Stockholmshems energichef: ”Vi ska bli mer självförsörjande”

Som energichef på Stockholmshem får Anna Freiholtz sätta sig in i alltifrån det dagliga skruvandet till de stora energifrågorna.
– Den stora utmaningen är att bli mer självförsörjande på ett kostnadseffektivt sätt.

När Anna Freiholtz pluggade till civilingenjör var energieffektivisering inte i ropet på samma sätt som nu. Men hon hade länge varit intresserad av energi- och miljöfrågor, och valde efter sitt hjärta. Idag är hennes kompetens hett eftertraktad.

Hur började din karriär?
– Jag fick sommarjobb på Uppsalahem för att jobba med underlag för energideklarationer. Då blev det också naturligt att göra mitt examensjobb där. Sedan rullade det på i 14 år, bland annat hade jag rollen som projektledare med energiinriktning med alltifrån belysningsfrågor till konvertering av olje- och eluppvärmda fastigheter. Har även varit energichef och miljöstrateg, och de sista åren på Uppsalahem var jag hållbarhetschef.

Varför blev det Stockholmshem?
– Jag trivdes väldigt bra på Uppsalahem men längtade efter att jobba mer med teknik och energi igen. Jag blev uppringd av Stockholmshem som skulle rekrytera en chef för energienheten och det lät roligt – plus att jag hade en väldigt positiv bild av Stockholmshem och visste att de satsade mycket på bland annat solenergi.

Vad innebär din roll som energichef?
– Jag ansvarar för energienheten med tio medarbetare som arbetar med energieffektivisering, energistatistik och energikostnader, styr- och övervakning samt värmeproduktion. I min roll handlar det mycket om att samarbeta med andra, både internt på företaget och i externa sammanhang och bidra till att energifrågor blir belysta på olika sätt.

Vad gillar du mest med rollen?
– Att få jobba med många olika frågor och tillsammans mina medarbetare sträva efter att hela tiden göra saker lite bättre – både i det dagliga skruvandet men också med större grepp för framtiden. Jag drivs av att se resultat, och då är det väldigt belönande att jobba med energi eftersom det är så mätbart. Man kan följa upp, anpassa, justera. Jag är ingen superspecialist utan intresserad av många olika delar, och det får jag utlopp för här.

Hur jobbar Stockholmshem med energifrågan?
– Vi har tagit flera stora kliv. Dels kring styrning där vi nyligen slutfört installation av temperaturgivare i 24 000 lägenheter, vilket ger jättebra möjlighet att följa upp inomhusmiljö och komfort parallellt med energianvändning. Vi har även ökat våra solcellsinstallationer från fem till drygt 40 på fyra år.

– Vi har också många värmepumpar, och där behöver vi säkerställa driften så att vi får en låg energianvändning samtidigt som vi behöver se hur vi anpassar vår driftstrategi utifrån bland annat fjärrvärmetaxor och förändrad prissättning.

Vilka utmaningar ser du framöver?
– Vi har ett läge nu där vi ser att energipriserna förändras mycket och att det är svårt att förutsäga utvecklingen framöver. Åtgärderna vi genomför har lång förväntad livslängd och vi vill göra kalkyler som kan hålla hela livscykeln. Det kan bli svårt med tanke på hur energimarknaden ser ut.

– Tillgången på eleffekt är en annan viktig fråga, och vi behöver styra effektuttagen på ett annat sätt än vi gjort hittills. Vi har en hög målsättning gällande utbyggnad av laddinfrastruktur, och vi följer med stort intresse utvecklingen inom det området, bland annat när det gäller laststyrning och batterilager ihop med lokal elproduktion.

Vilken är den viktigaste frågan för dig just nu?
– För ett fastighetsbolag är energifrågor väldigt viktiga utifrån miljö- och klimatpåverkan, men också ur ett kostnadsperspektiv. Vi behöver bli mer självförsörjande på ett kostnadseffektivt sätt, och då behöver vi också kunna balansera mellan att vara producent men också göra andra kloka val utifrån de ekonomiska resurser vi har.

– Där kan vi ta hjälp av alla bra nätverk som finns både hos allmännyttan men också de privata fastighetsägarna, inom branschen är man ofta väldigt generös med att dela med sig av både bra och dåliga erfarenheter!

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Anna Freiholtz

Titel: Energichef på Stockholmshem
Ålder: 40 år
Uppväxt: Alingsås
Bor: I Norduppland
Familj: Man och tre barn
Yrkeserfarenhet: 14 år på Uppsalahem som projektledare, tf miljö- och energichef, energichef och miljöstrateg liksom hållbarhetschef.
Utbildning: Civilingenjör energisystem vid Uppsala universitet/SLU, examen 2009.
Fritidsintressen: ”Jag läser mycket skönlitteratur men har även pluggat vid sidan av, bland annat ekonomi – jag älskar att fortbilda mig! Fixa med hus, trädgård och vara ute i naturen är också något jag gärna gör.”
 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega