Gavagai

Analys

Gavagai gör det möjligt för fastighet- och bostadsbolag att genom AI-driven textanalys få en mycket god förståelse för vad hyresgästerna pratar om, vad de anser är viktigast för dem och hur de tycker, tänker och känner om sitt boende, boendemiljö, service, trygghet och andra viktiga ämnesområden.

Tack vare den ökade förståelsen som analysen medför erhålls konkreta åtgärdsförslag som kommer direkt från hyresgästerna. Dessa insikter kan därefter användas för att enklare göra rätt prioriteringar och vidta de åtgärder som efterfrågas mest och som ger bäst effekt.

I Gavagais AI-drivna textanalysplattform, Gavagai Explorer, analyseras ostrukturerad textdata såsom öppna textsvar från enkäter. AI upptäcker och föreslår ämnen automatiskt utan att behöva fördefiniera dem samt kopplar ett sentiment (positivt/negativt) till dem.

Gavagais professional services hjälper er att gå på djupet i er kundanalys och skapar interaktiva instrumentpaneler med möjligheter till korrelationsanalyser och att följa utvecklingen över tid.


Kontakta Gavagai

Inköpsportal - kontakta leverantör

Observera att ditt meddelande kommer att sparas för uppföljning av Förvaltarforum.

Relaterade artiklar
Partnertext från Gavagai

Så ger AI insikter om vad hyresgästerna verkligen tycker

Det har länge varit känt för fastighets- och bostadsbolag att nyckeln till framgång är nöjda hyresgäster. Trots detta har tekniska hinder begränsat förmågan att fullt ut förstå och agera på hyresgästernas åsikter – tills AI kom in i bilden.


”Vi vill vara katalysator för innovationer, med ny AI-teknik”

HALLÅ DÄR...

Erik Engberg, Försäljningschef på Gavagai, varför blir ni partner med Förvaltarforum? – Förvaltarforum är ett nätverk bestående av framstående experter inom sitt område och genom dem får vi en ännu djupare insikt i och förståelse för de trender, utmaningar och möjligheter som branschen ställs inför.


Partnertext från Gavagai

Förbättra hyresgästernas kundnöjdhet med hjälp av AI

Genom AI-teknik och analys kan man på djupet förstå vad hyresgästerna tycker om viktiga ämnen i kundundersökningar. Tack vare AI identifieras insikter och konkreta förslag till åtgärder. Resultatet blir både ökad kundnöjdhet och minskade kostnader.


Partnertext från Gavagai

Vi släpper lös kraften i ostrukturerad text

Enkäter till hyresgäster kan innehålla öppna svar där kunden får skriva fritt. Gavagai textanalyserar så kallad ostrukturerad text och levererar insikter till den som är områdesansvarig på fastighetsbolaget. Det sparar tid och förenklar arbetet.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega