KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Platsutveckling med människan i centrum

Kursen innehåller inspirerande studiebesök i Castellums område Knäppingsborg. 

Vi erbjuder en kurs som vänder sig till dig som vill få en ökad insikt kring hur en plats eller fastighet kan utvecklas på ett sätt som följer människans behov och ökar platsens attraktivitet.

På kursen Platsutveckling med människan i centrum får du veta mer om hur ytor och offentliga rum kan aktiveras och inbjudande mötesplatser skapas. Under två dagar blandar vi teori och praktik genom föreläsningar, workshopsövningar och studiebesök.

Kursupplägget är unikt på så sätt vi genom alla delar ger verktyg till förståelse för konsumentbehov parallellt med verktyg för att utveckla platsen. Upplägget bygger på att vi med hjälp av Service Design som metodik, följer människan och skapar insikter om hens upplevelse av platsen före, under och efter besöket. Parallellt introduceras du som deltagare till verktyg inom Placemaking, som kan användas för att nå framgång i platsutvecklingens olika faser: analysera, mobilisera, skapa och förvalta platsen. De olika delmomenten varvas mellan föreläsningar, workshopövningar och studiebesök.

Kursupplägg

Del 1: Introduktion och metodik – värdeskapande platsutveckling
Del 2: Platsens identitet
Del 3: Innovativ platsutveckling utifrån platsens förutsättningar
Del 4: Långsiktigt hållbara platser

Helhetsupplevelse
En del av helhetsupplevelsen i kursen är ett inspirerande studiebesök i området Knäppingsborg, där Castellum under lång tid arbetat för att möta människors behov och öka platsens attraktivitet. Syftet med platsen är att få till ett handelsområde kombinerat med kontorsutrymmen och privata bostäder.

Du får också boende en natt på the Lamp Hotel, som i sig är en unik plats med en genomtänkt helhetsupplevelse samt två luncher, fika och en fyra rätters middag.

Våra kursledare
Christina Friberg
Med 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen där Christina har arbetat med bland annat varumärkesstrategi, platsutveckling och affärsutveckling, brinner hon för att utveckla platser som väcker nyfikenhet och får människor att vilja bli kvar. Christinas bas finns i Umeå men hennes stora intresse för platssamverkan och platsers design, funktion och framgång ger avtryck i hela norra Sverige.

– Att få uppleva hur en plats genom samverkan och med utgångspunkt från människors behov, kan utvecklas till en attraktiv helhetsupplevelse och fyllas av ett myllrande stadsliv är för mig en enorm drivkraft.

Anna Wiking
Malmöbon Anna Wiking har lång erfarenhet av att arbeta med stads- och konceptutveckling med fokus på att skapa attraktiva platser och utveckla hyresrätten i växande städer. Anna pratar gärna och ofta om hur stadsutveckling genererar värdeutveckling samt vikten av samverkan i arbetet för att skapa attraktiva platser.

– Jag älskar det sammanhang som städer skapar, en spegling av historia, nutid och framtid och hur det är vi människor som utifrån olika perspektiv fyller staden med liv.

Mer om kursen Platsutveckling med människan i centrum

Två heldagar: 16-17 april
Plats: The Lamp Hotel i Norrköping.
Anmäl dig här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega