KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Obetalda hyror – ta tag i situationen direkt

Att en bostads- eller lokalhyresgäst inte betalar hyran alls eller i rätt tid är ett vanligt problem som nästan alla fastighetsägare råkar ut för, säger Amanda Lagerström, fastighetsjurist hos Fastighetsägarna Syd och ansvarig för inkassoverksamheten.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Fastighetsägarna lyfter bostadspolitik i Almedalen 2024

Fastighetsägarna deltar som vanligt i årets Almedalsvecka i Visby. Vi finns på plats och samarbetar i år med bostadspolitik.se och ytterligare sex arrangörer. Syftet med samarbetet är att skapa en gemensam arena för samtal om bostadspolitik.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Platsutveckling med människan i centrum

Vi erbjuder en kurs som vänder sig till dig som vill få en ökad insikt kring hur en plats eller fastighet kan utvecklas på ett sätt som följer människans behov och ökar platsens attraktivitet.


”Det var länge sedan vi pratade fjärrvärme så här mycket”

Priset för fjärrvärme är ett hett ämne. Snart ska partnerna som ingår i Prisdialogen sätta sig och diskutera fjärrvärmeleverantörernas villkor och fastighetsägarnas kundskydd. Rikard Silverfur på Fastighetsägarna berättar om årets vässade argument.


Hur ska vi tänka om vi vill använda begagnat i entreprenaden?

EXPERTSVAR

Begagnade material och varor är, ur hållbarhets- och ekonomisk synpunkt, väldigt klokt att nyttja. Men vad behöver du särskilt tänka på när det inte är en ny produkt som används i en entreprenad? Juristen reder ut och svarar.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Lättare att säga upp grovt kriminella – bra för hyresgästerna

Fastighetsägarna välkomnar förslaget att underlätta för hyresvärdar att säga upp grovt kriminella hyresgäster från bostäder och lokaler. Åtgärden ökar tryggheten för övriga hyresgäster, som har rätt att känna sig trygga i sitt bostadsområde.


Utnyttja det redan byggda är nya färdplanens devis

Färdplanen för ett klimatneutralt Sverige 2045 har vässats och gett 14 uppmaningar till riksdag och regering att ta snabba beslut som möjliggör omställningen. Bland annat nya regler, så befintliga byggnader och återbrukat material kan nyttjas bättre.


Lansering: FörvaltarforumPlay – spännande samtal om förvaltning

Vad händer inom fastighetsförvaltning nu och i närtid? Lyssna på detta högintressanta samtal mellan två av branschens tyngsta profiler; Rikard Silverfur från Fastighetsägarna Sverige och Bengt Lind från Sveriges Allmännytta.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Har du koll på dina leverantörer? Ta hjälp av Fastighetsägarna till ansvarsfulla inköp!

Ett hållbart fastighetsföretagande handlar inte bara om att bygga och förvalta fastigheter på ett hållbart och energieffektivt sätt. Det handlar om att ta ett helhetsansvar för sin verksamhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Kortkurser – effektivt sätt att inhämta kunskap

Du missar väl inte att vi erbjuder flera olika kortkurser online. På dessa kurser avhandlar vi specifika fastighetsjuridiska frågor under cirka en timmes tid. Perfekt när du vet exakt vilka kunskapsluckor du behöver fylla.


EUs nya krav på energikartläggning berör många fler fastighetsägare

Den 10 oktober trädde EU:s reviderade direktiv om energieffektivitet i kraft. Betydligt fler fastighetsbolag i Sverige träffas nu av kraven på energikartläggning och energiledningssystem. Vi frågar Rikard Silverfur, från Fastighetsägarna, vad detta innebär.


Hårda men flexibla EU-krav på energieffektivisering till 2030

En revidering av EU:s direktiv för energieffektivisering innebär nya krav på fastighetsägare. Hela bostadsbeståndet måste minska sin energi med 16% till 2030. Silverfur på Fastighetsägarna berättar om de nya, trots allt, lite mer flexibla direktiven.


Hyresgäster vill ha mer flexibilitet i lokalhyreskontrakten

I kölvattnet av pandemin och tuffare ekonomiska tider, har ökad flexibilitet i lokalhyresavtal letat sig in i förhandlingarna. Möjlighet att säga upp i förtid, dra ner lokalstorlek och ändra verksamhetsbeskrivning under kontraktstid är några exempel.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Kursledare i 20 år – och alltid med nya exempel

Ola Björstedt klev in som fastighetsjurist hos Fastighetsägarna 2003. Och det är också så länge som han har undervisat kursdeltagare inom fastighetsföretagandets många områden. Vi pratar med honom om åren som har gått och den resa som han har gjort.


Hyresrättsregister och fuskanmälan ska få ordning på hyresmarknaden

En statlig utredning föreslår ett hyresrättsregister och Skatteverket lanserar ny e-tjänst där fastighetsägare kan anmäla obehöriga som skrivit sig på en adress. Detta för att få ordning på bostadshyresmarknaden och motverka andrahandfuskare.


Kan vi kräva att entreprenören fixar fel efter avslutat jobb?

EXPERTSVAR

Efter att entreprenaden avslutats inträder 2 löptider: garantitiden och ansvarstiden. Fel som då uppkommer kan Beställaren kräva att Entreprenören åtgärdar, men bara under vissa omständigheter. Entreprenadrättsexperten reder ut vad som gäller.


Cityindex 2023: Ökad omsättning i Sveriges stadskärnor

Under 2022 ökade den totala omsättningen i svenska stadskärnor med 15% och alla stadstyper, förutom de större städerna, gör sina bästa år omsättningsmässigt. Detta visar Fastighetsägarnas och HUI Researchs rapport Cityindex Sverige.


Bra att det ska bli lättare att säga upp grovt kriminella

Fastighetsägarna välkomnar förslaget om att det ska bli lättare att säga upp grovt kriminella från bostäder och lokaler. Alla åtgärder som kan bidra till att öka tryggheten är nödvändiga för att bryta våldsvågen och skapa trygga bostadsområden.


Brister, skador och fel kan avvärjas tillsammans med förvaltningen

För fem år sedan kartlade Boverket omfattningen av fel, brister och skador som finns i byggsektorn. Det framgick att kostnaden för dessa fel uppgick till 111 miljarder kronor varje år, om inte mer. Frågan är, hur har det gått sedan dess?


De 3 parterna har enats om ny IMD-rekommendation

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta har gått samman och tagit fram en gemensam rekommendation för att införa IMD i bostadsfastigheter. Man har enats kring en införandeprocess i tio steg och vilka priser som ska gälla.


Momentum vann tävling om bästa energiuppföljningssystem

Fastighetsägarnas tävling om bästa energiuppföljningssystem är avgjord. Momentum Energi fick toppoäng gällande användarvänlighet, energi och miljö, effekt, avvikelse, ekonomi och data. I juryn ingick bolag som Castellum, HSB och Stena Fastigheter.


Gemensam vägledning för hyresförhandlingarna 2024

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta lanserar nu en gemensam vägledning, inför hyresförhandlingarna 2023. Syftet är att underlätta årliga förhandlingar och tydliggöra faktorerna som parterna ska utgå ifrån i sina yrkanden.


Kaj Winther driver Fastighetsägarna Sveriges digitala agenda

Den 4 oktober på Framtidens Digitala Förvaltning kommer Kaj Winther, CDO (Chief Digital Officer), på Fastighetsägarna att dela med sig av en del av de digitala projekt som Fastighetsägarna Sverige är med och driver tillsammans med branschen i övrigt.


Har Entreprenören rätt till indexjustering av kontraktssumman?

EXPERTSVAR

Fråga:
Har Entreprenören rätt till indexjustering av kontraktssumman om vi inte har skrivit något i avtalet?

Svar:
Om inget nämns om index i avtalet kan parterna inte anses avtalat om indexjustering och priset är därmed fast.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Behov av nätverk och kunskap? Gå kursen Fastighetsföretagande!

Vår populära kurs Fastighetsföretagande, i samarbete med KTH, ger dig 7,5 högskolepoäng. Som en extra bonus får du ett härligt nätverk i branschen! Funderar du på att gå kursen? I höst finns en ny chans. Kursstart september 2023.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Willhem fick sin kurs företagsanpassad och rikstäckande

Willhem är ett bostadsbolag som förvaltar hyreslägenheter i Sverige. De ville företagsanpassa sin kurs om avflyttningsbesiktning, där anställda från alla deras lokalkontor kunde delta och ta del av de nya rutinerna. Lösningen blev både digitalt och fysiskt.


Ny hyressättningsmodell införs i Ystad

Fastighetsägarna Syd, Ystadbostäder, Heimstaden, Contentus, Leny Fastighets AB och Hyresgästföreningen har skapat en ny hyressättningsmodell – Ystadmodellen, baserad på hur hyresgästerna värderar boendet samt lägenheternas och fastigheternas standard och läge.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Unik kurs för fastighetsägare – få dina kvarter att leva

För god stadsutveckling behövs attraktiva platser där människor vill bo, verka och leva. Fastighetsägarnas unika kurs ger insikter kring framgångsrik stadsutveckling. Föreläsningar, workshops och studiebesök blandas med kunskap om nyttiga verktyg.


Skandia, Bonnier och Afa Fastigheter: Därför använder vi Gröna lokalhyresavtal

Som fastighetsägare är det tufft att göra hela hållbarhetsarbetet själv. Genom att ingå Grönt Hyresavtal samarbetar ägare och lokalhyresgäst för att minska den negativa miljöpåverkan. Bonnier, Afa och Skandia berättar här om fördelarna med avtalet.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Energibesparingen fortsätter vara en del av vardagen

Fastighetsägarna har gjort en undersökning om hushållens energibesparing under 2022. 70% har aktivt sparat energi och nästan lika många ser minskad energianvändning som positivt eller neutralt. 6 av 10 hushåll tror också på en långsiktig förändring.


Avfall – ett hett ämne för alla fastighetsägare

En ny lag om avfallssortering börjar gälla 2024. Bland annat ska allt matavfall sorteras ut, något som över 80% av alla kommuner redan gör. Fastighetsägarna ger nu ut Avfallshandboken med fakta och handfasta råd, som hjälp på vägen.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Investera i kunskap och kompetens i dig och ditt företag!

Linda Bringestad på fastighetsbolaget Asplunds Fastigheter i Örebro gick kursen Fastighetsföretagande för något år sedan och här berättar hon vad hon tog med sig från den. Fastighetsägarna arrangerar kursen i samarbete med KTH och den ger 7,5 i högskolepoäng.


6 åtgärder för att få mer flexibla fastigheter

Befintliga lokaler och byggnader som står oanvända och outnyttjade är resursslöseri. Ibland beror det på en låst detaljplan som bestämmer vad en byggnad får användas till. Fastighetsägarna ger 6 förslag på åtgärder i rapporten Flexibla fastigheter.


Fastighetsägarna ger ut vägledning för scope 3-utsläpp

Fastighetsägarna lanserar en branschgemensam vägledning för att underlätta för fastighetsföretag att redovisa indirekta klimatutsläpp av sin verksamhet – scope 3-utsläpp. Syftet är harmonisera klimatredovisningen i branschen och bidra till minskade utsläpp.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Högsta betyg till kompetenspaketet Uthyrare av lokaler

Fastighetsägarna Utbildnings kompetenspaket ”Uthyrare av lokaler” får högsta betyg av Yvonne Ylipää på kommunägda Karlshamnsfastigheter. Företaget hyr ut varierande lokaler, alltifrån kontor, förråd/lager, industrilokaler till restauranger med mera.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Lägg grunden för hyresförhållandet

Grundläggande hyresrätt är vår kurs som lockar flest deltagare. Du får höra skillnaderna i rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare och hyresgäst och får helhetsperspektiv och en större förståelse för hyreslagen och fastighetsbranschen.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Vikten av att göra en avflyttningsbesiktning

Ibland är det svårt att avgöra vad som är normalt slitage av en lägenhet och vad man kan man begära ersättning för när en hyresgäst flyttar. Thomas Kosmidis arbetar som fastighetsjurist på Fastighetsägarna GFR och håller kursen Avflyttningsbesiktning.


Energitekniktävling – nu lyfter vi hela branschen i håret!

– Denna tekniktävling kommer att flytta gränser för vad många trodde var möjligt!! skriver Kaj Winther, Fastighetsägarna Stockholm, i ett LinkedIn-inlägg om Energiuppföljningstävlingen som nu drar igång. Vi vill veta mer och hör av oss till Kaj.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Möt Eric, vår stjärna till kursledare gällande solenergi

Eric Olsson är kursledare på vår kurs om solenergi i fastigheter och jobbar på Aktea Energy AB. Här får du lära känna honom lite bättre!


Fastighetsförvaltning låter passivt – det är entreprenörskap!

PORTRÄTTET

Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna, har skaffat sig verktygen för att nätverka och påverka politiker. I veckan träffade han nya bostadsministern för att fika och prata om fastighetsägarnas viktigaste frågor. Det var politisk påverkan med påtår!


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Vår populära kurs Fastighetsföretagande ger dig högskolepoäng

På Fastighetsägarna tycker vi kunskap och kompetens är viktigt. Därför är vi glada att även kunna erbjuda kurser som ger högskolepoäng. Kursen Fastighetsföretagande ges i samarbete med KTH.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Möt Sara, vår stjärna till kursledare

Hyreslagen, besittningsskydd, bruksvärde och marknadshyra är begrepp som är bra att känna till när man är verksam inom fastighetsbranschen. Som kursledare är just förmågan att förklara det komplicerade och sätta det i ett sammanhang en viktig egenskap.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Varför behövs det en speciell kurs i fastighetsbeskattning?

Just nu erbjuder vi en kurs i fastighetsbeskattning. Kursen är en onlinekurs och ges under två tillfällen under våren, mars och maj och passar dig som vill få grunderna och principerna för beskattning av ett hyreshus eller en bostadsrättsförening.


Fastighetsägarna efterlyser: Du som kan energiuppföljning

Fastighetsägarna kommer att genomföra en tekniktävling för nya och bättre digitala verktyg för kontroll av energi- och effektanvändning. De söker nu deltagare till en referensgrupp som kan påverka vilka krav som ska ställas på digitala system, inför tävlingen.


Omfattande upprustning av hissar inte ekonomiskt försvarbart

Enligt Hissförbundet är mer än hälften av alla hissar i Sverige äldre än 30 år. Det kan innebära att de saknar viktig säkerhetsutrustning. Boverkets nya utredning ser att det kan behövas upprustning men att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart.


Vem ansvarar för skyddsrummet i fastigheten?

Skyddsrum har förstärkta dörrar och väggar och speciell ventilation med luftsluss. I fredstid får rummen användas som vanliga lokaler, men ska kunna tas i drift som skyddsrum inom 48 timmar. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla skyddsrummet och det kan bli dyrt att inte ha koll på läget vid en skyddsrumskontroll av ansvarig myndighet.


Cecilia Fredholm Vaarning ny ordförande för hållbarhetsrådet

Stena Fastigheters kommunikations- och hållbarhetschef, Cecilia Fredholm Vaarning, är ny ordförande i Fastighetsägarnas hållbarhetsråd. För Fastighetsägarna berättar hon om sin syn på hållbarhetsfrågor och vad som blir fokus för hållbarhetsrådet under det kommande året.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Så undviker du att diskriminera på hyresmarknaden

Johanna Moberg, chefsjurist på Fastighetsägarna MittNord och ansvarig för utbildningen ”Får jag välja hyresgäst?” svarar på frågor kring diskriminering vid uthyrning av bostäder. Hon tipsar om hur du undviker att utsätta någon för diskriminering.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

En utbildningsform som ger mycket tillbaka

Fastighetsägarna ger företagsanpassade kurser. Det ger trygghet att sitta bland sina kollegor, kursen kan skräddarsys för företagets behov och av de avsatta timmarna får man verkligen ett utbyte anser Ylva Morelli, regionchef Göteborg på Svenska Hus.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Indexklausul värdesäkrar lokalhyran

För dig som använder Fastighetsägarnas indexklausul har värdet av konsumentprisindex för oktober månad betydelse för uttaget av nästa års hyra. Hur mycket beror bland annat på hur stor del av den avtalade hyran som är indexreglerad. Verktyg för uträkning finns hos Fastighetsägarna.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

9 tips för att säkerställa en trygg lokaluthyrning

För att säkerställa att man som fastighetsägare hyr ut lokaler till seriösa hyresgäster är det viktigt att vara proaktiv, göra noggranna kontroller och skriva tydliga och välformulerade hyreskontrakt. Här är de 9 bästa tipsen för en trygg lokaluthyrning.


” Vi försöker hjälpa våra medlemmar i djungeln av lösningar och utbud.”

HALLÅ DÄR...

…Anders Holmestig och Katja Kalda från Fastighetsägarna, som är ny partner till Förvaltarforum.

Varför blir Fastighetsägarna partner till Förvaltarforum?

– För oss känns det som ett bra forum att nätverka i och med. Ni har ett bra nyhetsbrev med mycket relevant information. Dessutom kan vi nå en bredare målgrupp inom branschen.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Hur förebygger och bemöter man hot och våld?

Trygghet och säkerhet är en viktig fråga i samhället och många branscher beskriver en ökad utsatthet för hot och våld. Fastighetsägarna har en utbildning i hur man förebygger och bemöter problemen.


Ingela Lindh ny ordförande för Fastighetsägarna Sverige

Ingela Lindh, tidigare stadsdirektör i Stockholms stad och vd för det kommunägda bostadsbolaget Stockholmshem, är ny ordförande för Fastighetsägarna Sverige. Fastighetsbranschen har tagit ett stort…


Ny vd för Fastighetsägarna Sverige

Fastighetsägarna Sveriges styrelse har utsett Anders Holmestig till ny vd. Anders ersätter Reinhold Lennebo som går i pension i sommar. Anders tillträder i början av…


Nu rullar de retroaktiva kraven in

KRÖNIKA

Rikard Silverfur på Fastighetsägarna Sverige ifrågasätter EU:s retroaktiva krav på IMD Värme i befintliga byggnader.


Förenkla reglerna för energideklarationer

KRÖNIKA

Systemet har kostat Sveriges villaägare och andra fastighetsägare miljarder kronor utan att ge några egentliga energivinster, skriver Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega