Johan Mann, Fastigos VD: ”Vår bransch är meningsfull – det lockar unga”

Johan Mann är Fastigos VD sedan 2021. Han spanar in i framtiden och har klara tankar kring ledarskap, fastighetsbranschens utmaningar och hur vi ska sälja in oss för att locka kompetens. Här får du även veta vad han lägger en extra semesterdag på.

Johan Mann är uppvuxen i Uppsala och det naturliga var att stanna kvar för vidare studier. Dessutom var han aktiv spelare och tränare i volleyboll på elitnivå vilket gjorde att staden höll honom kvar. Lagledartänket bär han fortfarande med sig, i sitt sätt att som VD motivera medarbetarna i fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo:

– Vi är en relativt liten organisation men vi är lika bra som en stor. Det är något jag tar med mig från idrotten; om vi tror att vi är bra och känner att vi presterar på topp, då agerar vi utifrån det och blir så bra som vi upplever oss. Det är en inställningsfråga, säger han och ler brett.

Tydlig vision med sin organisation
Han studerade juridik och kom ut till en ”gyllene period” som han säger, då det fanns gott om jobb att välja på. Han kom till Apoteket AB och jobbade där med arbetsrätt. Genom åren har han sedan arbetat inom olika organisationer och hanterat arbetsmarknadskonflikter, förhandlingar och varit juridisk rådgivare. Innan han snappades upp av Fastigo 2021 var han förhandlingschef för olika förbund inom Almega, chef för en större enhet och var med och tog fram arbetsgivarpolitiska strategier.

Han tror att han blev rekryterad till Fastigo för att han hade erfarenheter och en tydlig vision om hur en medlemsorganisation ska skötas.

– Organisationsvärlden är fantastisk men är inte driven av vinstintressen, utan av största möjliga medlemsnytta. Trots det vill jag att Fastigo ska agera som ett företag där medlemsnyttan är vår vinst. Alla kollegor måste vara medansvariga och skapa utveckling och effektivisering i verksamheten. Vår huvuduppgift är att hantera relevanta frågor för medlemmarna, men vi behöver ligga i framkant och sätta ljuset på vissa frågor; ”det här borde våra medlemmar veta”.

Utmaningar i branschen
Just nu har Fastigo mycket fokus på att hjälpa fastighetsbolag att hantera ett tuffare läge. Man ger råd om hur man kan organisera sin verksamhet, hantera arbetsbrist och personer som inte fungerar inom organisationen.

Kompetensbristen är också en utmaning som påverkar branschen. Många fastighetsbolag genomgår nu en generationsväxling, från analog till digital verksamhet. Hur påverkar det kompetensen, tror Johan Mann?

– Det kommer att bli ganska förändrade roller, vilka vet vi inte än. Men vi ser att det blir mer tekniktungt och jag tror att det leder till mer specialisering. AI påverkar såklart fastighetsbranschen. Vi borde bli duktigare på att hitta folk från industrin eller andra typer av verksamheter och få in dem hit.

Värderingar lockar unga
Han säger att fastighetsbranschen kan locka genom att visa att de är bra arbetsgivare; med relativt trygg tillvaro, ett mänskligt arbetsklimat och spännande arbetsuppgifter.

– Är man intresserad av miljöteknikfrågor eller social hållbarhet har vi massor av intressanta jobb. Det finns en meningsfullhet i branschen som jag tycker står ut. Vi kan bli tydligare på att kommunicera de värdena, för de är säljande och absolut en konkurrensfaktor.

Han ger rådet att ta upp vilka värderingar man har i sin verksamhet på anställningsintervjuer, snarare än att berätta exakt om vad man gör eller vilka verktyg man använder. Han tror att vill man locka unga personer idag, så ska man prata mer om värderingar och hur det är att jobba på arbetsplatsen.

Mångfald för framtiden
På frågan om vilka kompetenser som saknas säger Johan Mann att förutom teknisk kompetens så behövs det mångfald. Mer kvinnor inom vissa yrken och mer män inom andra. Fler utrikesfödda och fler med olika etniska bakgrunder. Fastigo är engagerade i Diversity Charter, genom en styrelseplats, och försöker hålla fanan högt för branschen i mångfaldsfrågor.

– All forskning visar på att verksamheter fungerar bättre om vi får in fler perspektiv. Det blir bättre arbetsplatser och bättre företag, helt enkelt. Vi ser att många av våra företag anställer medarbetare från sina lokalområden som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är ju också ett sätt att lyfta själva samhället.

EU-krav och lönetransparens
Andra utmaningar som Johan Mann ser är hur medlemsföretagen ska möta de krav som följer på CSRD, (Corporate Sustainability Reporting Directive) och lönetransparensdirektivet (Pay Transparency Directive) vad gäller personal- och HR-relaterade frågor. Han upplever att branschen välkomnar fokus på miljömässig och social hållbarhet men att det också innebär en hel del merarbete.

Fastigo håller just på att analysera lönetransparensdirektivet för att se vilka skyldigheter det innebär och hur det kan påverka medlemmarna. Syftet med direktivet är mer jämställda löner och att redovisa mer öppet kring löner än vad man gör idag. Till exempel ska man inte få fråga en anställd om vilket löneläge de har idag, i samband med en intervju. Man måste även kunna ange lönespann för en roll, och det ska finnas tillgängligt.

Direktivet ska sjösättas 2025–2026 och kommer att påverka hela arbetsmarknaden enligt Johan Mann.

– Det blir en helt annan öppenhet om löner än vi är vana vid. Det kan bli jobbigt men det blir ett nytt mindset som vi behöver anpassa oss till. Alla bolag måste bli tydligare i sina tankar kring hur man sätter lön och det kan leda till både bra och mindre bra diskussioner, tror jag.

Drivkraft i att se människor växa
Fastigos egna utmaningar handlar om att vara progressiva med digitala lösningar för
att driva en effektiv verksamhet. Man har bland annat utvecklat den egna AI-stödda lösningen ”AI-paralegal”, FastAlgo.

Det är konkurrens om medlemmar vilket gör att organisationen behöver vara snabb. Han stöttar sin organisation genom att se till att det finns en plan och en framåtdrift och han upprepar sitt budskap ”som en papegoja”. Genom att skapa struktur, sätta spelplanen, och måla upp förväntansbilder strävar han efter att skapa trygghet och utmana medarbetarna att växa med uppgiften.

– Min drivkraft är att utveckla människor och grupper för att bli lite bättre hela tiden, det är nog ett spår kvar sedan idrottsåren. Det är lite klyschigt med ”lagarbete” men mina bästa stunder i arbetslivet är när samarbete verkligen funkar och ger resultat.

Varje fredag skickar han ut ett mail till alla medarbetare där han lyfter prestationer från verksamheten och tackar för den gångna veckan. Han säger att han är bättre på att ge beröm nu för tiden men han räds inte heller att våga säga till, om något behöver göras om. Och då behövs tilliten i grunden, konstaterar han.

Mammas ledarskap är en förebild
De som har format honom som ledare är dels hans fru, som han träffade på en av sina tidigare arbetsplatser, och som ”är väldigt klok och en mycket bättre jurist” än vad han själv är. Han bollar ofta ledarskapsfrågor och får inspiration från henne. Sedan lyfter Johan Mann fram sin mamma som en förebild. Hon var chef inom Landstinget; duktig och omtyckt vet han att hon var.

– Hon pratade om sitt jobb hemma och hon var tydlig med sin förväntansbild på organisationen. Hon hade också koll på folk i verksamheten och visste hur de mådde. Det har jag tagit med mig.

Rikt liv vid sidan av
Han säger att han har lyxen att inte vara lika operativ längre, vilket ger utrymme till reflektion. Det är i eftertanken som han hämtar kraft att fortsätta sitt arbete som pådrivande chef. Dessutom säger han att han numera inte jobbar ”för mycket”. Timmarna är ganska ointressanta, det är outputen som gäller. Han väljer att lägga tid med familjen och att ha ett rikt liv vid sidan av jobbet, bland annat på lantstället i Enköping.

Än är inte jobbet klart på Fastigo men när han någon gång lämnar ser Johan Mann gärna att medarbetarna tänker bra tankar om honom. Får han önska skulle de säga:
– Han var trygg, inspirerande, omtänksam och entusiasmerande. Han ville oss väl men ställde krav, samtidigt som vi hade väldigt roligt med honom som ledare.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Johan Mann

Född och uppvuxen: 1974 och växte upp i Uppsala
Familj: Fru och två barn, 16 och 11 år
Karriär: Arbetsrättsjurist på Apoteket AB, Arbetsrättsjurist och förhandlare på KFS, Kommunala Företagens Samorganisation och därefter på SKL. Kom till Almega 2007 och arbetade där fram till 2021, med Förhandling, Arbetsrätt och är Enhetschef. Blev VD på Fastigo 2021.
Fritidsintressen: ”Familjen och lantställe utanför Enköping där jag gör meditativt trädgårdsarbete. Tränar också med PT; som gammal lagidrottare fungerar inte självträning, jag behöver grupptryck.”
Något man inte känner till om mig: ”Är sjukligt intresserad av och spelade i tonåren amerikansk fotboll. Första gången jag såg New England [Bostons lag, där Johan bodde ett kort tag som barn] spela blev jag helt tagen och sedan dess följer jag dem på djupet. Jag tar alltid semester dagen efter SuperBowl för att se finalen på natten. Det är extremt mycket taktik i amerikansk fotboll, något som jag gillar som gammal tränare.”

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega