Gör om bruksvärdessystemet och ge återbruk en ärlig chans

Foto: Peter Nilsson

Kan en uppgradering av bruksvärdessystemet var en lösning på miljömässiga och finansiella utmaningar i fastighetsbranschen? Bostadsbolagets Energi- och Miljöchef Oskar Scheiene tror att en reform kan få återbruk mer på agendan.

Vi har ett finansiellt läge med höjda räntor vilket påverkar investeringstakten. Detta samtidigt som många fastigheter har stora underhållsbehov, i synnerhet miljonprogrammen där det finns en betydande underhållsskuld. Utöver det tampas fastighetsbranschen med allt högre taxekostnader för fjärrvärme, el, vatten och avfall, utan att kunna hämta hem det genom hyreshöjningar.

Branschens utmaningar
Fastighetsbranschen står minst sagt inför betydande utmaningar de närmsta åren.

Men den i särklass största och viktigaste utmaningen handlar om att fastighetsbranschen behöver ställa om sin verksamhet till att bli klimatneutral och nå de klimatmål branschen själv har åtagit sig. Något som också drivs på genom nya lagar och regleringar, både från EU och på nationell och lokal nivå.

Idag står nyproduktion och större ombyggnader för en stor del av branschens totala klimatpåverkan. Mål kring energieffektivisering kommer behöva ställas mot mål för minskad klimatpåverkan och i vissa kommuner kan det bli kontraproduktivt att energieffektivisera fjärrvärmeanvändningen genom ombyggnationer när fjärrvärmen går mot att bli alltmer klimatneutral.

Det bästa är att inte göra något alls
För att nå klimatmålen behöver branschen tänka om och just nu kan det bästa vara att inte göra något alls i vissa fall.

Men hur rimmar det med de omfattande underhållsbehov finns? Detta är minst sagt en svår ekvation att lösa och nya frågor uppstår i dess kölvatten. En allt större andel återbrukat och renoverat material måste implementeras i fastigheterna, men hur fungerar det enligt bruksvärdesprincipen och befintliga hyressättningsmodeller? Vad är egentligen standardhöjande och måste det alltid vara nya produkter som sätts in? Hur förklarar man för en hyresgäst att en återbrukad produkt kan vara lika bra som en ny eller faktiskt bättre? Skall målet alltid vara att ha så hög standard i lägenheten som möjligt?

Nya verktyg behövs
Frågorna hopar sig och det står klart att fastighetsbranschen behöver nya verktyg för att nå uppsatta klimatmål.

Bruksvärdessystemet infördes 1968 och allt fler röster höjs kring att det är kraftigt föråldrat och behöver reformeras i grunden. Det är en förutsättning för att storskaliga återbruksprojekt ska kunna bli verklighet, vilket skulle ge ringar på vattnet och i förlängningen ha en positiv effekt både för klimatet och plånboken.

Men trots tuffa tider och förutsättningar är det glädjande att se att det finns fastighetsbolag som Familjebostäder i Göteborg, Lundbergs Fastigheter, Stena Fastigheter och Vasakronan som redan tagit taktpinnen och visar att återbruk är praktiskt genomförbart.

Det inspirerar!

Oskar Scheiene
Energi & Miljöchef på Bostadsbolaget

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega