Öbo skapar ängsmarker istället för gräsytor

Foto: Öbo

Från och med 2024 påbörjar Öbo arbetet med att skapa fler ängsmarker för att bidra till den biologiska mångfalden. Tanken är att skapa bättre livsmiljöer för insekter, smådjur och fåglar som i förlängningen är bra för människor också.

Varför är det viktigt med biologisk mångfald? Biologisk mångfald handlar om att ha en bra blandning och bred variation av växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen. Biologisk mångfald är en förutsättning för vår överlevnad och livskvalitet.

Kortklippt gräsmatta – en grön öken
Kortklippta gräsmattor är ofta så artfattiga att de ibland kallas för ”gröna öknar”. När man klipper gräsmattorna frekvent gör det att växter inte hinner blomma, producera pollen och nektar, och inte heller bilda frön. När gräset hålls kort finns det inget skydd eller lämpliga boplatser och livsmiljöer för olika insekter.

Bin, humlor, fjärilar och skalbaggar gynnas av ett högre och mer varierat växtliv, och gräs och växter hinner blomma och sätta frön. Insekterna blir i sin tur föda åt många olika sorters fåglar och andra djur.

Så skapar Öbo ängsmark
En ängsmark som upplevs som en surrande blomsteräng tar tid att skapa. För varje år som arbetet fortsätter kommer ängsmarken att bli mer blomstrande. Öbo beskriver hur de skapar sina ängar:

  • Man låter gräset växa vilt på några utvalda ytor som inte används så mycket, för att se om de har förutsättningar för att bilda fin ängsmark. Att minska på gräsklippningen är ett av de enklaste sätten för att öka den biologiska mångfalden och skapa ängsmark på sikt.
  • Man klipper tydliga avgränsningar, främst längs cykel- och gångvägar, för att bibehålla tillgängligheten. På vissa ställen klipper man stigar genom ängsmarken. Varje plats märks upp med en skylt.
  • En gång per år kommer gräset att slås. Gräsklippet får sedan ligga kvar någon vecka för att det ska fröa av sig.
  • Man samlar upp gräsklippet för att inte tillföra näring till marken och därmed magra ut jorden. Mager jord är det bästa om man vill ha en blomstrande äng längre fram. Klippet kan man sedan använda till kompostering, djurfoder, biogas eller biokol.

På detta sätt är resan från näringsfattig gräsmatta till en artrik urban ängsmark med fler blommor, gräs och örter igång, från en minskning av insekter till en mångfald av olika arter, konstaterar Öbo på sin hemsida.

Källa: Öbo

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega