Hjälp getingar – nyttoinsekt eller jobbig inkräktare?

Getingar är något som delar Sverige, vissa tycker att de är viktiga nyttoinsekter som äter andra insekter, håller rent och precis som bin, hjälper till att pollinera växter. Andra anser att de är ovälkomna besökare. Hur blir man då av med dem?

Det finns över 5 000 arter av getingar över hela världen. I Sverige finns det 12 arter av sociala getingar, det är samhällsbyggande getingar som bygger pappersliknande bon. Sociala getingar är svart/gula, men några arter har rödaktiga inslag såsom bålgeting och rödbandad geting. En sak som skiljer dem från bin är att de är inte lika håriga. Getingar tillhör ordningen Hymenoptera, vilken också omfattar bin och myror.

Vanlig geting (Vespula vulgaris) är en av de vanligaste sorterna i vår närvaro. Tillsammans med tysk geting (Vespula germanica) är de bägge de arter som oftast ställer till med besvär genom att de vistas i vår närhet. De beter sig ofta aggressivt under sensommaren och hösten och ett bo kan ha flera tusen innevånare.

Vanlig geting är en av de allmännaste sociala getingarna i Norden och förekommer i alla miljöer men saknas dock i de norra och inre delarna av Norrland och på kalfjället.

Vad äter getingar?
Getingar är rovdjur och äter oftast andra insekter, inklusive flugor och larver. De äter också nektar och andra söta substanser. De dras också till mänsklig mat, särskilt sådant som är proteinrikt eller sött.

Hur länge lever en geting?
Livslängden för en geting varierar beroende på art och roll i kolonin. Arbetargetingar lever vanligtvis bara några veckor, medan getingdrottningar kan leva upp till ett år och är de enda som övervintrar från getingkolonin.

När temperaturen börjar sjunka på hösten, söker drottningarna efter ett skyddat ställe att övervintra i, ofta under bark, i ihåliga träd, eller i människoskapade strukturer som vindar eller skjul. De går i dvala under de kalla månaderna och vaknar upp på våren för att starta en ny koloni.

Hur bygger getingar sina bon?
Getingar använder träfibrer som de samlar från exponerat trä och blandar med sin saliv för att skapa en pappersmassa. Denna massa används sedan för att bygga boet. Boet börjar med att getingen formar massan till en grundplatta som fästs vid en skyddad plats. Därefter bygger de upp bon med celler som är sexkantiga, liknande ett bivax, där de kan lägga sina ägg och föda upp sina larver.

Hur många getingar finns i ett getingbo?
Antalet getingar i ett bo kan variera kraftigt beroende på art och miljöfaktorer. Små bon kan ha några dussin getingar, medan större bon kan ha flera tusen individer.

Vanligtvis växer kolonin i storlek över sommaren och når sin högsta befolkning mot slutet av säsongen, strax innan getingarna dör ut på hösten med undantag av de nya drottningarna som övervintrar och startar nya kolonier följande vår.

Drottningen börjar bygga sitt bo under våren, då är hon ensam i boet. I takt med att boet växer ökar antalet getingar. Under en varm och lagom fuktig sommar kan ett äldre getingbo sent på säsongen innehålla tusentals getingar.

Var bosätter sig getingar vanligtvis?
De finns ofta under utskjutande tak, i innerväggar, på vinden, under altandäck eller i håligheter i marken. När getingar bygger bo i marken kallas de i allmänhet för jordgetingar. Det är oftast tysk geting eller vanlig geting som bygger sina bon i och omkring våra hus.

Hur kan jag getingsäkra min fastighet?

  • Förebygg på platser där getingar tycker om att boa med insektsnät för ventilationsgaller, täpp till kvisthål och andra infartsvägar på fastigheten.
  • Håll rent från getingföda runt fastigheten, lekplatser och dylikt.
  • Lukten från soptunnor kan locka till sig getingar så gör gärna rent dem regelbundet. Detta hjälper också mot andra skadedjur såsom råttor.
  • Sätt upp en brun papperspåse som du fyllt med luft, en påse för matåtervinning fungerar utmärkt. Då tror drottningen att det redan finns en etablerad koloni, som är större än hennes, och kommer att välja en annan boplats.

Dessa åtgärder bör göras innan boet vuxit sig för stort, det vill säga, tidigt på säsongen.

Vad gör jag om det redan finns ett bo?
Ser du en flygande drottning som uppehåller sig runt fastigheten kan du följa efter henne och se var hon börjat bygga sitt bo. När det fortfarande är litet, ungefär som en pingisboll, kan du själv ta ner det. Tänk på att inte göra det om du är allergisk/överkänslig mot getingstick.

Vänta tills det är kväll, då är getingarna mindre aktiva. Peta ner boet och stampa (tänk på att ha ordentliga skor på dig) sönder boet. Alternativt kan du spraya ner det med en vattenslang tills det lossnar. Är boet större än en pingisboll rekommendera jag att du kontaktar din saneringsfirma så får de ta hand om det.

Kan man sanera getingar?
Nej, man kan inte sanera flygande getingar, det är själva boet som man kan åtgärda. Detta är en fråga jag redan fått ett par gånger i år från hyresgäster som har fått in getingar i sina lägenheter.

Kan getingar skada fastigheten?
Nej, det kan de inte. De gör endast ytlig skada och inget strukturellt.

Chantelle Small
Skadedjursexpert och teamledare Förvaltningsstöd för Boende & Lokaler på Stockholmshem

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev










Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega