KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Kortkurser – effektivt sätt att inhämta kunskap

Du missar väl inte att vi erbjuder flera olika kortkurser online. På dessa kurser avhandlar vi specifika fastighetsjuridiska frågor under cirka en timmes tid. Perfekt när du vet exakt vilka kunskapsluckor du behöver fylla.

Grönt hyresavtal
Vill du göra kontoret grönare? Genom att lägga till bilaga 99 ”Grön bilaga till lokalhyresavtal” till ett lokalhyresavtal skapar vi det som kallas ett Grönt hyresavtal. På denna kurs lär du dig vad avtalet innehåller men också vad som är viktigt att tänka på.

Läs mer och boka

Hantera otillåten andrahandsuthyrning
I denna utbildning får du som hyresvärd kunskap om hur du kan arbeta mot otillåten andrahandsuthyrning. Vi ger en kort genomgång av hur du bör agera vid misstänkt otillåten andrahandsuthyrning och vilka regler som då är viktiga att känna till.

Läs mer och boka

Kurs om dödsbohantering
Fastighetsägarnas jurister får många frågor som är kopplade till dödsbon, så därför erbjuder Fastighetsägarna Utbildning nu en kortkurs där vi går på djupet med de frågeställningar som kan uppstå när en hyresgäst avlider.

Läs mer och boka

Lokalhyresgästs konkurs
Lär dig om vad du som hyrevärd kan göra om din hyresgäst har svårt att betala hyran eller går i konkurs. Vi går bland annat igenom när det är möjligt att säga upp ett hyresavtal och hur en hyresvärd kan förfara för att sätta en hyresgäst i konkurs.

Läs mer och boka

Lokalhyreskontrakt i en föränderlig stad
En konsekvens av pandemin och de senaste årens strukturomvandling i våra stadskärnor kan vara att fler lokaler står tomma. Även önskemål om kortare kontrakt och större flexibilitet i avtalstecknandet ökar. Hur kan du möta upp och tänka affärsmässigt i dessa situationer? Det får du lära dig på denna kurs.

Läs mer och boka

Standardförbättringar – så går processen till
Är du osäker på vad som är underhåll och vad som är en standardförbättring? Måste du ha hyresgästens godkännande och hur påverkar en standardhöjning hyresnivån? På Fastighetsägarna Utbildnings kurs lär du dig skillnaden och hur processen med standardförbättringar går till.

Läs mer och boka

Störande hyresgäster – så gör du!
Den här kursen ger dig som hyresvärd en snabb och effektiv översikt hur du bör hantera störande hyresgäster. Vi går igenom hela processen och diskuterar praktiska exempel.

Läs mer och boka

Trygg lokaluthyrning
Vill du lära dig hur du kan arbeta förebyggande för att undvika oseriösa hyresgäster? Vi går också igenom hur du utformar ett tryggt hyresavtal och vad du kan göra ifall problem med en befintlig hyresgäst uppstår.

Läs mer och boka

Uppsägning för avflyttning – lokal
Denna kurs riktar sig till dig som hyr ut lokaler och ger dig kunskap om de förutsättningar som ger dig möjlighet att säga upp en lokalhyresgäst för avflyttning. Vi går även igenom hur du i så fall genomför uppsägningen för att allt ska bli rätt.

Läs mer och boka

Uppsägning för villkorsändring – lokal
Önskar du eller din hyresgäst förändrad lokalhyra eller andra ändringar i avtalsvillkoren? Få kunskap om hur du sätter rätt hyra och hur du bäst går tillväga när du ska säga upp ett lokalhyreskontrakt för villkorsändring.

Läs mer och boka

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega