Partnertext från Yieldly

5 strategier för miljömedveten förvaltning

Fastighetsförvaltningen står inför utmaningar och möjligheter. Branschen måste hantera allt från energiförbrukning och avfallshantering till koldioxidutsläpp. För att möta stränga hållbarhetskrav krävs strategier, gröna initiativ och innovativ teknik.

Effektiva strategier för hållbar fastighetsförvaltning innefattar flera steg, som alla bidrar till förbättrad miljöprestanda och ökat ekonomiskt värde. Ett företag som tar sig an dessa utmaningar är Yieldly, som med sitt innovativa tillvägagångssätt leder vägen mot en mer hållbar framtid. Genom att integrera hållbarhet i varje aspekt av fastighetsförvaltningen hjälper företaget fastighetsägare att minska sin miljöpåverkan och uppnå långsiktiga energibesparingar.

Detta är Yieldlys strategier för hållbar fastighetsförvaltning:

 1. Inventering och Planering: Noggrann granskning av fastighetens nuvarande status och tekniska installationer är ett första steg. Detta inkluderar identifiering av energibesparingsmöjligheter samt utformning av strategier för att uppnå och upprätthålla gröna certifieringar som LEED och BREEAM. Certifieringarna är viktiga för byggnadens miljöprestanda och marknadsvärde. En plan utvecklas för att åtgärda problem och optimera fastighetens drift både på kort och lång sikt.
 2. Uppstart och Etablering: Smidig övergång och etablering av nya system och rutiner säkerställs och dokumenteras.
 3. Förvaltning och Vidmakthållande: Daglig teknisk förvaltning innebär att vägleda certifieringsprocesser och implementera nödvändiga åtgärder för att uppnå relevanta certifieringar. Användning av datadrivna insikter bidrar till att kontinuerligt förbättra fastighetens prestanda och hållbarhet.
 4. Utveckling och Optimering: Optimering av arbetsflöden och implementering av hållbarhetsinitiativ är centralt för att förbättra fastighetens långsiktiga värde. Regelbunden utvärdering och uppdatering av förvaltningsstrategier säkerställer att fastigheten uppfyller de senaste hållbarhetsstandarderna.
 5. Samordning av Portföljen: Maximering av värdet på hela fastighetsportföljen genom effektivisering och riskhantering är en viktig aspekt av hållbar förvaltning.

Exempel på Hållbarhetsinitiativ
Några exempel på hållbarhetsinitiativ som kan ingå:

 • LED-belysning: Byte av traditionella ljuskällor mot LED-belysning, vilket minskar energiförbrukningen och har längre livslängd.
 • Intelligenta HVAC-system: Installation av smarta system för värme, ventilation och luftkonditionering som anpassar sig efter byggnadens beläggning och väderförhållanden.
 • Solenergiinstallationer: Användning av solpaneler på fastighetstak för att generera ren energi.
 • Geotermisk energi: Utnyttjande av geotermiska system för uppvärmning och kylning av byggnader.
 • Avfallssorteringssystem: Implementering av avancerade system för sortering och återvinning av avfall.
 • Materialåtervinning: Användning av återvunnet material i byggnads- och renoveringsprojekt.

Yieldly som en Strategisk Partner
Yieldly har visat sig vara en effektiv partner för fastighetsägare som strävar efter att uppnå hållbarhetsmål och förbättra fastigheternas miljöprestanda. Företagets datadrivna tillvägagångssätt och tekniska spetskompetens säkerställer att fastigheter förvaltas på ett miljömedvetet och framtidssäkert sätt, vilket inte bara gynnar fastigheterna själva utan också de samhällen de är en del av.

För fastighetsägare som vill förbättra hållbarheten och effektiviteten i sina fastigheter, erbjuder Yieldly de verktyg och insikter som behövs för att nå dessa mål. Läs mer om hur Yieldly kan hjälpa dig på www.yieldly.com eller kontakta oss direkt för en konsultation

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega