Förening / Nytt från organisationer & föreningar

” Vi försöker hjälpa våra medlemmar i djungeln av lösningar och utbud.”

…Anders Holmestig, vd, och Katja Kalda, marknadsansvarig, på Fastighetsägarna, som är ny partner till Förvaltarforum.

Varför blir Fastighetsägarna partner till Förvaltarforum?

– För oss känns det som ett bra forum att nätverka i och med. Ni har ett bra nyhetsbrev med mycket relevant information. Dessutom kan vi nå en bredare målgrupp inom branschen.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?

– Genom att ingå i olika råd, som Förvaltarforum sätter samman, hoppas vi att vi både kan bidra, utbyta erfarenheter och lära av andra inom både kompetensfrågor och förvaltning.

– Vi når själva ut bra till våra medlemmar men genom er kan vi också nå en bredare målgrupp.

Vilka är era kunder/medlemmar?

– Vi har 15 000 medlemmar över hela landet som både äger och hyr ut bostäder och lokaler.
Medlemmar består av alltifrån börsnoterade fastighetsbolag, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och brf:er. Det är en utmaning i sig; att tillgodose allas behov.

Vad är det ni erbjuder dem?

– Som branschorganisation verkar vi inom många områden men övergripande är att skapa goda förutsättningar för framtidens fastighetsägande. Vi vill stödja fastighetsägare i deras affär och arbeta för en väl fungerande hyresmarknad.

– På Fastighetsägarna har vi många experter med kompetens inom de områden som är viktiga för branschen. Utöver våra egna tjänster samarbetar vi också med andra för att ge våra medlemmar tillgång till ytterligare tjänster som ett stöd i vardagen. Vi bildar opinion och påverkar lagstiftning på lokal, regional, nationell och EU-nivå för att skapa goda förutsättningar för fastighetsbranschen.

Vilka är era största utmaningar?

– En av de största utmaningar är klimatanpassningar. Hur kan vi jobba både proaktivt och anpassat till förändrat klimat. En annan utmaning är hur vi kan jobba tillsammans med andra aktörer för att gemensamt öka tryggheten, särskilt i utsatta områden.

– Vi försöker vi få med lagstiftarna och hela samhället i det vi gör. Vi behöver samarbeta mer, för man klarar inte arbetet helt själv.

Hur kommer branschen att förändras de kommande åren och vad gör ni för att hänga med?

– En av de större förändringarna är den snabba digitala omställningen, både i fastigheterna och i form av nya tjänster.
Vi vill se till att det finns möjligheter för fastighetsägare i alla storlekar att vara en del av den digitala utvecklingen. Det handlar om allt från till exempel laddstolpar, solceller och digitala lås till att dra nytta av den information som finns i digitala system och använda detta för att utveckla förvaltningen.

– Vi ser till att hänga med i utvecklingen och försöker hjälpa våra medlemmar i djungeln av lösningar och utbud.

Vilka är era tre bästa tips, till fastighetsägare, för att göra bolaget hållbart?

  • Det grundläggande tipset är att börja mäta er klimatpåverkan. Om du inte vet vilket utsläpp du ger upphov till är det svårare att identifiera rätt åtgärder.
  • Det andra är att öka samarbetet med hyresgäster kring hållbarhet. Använd gärna Gröna Hyresavtal för att skapa ett systematiskt sätt att tillsammans minska miljöpåverkan.
  • Vårt sista tips är att lära av andra. Fastighetsägare är generösa med att dela med sig av goda exempel och erfarenheter kring hållbarhet.

Vad är det mest spännande som händer hos er, just nu?

– Mycket handlar om omstarten efter pandemin. Hur kommer städerna att utvecklas och hur ser framtidens arbetsliv ut? Hur ska fastighetsägare kunna bidra till att utveckla framtidens städer, det är vi mycket nyfikna på.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega