Debatt

”Frånluft är omöjligt”

DEBATT

Att uppnå god luftkvalitet inomhus med frånluft är omöjligt i täta byggnader. Det skriver ordföranden i Svenska Kyltekniska Föreningen.

Läs mer

”EEF vill se tydligare åtgärder för energieffektivisering”

DEBATT

Energieffektiviseringsföretagens vd Lotta Bångens är kritisk till Sveriges klimatpolitiska handlingsplans avsaknad av fokus på energieffektiviseringens centrala roll för att klara klimatmålen samt konkreta bonus-system för energieffektivisering.

Läs mer

Bristande tillsyn av nödbelysning kan bli dödsfälla

DEBATT

Nödbelysningen i offentliga lokaler är alltför ofta satt ur funktion. Det skriver Belysningsbranschens vd och ordföranden för Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning.

Läs mer

”Så får vi ökad innovationstakt och hållbarhet”

DEBATT

Öppna ekosystem och lösningsstandarder möjliggör en högre innovationstakt och kostnadseffektivitet, skriver Andreas Finnstedt i ett debattinlägg.

Läs mer

Bostadshyresvärdarnas nya roll: credible enforcer

DEBATT

Diskussioner om social hållbarhet i bostadsområdena handlar ofta om att belöna och uppmuntra de boende. Men hyresgästerna skulle förmodligen önska att möjligheter att sanktionera och bestraffa dåligt beteende också togs upp, skriver Johan Braw, vd på Sölvesborgshem.

Läs mer

”Ljuset inomhus lika viktigt som luften vi andas”

DEBATT

För oss i belysningsbranschen framstår myndigheternas syn på ljus och belysning som aningslös, skriver Staffan Anell.

Läs mer

”Missuppfattningar om delägarboende”

DEBATT

En rad missuppfattningar, juridiska spetsfundigheter och felsökeri. Det skriver Ulf Nyqvist i en kommentar till en kritisk debattartikel om delägarboende.

Läs mer

Defensiv expansion: om risken att skapa nya affärsmodeller

DEBATT

Nya affärer som inte ger bättre kassaflöden, men som görs för att ingen annan ska göra dem, är inget bra argument för att genomföra en digitalisering, skriver Johan Braw.

Läs mer

”Delägarboende – ett rättsosäkert och svårförutsebart projekt”

DEBATT

Otrygga bostäder och juridiska gråzoner löser inte utmaningarna i Sveriges miljonprogram. Det skriver Susanna Skogsberg förbundsjurist på Hyresgästföreningen i ett debattinlägg om delägarboende.

Läs mer

”Nu måste vi sluta digitalisera!”

DEBATT

Tillsammans kan vi utveckla branschen för framtiden skriver Andreas Nordgren i ett debattinlägg.

Läs mer

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär