Partnertext från Newsec

Därför ökar behovet av en holistisk hållbarhetsstrategi

Filippa Dracke von Euler är Nordisk chef för Newsecs hållbarhetstjänster.

Newsec ser att fler efterfrågar strategier för hur de ska arbeta med hållbarhet i sina fastigheter. Det kan behövas råd och stöd för att navigera i djungeln av möjligheter. Här ger Newsecs dedikerade ESG-avdelning några tips på vägen.

Att ha en genomgripande hållbarhetsplan och -strategi är en viktig faktor för alla fastighetsägare. Det är inte bara avgörande för att skydda miljön utan förbättrar även fastighetens marknadsvärde, minskar driftskostnaderna och ser till att vi har miljövänliga fastigheter – något som ökar i efterfrågan.

Team med bred bakgrund
Men, som fastighetsägare kan det vara en utmaning att navigera bland de många möjligheter och krav som finns. Detta är något som Newsec är fullt medvetna om och därför har de nyligen samlat all kompetens inom ESG i ett team. ESG står för miljö (Environmental), socialt ansvar/samhälle (Social) och bolagsstyrning (Governance).

– Vi har en bred kompetensbas då omställningen sätter krav på en rad nya kompetenser. Teamet består av en blandning av energiexperter, arkitekter och managementkonsulter. Alla har även ett stort intresse i den gröna omställningen och hur vi bäst kan stötta våra kunder i den transformationen. I vår förvaltningsleverans har vi dessutom otroligt mycket kunskap om S’et i ESG, berättar Filippa Dracke von Euler, Nordisk chef för Newsecs hållbarhetstjänster.

Djup förståelse för fastigheter
Teamet har djup insikt och förståelse för fastighetsbranschen och kan på så vis sätta upp planer och projekt – på en strategisk nivå – som passar alla kunders ambitioner och profil.

– Det är ett brett erbjudande inom hållbarhet och vi kan hjälpa till med att ta fram ESG-strategi för portföljer eller göra enstaka energideklarationer, förklarar Filippa.

Hon påpekar att det är viktigt att tillsammans med kunden skräddarsy en plan som passar kundens behov och ambitionsnivå. En tydlig strategi hjälper till att styra hyresgäster, investerare och fastighetsteam mot gemensamma mål.

Vilka utmaningar finns när man gör en hållbarhetsstrategi?
– En av de största utmaningarna är att skapa en gemensam förståelse och kommunikation inom organisationen. Många fastighetsägare arbetar fastighet för fastighet, vilket kan leda till ineffektiva och kostsamma lösningar. Det är viktigt att ledningen ser den gröna omställningen som en möjlighet att öka fastighetsvärdet, förbättra hyresgästernas nöjdhet och sänka kostnader. Det blir annars både dyrt och ineffektivt i längden.

Finns det andra utmaningar?
– Många tänker även att ”jobba med hållbarhet innebär bara en kostnad” och ser inte att det ger affärsnytta. Det gäller att få ledningen att förstå att den gröna omställningen kan hjälpa till att öka värdet på fastigheten, höja hyresgästernas kundnöjdhet samt minska kostnaderna. Och allt detta samtidigt som man bidrar till den totala gröna omställningen.

Är certifiering en bra väg att gå? Är det några som ni rekommenderar?
– Det är det absolut! En hel del stora hyresgäster börjar även komma med krav på vilket betyg fastigheten ska ha. Tidigare var det bara att det skulle vara certifierad, men nu har kraven ökat ytterligare. Newsec erbjuder både BREEAM In-use och Miljöbyggnad iDrift. Något som annars är bra att börja med är att aktivt arbeta med att löpande uppdatera sina energideklarationer eller att göra en ESG-screening. Då får man först ett startläge och kan följa effekten av sitt arbete.

Vad är viktigt att som fastighetsägare vara medveten om, gällande hållbarhetsarbetet?
– Att se affärsnyttan, portföljperspektivet och långsiktigheten. Det är otroligt viktigt att förstå att hållbarhet inte bara är miljö, utan även innebär sociala och ekonomiska aspekter.

Hur får fastighetsägarna bäst med sig sina medarbetare på förändringsresan?
– Jag tror att det är viktigt att ha en strategi att luta sig tillbaka mot. Den behöver dock vara tydlig med långsiktiga mål, nedbrutna på fastighets- och aktivitetsnivå. Det är viktigt för att få medarbetarna engagerade i förändringsarbetet.

Vilket är ditt bästa råd till fastighetsägare idag?
– En tydlig ESG-strategi underlättar det dagliga arbetet men även kommande CSRD-rapportering. Det blir lättare att prioritera projekt inom energi och miljö. En ESG-strategi skapar en vägledning för både stora och små beslut, vilket ökar effektiviteten och hållbarheten för alla intressenter i fastigheten.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega