Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Vikten av att göra en avflyttningsbesiktning


Ibland är det svårt att avgöra vad som är normalt slitage av en lägenhet och vad man kan man begära ersättning för när en hyresgäst flyttar. Thomas Kosmidis arbetar som fastighetsjurist på Fastighetsägarna GFR och håller kursen Avflyttningsbesiktning.

Under en halvdag går Thomas Kosmidis igenom ämnen som bedömning av skador, var gränsen går för vårdslöshet och vilka ändringar hyresgästen själv får göra i sin lägenhet.

Vilken är den största utmaningen med att arbeta med avflyttningsbesiktning?
– Avflyttningsbesiktning är både teoretiskt och praktisk. Den största utmaningen vid avflyttningsbesiktning är att ha bra rutiner som leder fram till att olika personer ska kunna göra i princip samma bedömningar vid en likartad situation. För detta krävs att man har förstått den teoretiska delen och har förmågan att kunna omsätta den kunskapen för att hantera de praktiska delarna på ett bra och enhetligt sätt.

Vilka ser du har störst nytta av att gå den här kursen?
– Förutom de som utför avflyttningsbesiktningar är kursen lämplig även för andra som är involverade i processen vid byte av en hyresgäst, som till exempel uthyrare, fastighetsskötare, bovärdar med flera.

Vad ser du är det viktigaste kursdeltagarna tar med sig efter att de gått kursen?
– Förhoppningen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs förstått den grundläggande ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst, hur olika skador ska bedömas, vilka ekonomiska krav som kan ställas och hur man praktiskt genomför en avflyttningsbesiktning.

Kursen Avflyttningsbesiktning

På den här kursen får du lära dig varför det är viktigt att dokumentera och ha rutiner för både in- och avflyttningsbesiktning. Utifrån rättsfall och bilder diskuterar vi vilken typ av slitage som är normalt och som ingår i hyran och vilka typer av skador som hyresvärden kan begära ersättning för.

Vi går bland annat igenom:
• Hyresvärdens underhållsskyldighet
• Hyresgästens vårdplikt
• Hyresgästens rätt att sätta personlig prägel på lägenheten
• Skiljelinjen mellan vårdslöshet och olyckshändelse
• Skador på grund av rökning och husdjur
• Ersättningens storlek.
 
Läs mer och boka här.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega