AktivBo

Kund- & Medarbetarundersökningar

AktivBo är ett kunskaps- och plattformsföretag som stödjer fastighetsbolag med datadriven analys, ökade insikter och underlag för verksamhetsstyrning.

De är specialister inom bostads- och fastighetsbranschen och har mer än 30 års erfarenhet. Ett samarbete med över 450 bostads- och fastighetsföretag i tio länder möjliggör en unik benchmark mot andra aktörer i branschen, på både bostads- och lokalsidan.

Ett kunddrivet arbetssätt sätter hyresgästerna i fokus, engagerar medarbetarna och ger drivkraft till organisationen. Genom att flytta fokus från fastighet till kund kan man skapa en framgångsrik servicekultur som ger värde på både kort och lång sikt.

AktivBos metod leder till smartare investeringar, ökad effektivitet och bättre resultat på nedersta raden.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega