Partnertext från Retta

Optimering och hållbarhet viktigt i rollen som Asset Manager


Från ett möte om ventilation med en krögare – till ett annat om värderingar med en investerare. Aron Gunnarsson, chef för Asset Management på Retta, berättar om rollen som kräver analytisk förmåga såväl som passion för affärsutveckling och hållbarhet.

Aron Gunnarsson kom till fastighetsförvaltaren Retta i januari 2023 som Asset Manager. Han har en gedigen bakgrund i fastighetsbranschen, bland annat hos AMF Fastigheter och CBRE. Idag leder Aron Rettas avdelning för Asset Management, som består av fyra personer.

– Som Asset Managers har vi totalansvaret för fastigheterna som Retta förvaltar. Vi jobbar i team med tekniska förvaltare, tekniker, ekonomer och ibland centrumchefer för större gallerior. Vår roll innefattar allt från att ha dialoger med hyresgäster till att verkställa större projekt och säkerställa att allt sker i rätt tid, berättar Aron.

Retta har haft en kraftfull organisk tillväxt och på Arons avdelning finns planer att utöka teamet med en till två anställda den närmaste tiden. Man söker även kommersiella förvaltare.

Varierande arbetsdagar
Det klichéartade uttrycket ”ingen dag är den andra lik” stämmer väl för en Asset Manager på Retta. En vanlig arbetsdag kan innehålla allt från att förhandla med nya hyresgäster till att driva byggprojekt. Avdelningen hanterar allt från kontor och logistik till kommersiella fastigheter, var och en med sina unika utmaningar.

– Kommersiella fastigheter har ett större operativt flöde och kräver mer slitagehantering, medan logistikfastigheter har sina specifika behov. Vi kan ena dagen projektera för ventilation med en krögare och nästa dag diskutera värderingar med en investerare, säger Aron.

Optimering i fokus
En viktig del av arbetet handlar om att optimera, allt från förbrukning och ESG-frågor till att sätta upp solpaneler och använda AI för att minska energitoppar. Aron gillar arbetet med hållbarhetsfrågorna.

– Det är väldigt givande att se hur mycket vi kan reducera förbrukning och tillsammans med vår hållbarhetsansvarig på Retta optimera och förbättra för att minska en fastighets klimatpåverkan.

Majoriteten av fastigheterna som Retta förvaltar är kommersiella och ägs av fonder.

– Vi fokuserar mycket på den finansiella optimeringen. Det handlar som alltid om att reducera kostnader och öka hyresintäkter, berättar Aron.

En bransch i förändring
Fastighetsbranschen har genomgått betydande förändringar de senaste åren, särskilt under och efter pandemin.

– Vi har sett en övergång från stora kontor med pingisbord och FIFA-spel till mindre ytor. Nu ser vi en ny våg där folk vill tillbaka till kontoren och då måste vi som förvaltare anpassa oss, säger Aron.

Världsekonomin och ränteläget har också haft en stor påverkan på fonder och fastigheter.

– Vi har nog alla blivit mindre riskbenägna och mer analytiska i våra beslut. Det gäller att hålla sig uppdaterad. Information och data är viktigare nu än någonsin, konstaterar Aron.

Högt i tak och värderingar som är på riktigt
Det som framför allt lockade Aron till Retta var företagets kultur och arbetsmiljön.

– Jag har jobbat med olika företag och varit med om många omorganiseringar. När jag träffade de rekryterande cheferna, som båda hade jobbat här i över tio år, kände jag att Retta är ett företag som verkligen lever upp till sina värderingar, säger Aron.

Retta har en platt organisation där alla, från vd till tekniker, arbetar nära varandra och har roligt tillsammans.

– Vi har workshops om våra värderingar och här är ´högt i tak´ inte bara något man säger, det är på riktigt, avslutar Aron.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega