Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Har du koll på dina leverantörer? Ta hjälp av Fastighetsägarna till ansvarsfulla inköp!

Ett hållbart fastighetsföretagande handlar inte bara om att bygga och förvalta fastigheter på ett hållbart och energieffektivt sätt. Det handlar om att ta ett helhetsansvar för sin verksamhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Fastighetsägarnas vägledning Ansvarsfulla inköp är en guide för att underlätta för fastighetsägare att strukturera sina inköpsprocesser och ger stöd för att kontrollera ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor hos leverantörer av varor och tjänster. Vägledningen innehåller en checklista för hur leverantörer kan bedömas innan avtal tecknas och därefter kontrolleras löpande under avtalstiden.

Vägledningen är ett komplement till den branschgemensamma uppförandekod för leverantörer som Fastighetsägarna tagit fram. Ett verktyg för att skapa krav på de leverantörer som fastighetsbranschen anlitar inom bland annat städ och snöskottning. Uppförandekoden kan användas av såväl små som stora fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och deras leverantörer och partners.

– Genom att enbart anlita seriösa leverantörer bidrar fastighetsbranschen till en sund konkurrens och att de personer som arbetar i företagen har goda förhållanden. Vägledningen ger stöd för fastighetsägare att kontrollera ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor hos leverantören innan företaget anlitas. Om att maximera positiva och minimera negativa effekter på de som bor, använder och arbetar i fastigheterna, säger Rikard Silverfur, hållbarhetschef Fastighetsägarna Sverige.

Ansvarstagande skapar värde
Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan kan skapa värde för fastighetsägare genom att:

  • Förbättra villkoren i verksamheten: Säkerställa att villkoren i produktionen av företagets varor och tjänster inte har kränkt mänskliga rättigheter eller bidragit till miljöförstöring i leverantörskedjan.
  • Förbättra samarbetet med leverantörerna: Dialog och samarbete för att förbättra sociala frågor och miljöfrågor stärker relationen med leverantören och kan bidra till minskade kostnader genom exempelvis ökad produktivitet och minskad resursförbrukning.
  • Förbättra kvaliteten på produkterna och tjänsterna: För många företag leder en ansvarsfull leverantörsstyrning till att säkerställa produkternas kvalitet och till att man utvecklar mer hållbara produkter.
  • Säkerställa kundernas förväntningar och krav: Allt fler företag får krav från kunderna på att deras produkter och tjänster ska vara tillverkade under anständiga sociala och miljömässiga villkor.
  • Minimera risken för negativ publicitet: Genom att ta socialt ansvar för leverantörskedjan skyddar du ditt företag från den negativa publicitet som kan bli följden av sociala och miljömässiga problem i leverantörskedjan.
  • Attrahera och behålla medarbetare: Ett företags rykte blir allt viktigare för förmågan att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.
  • Förmedla trygghet åt investerare och långivare: Allt fler investerare inkluderar företagens etiska profil i sina bedömningar. I bedömningen ingår även bolagets sociala ansvarstagande i leverantörskedjan.
  • Skapa nya affärsmöjligheter: Ansvarsfull leverantörsstyrning kan användas proaktivt för att stärka företagets varumärke och skapa nya marknadsmöjligheter

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega