Vilka nya regler gäller för föräldrar från 1 juli?

Från den 1 juli 2024 börjar nya regler gälla i föräldraförsäkringen, vilka kommer att innebära ändringar för hur föräldrar kan planera och använda sin föräldraledighet. Vad behöver jag som arbetsgivare veta?

De ändrade reglerna i föräldraförsäkringen innebär bland annat att antalet så kallade dubbeldagar fördubblas, det vill säga att föräldrarna kan vara föräldralediga samtidigt, vilket ger ökade möjligheter för föräldrar att vara hemma tillsammans med sitt barn.

Föräldrar ges också en utökad möjlighet att kunna överlåta så kallade föräldrapenningdagar till andra försäkrade än tidigare.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste ändringarna och vad de innebär för dig som arbetsgivare.

  1. Dubbelt upp av dubbeldagar
    Föräldrar ges nu möjlighet att vara lediga samtidigt längre med föräldrapenning under 60 dagar, i stället för tidigare 30 dagar. Denna möjlighet har man tills barnet är 15 månader, vilket också är en utökning för att ge familjer mer flexibilitet under barnets första år och lite till. Samma regler gäller såklart också för adopterade barn, men då från när barnet blev placerat i familjen.

  2. Fler kan få föräldrapenning
    En annan viktig förändring är att föräldrar nu kommer att kunna överlåta upp till 90 dagar av sin föräldrapenning även till andra personer som också är försäkrade, och det behöver inte vara en annan förälder. Detta görs i syfte att öppna upp för en större flexibilitet och ge möjlighet för fler att ta del av föräldrapenning, även de som inte är biologiska eller juridiska föräldrar. Notera att varje förälder med gemensam vårdnad kan överlåta 45 dagar vardera, medan en ensamstående förälder kan överlåta hela 90 dagar.

  3. Rättigheter och skyldigheter
    Personer som tar emot överlåten föräldrapenning har också en rätt till ledighet från sin anställning under tiden med föräldrapenning. Tiden med föräldrapenning är då också semesterlönegrundande. För arbetsgivare är det i sammanhanget bra att känna till att den anställde behöver ansöka om föräldraledighet minst två månader före den planerade ledigheten, enligt föräldraledighetslagen. Antalet föräldraledighetsperioder är också begränsade till tre per år enligt lagen.

Behöver jag som arbetsgivare göra något särskilt?
Nej, egentligen inte, men som arbetsgivare behöver man ändå vara förberedd på att kunna hantera ansökningar om föräldraledighet även från andra personer, som kanske inte är föräldrar i traditionell mening. En god idé är att se över de rutiner man har och säkerställa att de delar av organisationen som behöver känna till de nya reglerna blir uppdaterade om dessa.

Victoria Lindström,
förhandlare/rådgivare Fastigo

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega