfarenheter – däribland hur man till en rimlig kostnad minskat energianvändningen med 40 procent i ett miljonprogramsområde.

Även vattenanvändningen beräknas minska med 30–40 procent i området, vilket sparar ansenliga summor i den bergiga kommunen Uddevalla.

– Vi har mycket dyrare vatten än riksgenomsnittet, så för oss är det väldigt viktigt. Men om man spanar in i framtiden, med klimatkris och sjunkande grundvattennivåer, så kommer vattenfrågan att bli allt viktigare i allt fler kommuner. Så där känner vi att vi ligger före.

Välkommen till Klimat- och energikicken!

Två intensiva dagar med energi- och klimatfrågor i fokus.
Konferensen hålls 15–16 november i Skellefteå – i världens högsta träbyggnad – och handlar bland annat om:

  • Klimatsmart renovering och hyressättning
  • Framtidens energisystem
  • Att bygga hus av hus
  • Nya kriterier vid upphandling
  • Klimatmål för hela värdekedjan
  • Mobilitet till alla hyresgäster

Läs mer och anmäl er här!

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega