Omfattande upprustning av hissar inte ekonomiskt försvarbart

Enligt Hissförbundet är mer än hälften av alla hissar i Sverige äldre än 30 år. Det kan innebära att de saknar viktig säkerhetsutrustning. Boverkets nya utredning ser att det kan behövas upprustning men att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart.

I början av februari publicerade Boverket en utredning, som de genomfört på uppdrag av Regeringen, gällande säkerhetsrisker i äldre hissar. I utredningen finns förbättringsförslag på åtgärder. Det gäller skydd i korgöppningen i hissar som helt saknar det och skydd i utrymme mellan korgdörr och schaktdörr, om det finns risk för innestängning i utrymmet.

Hissar i arbetslokaler har sedan 2012 krav på skydd i korgöppningen och detta skulle alltså även kunna införas för bostadshus.

Anna Thureson är näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige och hon kommenterar Boverkets rapport:

– Det är naturligtvis viktigt att hissar är säkra att använda. Det är ett ansvar man har som fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Det är därför bra att ha tydliga rutiner för inspektion och att ha en bra underhållsplan för hissar, säger hon.

Boverket föreslår inga ändrade krav
I ett pressmeddelande från Hissförbundet, där de hänvisar till en egen rapport, har var femte hiss i Sverige allvarliga säkerhetsbrister. De regler som nu gäller kräver endast att en hiss uppfyller de säkerhetskrav som ställdes det år hissen installerades, vilket kan innebära över hundra år gamla regler. Enligt hissförbundets beräkningar skulle upprustningsbehovet beräknas omfatta cirka 26 000 hissar i Sverige.

Anna Thureson på Fastighetsägarna noterar att Boverket, i sin rapport, inte föreslår att kraven ska ändras.

– Boverket redovisar hur ytterligare preciseringar av krav på förbättringsåtgärder eventuellt skulle kunna se ut, men är noga med att i sin rapport konstatera att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att införa ytterligare retroaktiva krav. Fastighetsägare har redan idag ett ansvar för att hissar är säkra att använda. Fastighetsägaren är också den som har bäst kunskap om när vissa åtgärder bör genomföras som underhåll eller modernisering och det är bra att det ansvaret också omfattar hissar, säger Anna Thureson.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega