KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Unik kurs för fastighetsägare – få dina kvarter att leva

För god stadsutveckling behövs attraktiva platser där människor vill bo, verka och leva. Fastighetsägarnas unika kurs ger insikter kring framgångsrik stadsutveckling. Föreläsningar, workshops och studiebesök blandas med kunskap om nyttiga verktyg.

För en framgångsrik stadsutveckling behöver vi skapa attraktiva platser som aktiveras, möter människors behov och är inbjudande. Men hur når vi dit? Fastighetsägarna har nu tagit fram ett unikt koncept där vi ökar insikterna kring hur platser och fastigheter kan utvecklas.

Vad lär man sig på kursen?
Kursen tar sin utgångspunkt i plats- och stadsutvecklingens relevans för fastighetsägare, anledningen till varför dessa frågor är framgångskritiska för fastighetsföretagare och hur det praktiska arbetet kan se ut.

Kursen ger ökad förståelse för konsumentbehov samt förser dig med verktyg som hjälper dig att utveckla platser. Upplägget bygger på att vi med hjälp av metodiken servicedesign följer människan och skapar insikter om hens upplevelse av platsen före, under och efter besöket.

Du som deltagare introduceras också till verktyg inom placemaking, som kan användas i platsutvecklingens olika faser: analysera, mobilisera, skapa och förvalta platsen. Du får bland annat lära dig hur platsens identitet och erbjudande kan stärkas och hur inkluderande stadsutveckling kan skapa engagemang och delaktighet.

Du får insikter om hur platssamverkan kan organiseras, hur flexibilitet och nya affärsmodeller kan förenkla omställning samt hur delning av lokaler och hur levande bottenvåningar kan möjliggöras.

Vem vänder sig kursen till?
Kursen vänder sig till bland annat fastighetsutvecklare, centrumutvecklare, samhällsplanerare, stadsutvecklare, strateger, projektledare, näringslivsutvecklare och kommunikatörer men inte minst fastighetsägare, som har en viktig roll i att förbättra livet mellan husen.

Hur föll valet på Norrköping?
Kursen inleds med en digital halvdag för introduktion till ämnet. Därefter träffas vi i två dagar på the The Lamp Hotel & Spa i Norrköping.

Alla delar av vistelsen bygger på en helhetsupplevelse och det här designhotellet är tänkt att ge inspiration i kombination med ett platsbesök av det unika kvarteret Knäppingsborg, som presenteras av Castellum.

Genom att boendet är en del av kursen, får vi också möjlighet att tillsammans avnjuta en god middag och utbyta erfarenheter under enklare former.

Våra kursledare
Christina Friberg är näringspolitisk ansvarig och expert på stadsutveckling hos Fastighetsägarna MittNord. Med 20 års erfarenhet från kommunikation, fastigheter och affärsutveckling är Christinas främsta intresse att ge fastighetsägare bättre möjligheter att driva sin verksamhet. Christinas bas finns i Umeå men hennes brinnande intresse för platssamverkan och platsers design, funktion och framgång ger avtryck i hela norra Sverige.

– Jag hoppas öka engagemanget och kunskapen bland fastighetsägare så att de blir en mer naturlig del av samhällsutvecklingen, säger Christina Friberg.

Malmöbon Anna Wiking, som är näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd har lång erfarenhet av att arbeta med stads- och konceptutveckling med fokus på att skapa attraktiva platser och utveckla hyresrätten i växande städer. Anna pratar gärna och ofta om hur stadsutveckling genererar värdeutveckling samt vikten av samverkan i arbetet för att skapa attraktiva platser.

– Jag älskar det sammanhang som städer skapar, en spegling av historia, nutid och framtid och hur det är vi människor som utifrån olika perspektiv fyller staden med liv, avslutar Anna Wiking.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega