FÖRENING & ORGANISATION
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ett år med Klimatinitiativet

Jonas Högset är chef för enheten Fastighet & Boende på Sveriges Allmännytta.

Vi vill spänna bågen mer, ge oss något att samlas kring! Det var uppmaningen som våra medlemsföretag i allmännyttan skickade med oss innan vi startade Klimatiniativet.  

Vi sökte då en fortsättning på Skåneinitiativet som under åren 2009–2016 sparade energi motsvarande en mindre reaktor eller Lunds årliga energiförbrukning. När vi gör något tillsammans i allmännyttan kan vi få hisnande resultat i kraft av att vi är en så stor del av bostadsmarknaden.  Nu är vi redo att ta nästa steg.

Fossilfri allmännytta senast 2030
När vi startade 2018 hade klimatdebatten fått ordentlig fart, Parisavtalet var ny signerat men än så länge hade inte Greta Thunberg gjort entré och bidragit till att skapa det breda medvetande som vi ändå får säga finns i dag.

Vad var ett rimligt mål att sätta, nåbart men ändå något som kräver att hela bolaget ställer om, hela vägen från bovärd, förvaltare till företagsledning? Tillsammans med allmännyttan landade vi i dessa två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Tanken var att Klimatinitiativet skulle fungerar på samma sätt som Parisavtalet, att alla företag som deltar också kan sätta egna mål som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Vi skulle sedan summera resultaten med ambitionen att alla deltagande företag  tillsammans skulle uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

177 deltagare hittills
Vi har till dags datum samlat 177 företag med sammanlagt 684 000 lägenheter, men ambitionen är självklart att samla många fler.

Alla kan göra något, men 35 företag har redan nu som mål att vara fossilfria före 2030. Otroligt inspirerande!

Under året som gått har vi haft mer än tusen personer på nätverksträffar, workshops och konferenser. Vi har startat ett flertal utvecklingsprojekt, bland annat Klimatkrav till rimlig kostnad, som ska bli en vägledning för att kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion av bostäder.

Vi har startat Klimatdialogen, en samverkansplattform mellan fastighetsägare och energiföretag för att minska klimatpåverkan i det lokala energisystemet. Dessutom har vi samlat in och spridit många goda exempel på hur bostadsföretag och deras hyresgäster kan bidra till ett klimatsmart boende.

Inte bara bostäder
Fokus inom initiativet har varit bostäder, men nästan 20 procent av Sveriges Allmännyttas medlemmars uthyrningsbara ytor innehåller olika typer av lokaler. De innehåller kommersiella lokaler, butiker och kontor men även ytor för vård, omsorg, skolor och förskolor.

Här har vi ännu inte hittat de beräkningsmetoder och omvandlingsfaktorer som behövs för att på ett rättvist sätt kunna visa på klimatpåverkan. Där är vi redo att ta nästa steg.

Vi delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter från det dryga år vi varit igång och vi tar mer än gärna din hjälp för att kunna driva utvecklingen och få koll på lokalernas klimatpåverkan.

Vi ser med fram emot framtida samarbeten!

Jonas Högset,
Sveriges Allmännytta

Jonas är chef för enheten Fastighet & Boende på Sveriges Allmännytta, är utbildad civilingenjör och har över 15 års erfarenhet från branschen i olika roller. Hos Sveriges Allmännytta driver han utveckling med målet om en hållbar samhällsbyggnad.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega