Fastighetsägarna ger ut vägledning för scope 3-utsläpp

Fastighetsägarna lanserar en branschgemensam vägledning för att underlätta för fastighetsföretag att redovisa indirekta klimatutsläpp av sin verksamhet – scope 3-utsläpp. Syftet är harmonisera klimatredovisningen i branschen och bidra till minskade utsläpp.

Fastighetsbranschen har framgångsrikt arbetat med att minska sina utsläpp. Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt med hela 93 procent sedan 1990. Nästa steg är att minska de indirekta utsläppen, de så kallade scope 3-utsläppen enligt Green House Gas (GHG)-protokollet.

– GHG-protokollet är omfattande och inte helt anpassat för fastighetsföretagande vilket lett till att protokollet tolkats olika. Fastighetsägarna har därför i samarbete med medlemsföretag utarbetat en vägledning för hur utsläpp enligt Scope 3 bör redovisas för fastighetsföretag, säger Rikard Silverfur, chef för Utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

– Syftet är att underlätta för fastighetsbolag att uppfylla olika rapporteringskrav och för revisionsbyråer att granska hållbarhetsredovisningar. Med rekommendationerna blir det också betydligt lättare för ägare, investerare, leverantörer och kunder att jämföra fastighetsbolags totala utsläpp, säger Rikard Silverfur.

Läs vägledningen här.

Källa: Fastighetsägarna Sverige

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega