Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens

Första certifieringen för NollCO2

Sverige blir först med en certifiering för helt koldioxidneutrala byggnader. Systemet som tagits fram av SGBC är också först med att beakta hela byggnadens livscykel.


Partnertext från Sweden Green Building Council

Alla SGBC:s kurser hålls online

SGBC har marknadens största utbud av kurser och har utbildat flera tusen personer i hållbart samhällsbyggande. I år erbjuder vi bara webbutbildningar för att kunna fortsätta erbjuda kurser, trots förändringarna i samhället.


Miljöbyggnad iDrift nu i drift

Nu lanseras den nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift, ett verktyg för att driva arbetet med en hållbar förvaltning av befintliga byggnader och vägleda till relevanta miljöåtgärder….


Sveriges mest hållbara stadsdel 2035

Med målet att vara Sveriges mest hållbara stadsdel år 2035 väljer Västra Hamnen i Malmö Citylab för att utvärdera stadsdelens hållbarhetsprestanda.


”Vi kan göra störst skillnad i befintliga byggnader”

Sweden Green Building Councils vd Lotta Werner Flyborg berättar om det nya partnerskapet med Förvaltarforum, och det som blir ytterligare steg mot hållbarhet i alla led.


Ny chef för Miljöbyggnad

Sweden Green Building Council (SGBC) förstärker organisationen genom att rekrytera Jimmy Möller som ny chef för Miljöbyggnad.


Först ut med att använda nya Citylab

Fabege med Arenastaden i Solna, Älvstranden Utveckling med Lindholmen i Göteborg samt Akademiska Hus med Örebro Campus är först ut att använda nya Citylab.


Bolaget med flest miljöcertifierade hus

Riksbyggen har nu 200 byggnader certifierade i Miljöbyggnad och är därmed den aktör med flest certifieringar i miljöcertifieringssystemet som drivs av Sweden Green Building Council.


Tyck till om Miljöbyggnad i Drift

SGBC:s certifieringssystem för befintliga byggnader är snart klart för att ta i drift. Men först får branschen och medlemmar en sista chans att tycka till.


HSB:s certifiering nr 100 i Miljöbyggnad

Nu är certifieringen i Miljöbyggnad klar för brf Finnboda Trädgårdar i Stockholm. Därmed har HSB 100 byggnader certifierade i Miljöbyggnad.


Nu kan du certifiera hela stadsdelar

Den nya certifieringen Citylab Certifiering av en stadsdels hållbarhet utvärderar hållbarhetsprestandan i stadsdelar.


Vinnarna i Sweden Green Building Awards 2019

Den 11 oktober korades vinnarna i Sweden Green Building Awards – Sveriges mest prestigefyllda pris för hållbart samhällsbyggande.


Ny version av Breeam In-Use på remiss

Nu finns en ny version av BRE:s internationella miljöcertifiering för befintliga byggnader – BREEAM In-Use – i en remissversion.


Vd för Sweden Green Building Council

Lotta Werner Flyborg blir ny VD för Sveriges snabbast växande hållbarhetsorganisation, Sweden Green Building Council, SGBC.


Hjälp SGBC döpa nytt certifieringssystem

Sweden Green Building Council, SGBC, vill ha hjälp att hitta ett gångbart namn på sitt nya certifieringssystem som tar sikte på förvaltning. Det nya certifieringssystemet…


Chris Österlund vinner hållbarhetspris

Återbruk, trivsel och jämställdhetsarbete. Därför vinner Botkyrkabyggens vd Chris Österlund Sweden Green Building Award i kategorin hållbar stadsutveckling.


Snart möjligt certifiera befintliga hus

Flera fastighetsägare testar just nu det nya systemet Miljöbyggnad Drift och förvaltning som gör det lättare att certifiera och minska miljöbelastningen i befintliga hus. Förhoppningen är att systemet ska vara i gång till årsskiftet.


NollCO2 – ny klimatneutral certifiering

Lidls nya butik i Visby blir första pilotprojektet för den nya certifieringen NollCO2 för klimatneutrala byggnader.


Malmö först med ny Breeam-certifiering

Nu har Sweden Green Building Council tagit emot den första registreringen för certifiering enligt BREEAM-SE 2017.


Vinnarna av Sweden Green Building Awards

Sweden Green Building Awards 2017 delades ut till sex personer och projekt som varit ledstjärnor inom hållbart samhällsbyggande.


Chef för Citylab på SGBC

Sweden Green Building Council får en ny chef för Citylab från och med den 1 december. Sigrid Walve, som idag är utvecklingsledare för samhällsbyggnad på…


Skolor sparar elva miljoner kWh

En ny utvärdering visar att svenska skolor certifierade enligt det svenska systemet Miljöbyggnad sparar lika mycket energi årligen som 450 villor gör av med.


Nu släpps Breeam-se 2017

Sweden Green Building Council släpper nu en ny version av manualen för Breeam-se. Den nya Breeam-se New Construction 2017 kommer att ersätta den befintliga Breeam-se…


De kämpar om Sweden Green Building Award

Sex finalister är nominerade till priserna Årets Breeam-byggnad och Årets Leed-byggnad.


Nytt verktyg ska hjälpa fastighetsägare

SGBC ska ta fram ett nytt verktyg kallat Miljöbyggnad för förvaltning. Det ska hjälpa fastighetsägare att uppfylla lagkraven och bli bättre förberedda inför en eventuell certifiering.


Nu kommer Miljöbyggnad 3.0

Miljöbyggnad, det ledande svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader, släpps i version 3.0 den 10 maj. De nya manualerna kommer göras tillgängliga för nedladdning på…


”Trygghet vid renovering övervinner rädslan för förändring”

KRÖNIKA

Om vi ska kunna minska energislösandet i våra bostadsområden måste vi få igång renoveringen. Men vi måste sluta fokusera på teknik och lönsamhet, skriver Linnea Olsson och Bengt Wånggren på SGBC.


Järfälla först med att certifiera hel stadsdel

Just nu genomför Järfälla kommun samråd för sin största detaljplan, Barkarbystaden 3, omfattande 4 000 – 5 000 bostäder, verksamheter, handel och annan service. Ambitionen…


Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega