REDI.city släpper ny rapport: Access och fysisk säkerhet

Illustration: REDI.city

Nu är det dags för REDI.city, branschens tankesmedja kring digitala lösningar, att släppa sin 6:e rapport. Denna gång handlar det om access och säkerhet i våra fastigheter.

Redi.city är tankesmedjan som arbetar för att mana på fastigheternas digitala utveckling. Smedjan består av elva aktörer som vill driva processer framåt och som agerar för att göra våra fastigheter redo för framtidens uppkopplade samhälle. Förvaltarforum har tidigare intervjuat talespersonen Edgar Luczak om deras arbete, läs artikeln här.

Gruppen betar av ämnen som är vitala för att öka digitaliseringen inom fastighetsbranschen. Vartefter släpper de rapporter i respektive ämne. I dagarna släpps rapport nr 6 – Access och fysisk säkerhet i fastigheter.

Så här beskriver REDI.city rapporten:
”Tillträde och fysisk säkerhet är omfattande och komplexa områden som kräver expertis inom flera discipliner. Vår senaste rapport erbjuder ett omfattande ramverk för att hantera dessa utmaningar ur både strategiska och praktiska synvinklar, utformat för att stödja och vägleda fastighetsägare och förvaltare i att implementera effektiva säkerhetslösningar.

Rapport med 3 avsnitt
I rapporten fördjupar man sig i installationen av tillträdes- och säkerhetslösningar och betonar den kritiska vikten av att förstå varje fastighets unika behov. Den innehåller tre avsnitt:

  1. Strategisk översikt som hjälper dig att förstå helhetsbilden och fatta informerade beslut
  2. En bilaga som går djupare in på de olika byggstenarna inom säkerhetslösningar och erbjuder förklaringar och praktiska råd
  3. En stor samling av mallar som ger dig ett praktiskt verktyg som stödjer dig i att genomföra grundliga analyser och implementera effektiva säkerhetsåtgärder.

Nu släpper man del 1 som består av huvudrapporten. Ta del av den här.
Senare i sommar kommer man att släppa del 2 som består av bilagan och mallarna.

Ge kunskap och verktyg
REDI.city hoppas att dessa delar kommer att effektivt förbättra säkerhetsstrategierna i fastighetsbranschen.

”På REDI.CITY är vi engagerade i att förse dig med den kunskap och de verktyg som krävs för att navigera i de komplexa aspekterna av tillträde och fysisk säkerhet, så att du kan skydda dina tillgångar och upprätthålla en säker miljö” skriver man i ett uttalande.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Deltagande aktörer inom REDI.city

Fastighetsägarna, AMF Fastigheter, AB Fabege, Vasakronan, Hufvudstaden, Sveriges Allmännytta, Akademiska Hus, Epicenter Stockholm, Castellum och Stronghold.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega