FÖRENING & ORGANISATION
Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Energibesparingen fortsätter vara en del av vardagen

Fastighetsägarna har gjort en undersökning om hushållens energibesparing under 2022. 70% har aktivt sparat energi och nästan lika många ser minskad energianvändning som positivt eller neutralt. 6 av 10 hushåll tror också på en långsiktig förändring.

Nästan alla hushåll har sparat energi under det senaste året visar en ny undersökning från Fastighetsägarna som tillfrågat 1 000 personer över hela landet hur deras energiförbrukning påverkats.

Nästan alla hushåll sparar energi
Sju av tio svenska hushåll har energisparat under 2022. Högst andelen energisparande hushåll finns i radhus eller kedjehus i bostadsrättsföreningar där 78 procent sparat energi. Boende i villa eller radhus eller kedjehus med äganderätt har sparat nästan lika mycket, där tre av fyra sparat energi. Även boende i hyresrätter sparar energi, där uppger två av tre att de sparat energi. Något lägre är andelen i bostadsrättslägenheter där knappt 60 procent sparats energi.

– Det senaste året har inneburit stora förändringar för hushållen vad gäller elräkningar. Under lång tid har de varit vana vid låga och stabila elpriser. Vår undersökning visar att nästan alla svenskar har sparat energi på olika sätt under 2022. Mest har boende i radhus/kedjehus och villor sparat, men även hyresgäster har i nästan lika stor utsträckning sparat energi. Det är tydligt att många hushåll möter den nya verkligheten genom att göra stora förändringar i vardagen, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet.

Hela Sverige har sparat
Tre av fyra hushåll i elprisområde fyra har genomfört åtgärder vilket är den högsta andelen, något högre än andelen i elprisområde tre. I elområde ett och två har drygt fem av tio genomfört åtgärder för att spara energi.

– Elpriset har varit högst i södra och mellersta Sverige vilket gör att många hushåll försöker spara energi där det går, men drygt hälften av alla hushåll i de nordligaste elområdena har också sparat energi under det senaste året. Oavsett var du bor i landet är det uppenbart att man påverkats av de höga energipriserna, säger Rikard Silverfur.

Flest har sparat upp till 10 % – många upp till 20 %
Undersökningen visar att fyra av tio hushåll har sparat upp till tio procent i energiförbrukning. En fjärdedel uppger att de sparat mellan 10 och 20 procent och ytterligare ett av tio hushåll säger att de sparat över 20 procent på sin energiförbrukning under det senaste året.

– Även om det är vanligast att genomföra små åtgärder som att släcka lampor i rum man inte är i har många dragit ned på energianvändningen genom sänka innetemperaturen minst en grad, dragit ned på storförbrukare av el som torktumlare och golvvärme. Det är en stor omställning i energianvändning som vi ser att hushållen genomför och som har betydelse för stabiliteten i elsystemet, säger Rikard Silverfur.

Krisinsikt
Även om risken för manuell frånkoppling av elanvändare nu bedöms som liten av myndigheterna igen är det tydligt att hushållen tagit till sig av uppmaningarna att spara energi.

– Hela sex av tio tillfrågade tror att energibesparingen blir bestående. Det tyder på krisinsikt och en vilja av att bidra till samhället. Utöver energibesparing behöver vi energieffektivisera. Vi tolkar resultatet som att hushållen även är positivt inställda till att det investeras i energieffektivisering, avslutar Rikard Silverfur.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av PFM Research mellan 2 och 15 december 2022. 1 000 slumpmässigt utvalda personer över hela landet svarade på frågor om hur svenska hushåll har energisparat 2022 och hur detta har upplevts.
Läs mer om undersökningen här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega