I bästa fall är det omedveten greenwashing

Lådfront original från 1960-tal, fortfarande i nyskick. T.h. Ny lådfront, trasig efter bara några år, monterad på originalstomme. Foto: Sofia Meurk, Omreda AB.

Återbruk gagnar förvaltningens driftnetto. Att totalrenovera med nytt, i sämre kvalitet, kostar mer i långa loppet även om syftet är energieffektivisering. Greenwashing kan bero på okunskap – men kan även vara olagligt anser Sofia Meurk i sin debattartikel.

Det händer mycket i fastighetsbranschen nu vad gäller återbruk och de flesta säger sig arbeta för det. Viljan är god och framför allt förstår de allra flesta vilken bra marknadsföring det är för bolaget att prata om hur framåt de är inom området. Många har kunskap och vet hur de verkligen kan göra skillnad.

De företag som är allra bäst på återbruk, eller mer korrekt återanvändning, är de som sätter tillbaka fullt fungerande produkter där de satt innan en renovering. En bra men lite sämre variant av återbruk är att ta bort fast inredning vid renovering och försöka få med det i något annat projekt i stället.

Totalrenovering ger ofta sämre kvalitet
I andra änden finns de fastighetsbolag som med stolthet berättar hur de energieffektiviserat och nått väldigt fina resultat genom att totalrenovera sitt 1960-talsbestånd. Det är en metod som borde ha upphört vid det här laget eftersom den bygger på att så mycket som möjligt byts ut.

De fina siffrorna på sista raden om energiförbrukning räknar inte in att de slängt ut all originalinredning, bytt fönster, installerat underhållskrävande ventilationslösningar och tagit bort alla tidstypiska kvaliteter. Bra produkter och material som går att underhålla har åkt ut och sämre kvalitet som inte går att underhålla har satts in.

Missvisande siffror
Att enbart jämföra siffrorna före och efter ger därför en klart missvisande bild. Den klimatmässiga påverkan syns inte på sista raden, inte heller beräkningar för vilken klimatpåverkan alla transporter haft eller kommande högre förvaltningskostnader då de nya köksluckorna hänger snett efter bara några år.

Det handlar om ren greenwashing. Det beklagliga är att de involverade kanske inte ens förstår att de agerat absolut klimatvidrigt. Det här görs i många fall i bästa välmening. De allra flesta agerar utifrån vad de tror är rätt och riktigt.

Kunskapen finns helt enkelt inte om hur åtgärder ska bedömas och beräknas långsiktigt.

Förvaltningskostnader skenar
Det är numera ingen nyhet att originalinredningar tillverkade före 1970 är överlägsna nytillverkade i kvalitet, att fönsterbyte i princip aldrig går att räkna hem och att förvaltningskostnaderna skenar när äldre inredningar, portar och fönster byts mot nytt av låg kvalitet. Trots det är köks- och fönstertillverkare de stora vinnarna. De säljer för miljarder.

Greenwashing kan anses oskyldigt och bero på okunskap. I många fall är det dock oärligt och till och med olagligt eftersom mottagaren, läs hyresgäst och fastighetsbolag, förs bakom ljuset.

Därför är det bra att fastighetsbranschen nu anstränger sig och agerar utifrån den kunskap vi har. Material som går att renovera ska inte bytas ut. Vi ska i stället förädla det vi har, så som människor har gjort i alla tider. Slit och släng och frånvaro av konsekvenstänk har vi bara sysslat med från senare delen av 1940-talet.

Vägen till en ännu bättre fastighetsbransch:

  1. Tydliga regler är enda sättet att få branschen att ställa om snabbt nog. Lär av näringslivet som agerar direkt på tydliga regler och anpassar verksamheten så att hjulen fortsätter att snurra.
  2. Gärna återbruk, men återanvänd i första hand. Sätt tillbaka föremål på ursprunglig plats efter renoveringen.
  3. Gynna företag som renoverar, målar om och justerar originalinredningar och originalföremål framför företag som säljer nytillverkat.
  4. Utbildningen inom byggbranschen måste skärpas så att kunskap om befintliga värden blir en självklarhet att lära ut.

Sofia Meurk
Specialist varsam renovering på Omreda AB

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega