Förenkla reglerna för energideklarationer

Rikard Silverfur vill att energideklarationerna blir enklare och mer effektiva.

Rikard Silverfur vill att energideklarationerna blir enklare och mer effektiva.

Systemet med energideklarationer har kostat Sveriges villaägare och andra fastighetsägare miljarder kronor. Det måste förenklas. Stort ansvar ligger nu på regeringen när bakomliggande EU-direktiv omförhandlas.

När systemet för energideklarationer infördes för cirka tio år sedan var kritiken från bland annat Fastighetsägarna, Bostadsrätterna och Villaägarna hård. En kritik som visade sig vara befogad.

Enorma summor till ingen nytta
Energideklarationerna har mycket riktigt skett till stora kostnader och med begränsad, om någon, påvisbar energiminskning som resultat. Det är nära att dra slutsatsen att enorma summor lagts till ingen nytta.

När Riksrevisionen granskade systemet fann man att energideklarationerna årligen kostar svenska fastighetsägare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och villaägare över 700 miljoner kronor. Vi tar det igen, 700 000 000 kronor om året.

Stort och dyrt fiasko
Det var 2009 och nu 2016 har regeringen hunnit skärpa regelverket ytterligare så summan lär nu överstiga en miljard kronor per år.

Riksrevisionens granskning visade också att i hälften av alla genomförda energideklarationer saknades förslag på kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder.

Detta är inget mindre än ett stort och dyrt fiasko.

Systemet måste förändras
Att systemet med energideklarationer måste förändras säger sig självt. Detta skrev också företrädare för Bostadsrätterna, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sabo, Sveriges Byggindustrier samt Villaägarnas Riksförbund i en debattartikel i Dagens Samhälle

Vi menar dessutom att i de fall det faktiskt lämnas förslag till energibesparingsåtgärder är de överlag på en sådan generell nivå att nyttan av dem går att ifrågasätta.

Fastighetsägaren vet bäst själv
Det är självklart att den enskilde fastighetsägaren känner sin fastighet bäst. Den uppfattning som en konsult kan bilda sig på någon eller några timmar kan inte jämföras med den ingående kunskap fastighetsägaren själv har om sin byggnad.

I Boverkets egen utvärdering uppgav 80 procent av fastighetsägarna att de redan på förhand hade känt till energibesparingsåtgärder som – i förekommande fall – fanns listade i deklarationerna.

Besparingsåtgärder i stället för konsultarvoden
Det måste till ett förenklat system som minskar administration och kostnader samtidigt som det sätter fokus på energifrågorna.

Ett förslag är att fastighetsägarna själva, eller tillsammans med energibolagen som har uppgifter om levererad energi till byggnaden, rapporterar den faktiska energianvändningen.

Det skulle öppna upp för att pengar som i dag läggs på höga konsultarvoden och administration för att ta fram energideklarationen istället kan användas till att sänka energianvändningen, till exempel investeringar i energibesparingsåtgärder.

Rikard Silverfur
Fastighetsägarna Sverige

Artikeln är tidigare publicerad på NNR:s regelblogg.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega