Energieffektivisering svårare – men viktigare än någonsin!

Vilket syfte har energieffektiviseringen? Om fjärrvärmen blir klimatneutral och klimatskalsrenoveringar tar resurser, vad är då bäst att göra? Oskar Scheiene funderar kring konflikten mellan klimat och energieffektivisering.

Arbetet med energieffektivisering har fram till idag varit relativt lätt. Målet har varit att spara energi och det har funnits en rad beprövade energieffektiviseringsåtgärder att luta sig mot i målet om att få energieffektivare fastigheter. Samtidigt har omvärlden blivit betydligt mer komplex och allt fler målkonflikter har målat upp sig i horisonten. Fram till nu så har energieffektivisering och minskad klimatpåverkan gått hand i hand, men i takt med att fjärrvärmen får allt lägre utsläppstal måste vi ställa oss frågan vilket syfte har egentligen energieffektivisering? Inom kort kan vi ha en målkonflikt där vi har minskad klimatpåverkan i den ena vågskålen och energieffektivisering i den andra.

Klimatneutral fjärrvärme
Förutsättningarna för fjärrvärmeproduktion ser helt olika ut runtom i Sverige vilket också gör att utsläppen från den kraftigt varierar. I Göteborg är det avfallsförbränning och spillvärme som står för en majoritet av fjärrvärmeproduktionen. Tillsammans med planer på CCS (koldioxidinfångning) för avfallsförbränning i Göteborg kan fjärrvärmen inom snar framtid vara klimatneutral vilket gör att många energieffektiviseringsåtgärder ur ett klimatmässigt perspektiv faktiskt blir kontraproduktiva. Hur kan de bli det?

Som exempel har klimatskalsåtgärder som tilläggsisolering och fönsterbyte en stor klimatpåverkan – hela vägen från materialanskaffning, tillverkning, transport, installation med mera. Om koldioxidutsläppen från fjärrvärmen är nära noll går det inte längre motivera den typ av åtgärder ur miljösynpunkt.

Fördubblade taxor
Samtidigt har vi stora ökningar för taxekostnader som gör att fastighetsbolag tvingas arbeta med energieffektivisering för att behålla ett positivt driftnetto. Vissa prognoser pekar på en fördubbling av taxekostnader på mindre än tio år, vilket gör att energieffektivisering är helt nödvändigt för att kunna ha råd att utveckla och förädla sitt fastighetsbestånd på sikt.

Kontraproduktiva regler från EU
Utöver det kommer allt fler direktiv och förordningar från EU som tvingar medlemsländerna att påskynda energieffektiviseringsarbetet. Detta är högst rimligt i stora delar av Europa där energikällan för värme/kyla i första hand är gas och el. Men i Sverige ser verkligheten helt annorlunda ut där fjärrvärmen är den främsta energikällan för de flesta flerbostadshus. Tvingande krav kring energieffektivisering kan därför komma att bli rent kontraproduktiva i takt med att fjärrvärmen går mot allt lägre utsläppstal.

Vad är viktigast?
Allt detta tillsammans innebär att energieffektiviseringsarbetet är mer komplext än någonsin och den stora frågan som återstår blir – vad är egentligen viktigast? Svaret är att allt måste balanseras mot varandra och det ena behöver inte utesluta det andra. De större klimatskalåtgärderna drivs av ett rent underhållsbehov där man till slut behöver byta fönster och fasad där teknisk livslängd är uppnådd.

Men målkonflikten kring minskad klimatpåverkan och energieffektivering måste lyftas mer i branschen där det i många fall kan visa sig att det bästa är att inte göra något alls.

Oskar Scheiene
Energi & Miljöchef på Bostadsbolaget

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega