Partnertext från Momentum

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Enligt en rapport som PwC presenterade i januari 2024 har fastighetsbranschen hamnat efter övriga branscher i AI-investeringar. Endast en av fem ansvariga personer på fastighetsbolagen uppger i rapporten att AI-projekt implementerats i verksamheten det senaste året. Motsvarande snitt i övriga branscher ligger på 32 procent. Däremot är tilltron till att AI kommer att effektivisera personalens insatser under det kommande året hög. Hälften av de tillfrågade svarar att man tror på att användningen kommer att göra arbetet snabbare.

Fastighetsbranschen har däremot ett försprång mot övriga när det gäller klimatarbetet. Rapporten visar att fastighetsbranschen utmärker sig i frågan, där 60 procent redan är i mål eller har ett pågående arbete med nya klimatvänliga tjänster och produkter.

AI-utvecklingen accelererar – OpenAI, Microsoft och Google bland de ledande
Om vi tittar tillbaka på det senaste året så har utvecklingen för AI fortsatt att accelerera. En av de mer välkända aktörerna är OpenAI som i mitten av maj 2024 släppte sin senaste modell av sin AI-chattbot, Chat GPT 4o.

ChatGPT är en konversations-AI, designad för att förstå och generera mänskligt språk i en mängd olika sammanhang. Den används till exempel i kundtjänst, som en personlig assistent, för att skapa innehåll och i utbildning.

Modellen kan användas för att analysera data, skapa diagram och interagera med bilder. Du som användare har nu möjligheten att föra ett samtal direkt med roboten och exempelvis få den att i realtid översätta en talad konversation. Du kan också avbryta den mitt i en mening, vilket ytterligare ökar känslan av att föra ett samtal med en annan människa.

Google investerar i AI med fokus på allt från naturligt språk till spel och sökmotoroptimering. Microsoft integrerar AI i sina produkter och tjänster i samarbete med OpenAI, som i sin tur får använda Microsofts molnplattform för att träna och driva sina AI-modeller.

Kundnytta i fokus på Momentums AI-workshop
Som många andra techbolag anordnade vi på Momentum nyligen en tvådagars workshop, eller hackathon, med våra utvecklare för att göra en djupdykning i hur AI kan skapa värde för våra kunder. Vi ville hitta praktiska användningsområden där AI kan göra arbetet både enklare och effektivare för användarna av våra produkter.

– Kundnyttan var den viktigaste punkten på agendan, berättar Eric Hoyles, produktägare på Momentum. Vi ville hitta riktigt värde och inte ta fram AI-lösningar som endast tillkommer som en ”cool funktion”. Att det finns många idéer om framtida användning märktes under workshopen. Totalt tog vi fram fler än 50 förslag som presenterades och som sedan kokades ner till 15 användbara ”use cases”. I slutänden hade vi fem återstående förslag som resulterade i varsin prototyp, eller ”proof of concept”.

Ett av förslagen som togs fram under AI-workshopen är redan på väg in i Momentum Fastighet. Det är en vidareutveckling av meddelandetjänsten där AI skapar textförslag vid utskick till hyresgäster och sökande. Det kan till exempel röra sig om utskick till boende i en byggnad gällande en kommande renovering.

Viktigt att veta vad AI inte kan
Dagens AI:s förmåga att förstå och tolka text gör det möjligt att helt interagera med ett system med hjälp av text och tal. Ett intressant experiment vi gjorde i Momentum Energi visade hur användare genom att skriva en enkel fråga kunde skapa en rapport med medföljande grafer på energiförbrukning.

– Under workshopen diskuterade vi även vad AI inte är särskilt bra på, vilket också är viktigt att veta, säger Eric Hoyles. Det pratas väldigt mycket om AI som att det ska lösa alla problem och förändra allting. Men vi insåg ganska snabbt att det finns brister, svagheter och utmaningar som vi behöver lära oss för att använda tekniken på rätt sätt.

Behov av nya regelverk för att minimera risker
Den snabba utvecklingen driver också på framtagandet av nya regelverk. Inom EU håller europaparlamentet på att säkerställa användningen av artificiell intelligens genom en heltäckande AI-lagstiftning.

Syftet med lagen är bland annat att fastställa skyldigheter för leverantörer och användare beroende på risknivå. Även om många AI-system idag anses utgöra en minimal risk så kommer även de att behöva genomgå en utvärdering.

Var börjar man?
Ibland är det svårt att komma i gång med något nytt när möjligheterna är så många att bara fantasin sätter gränserna. Vi har därför listat några användningsområden för AI för fastighetsägare och förvaltare.

  • Optimera fastighetsförvaltningen genom att analysera data från sensorer och underhållshistorik för att förutse när utrustning behöver service, vilket minskar driftstörningar och förhindrar uppkomsten av större skador.
  • AI-baserade övervakningssystem kan identifiera avvikande beteenden och potentiella hot i realtid, vilket minskar risken för inbrott och säkerhetsincidenter och bidrar till en ökad trygghet.
  • Effektivare energiförvaltning med AI-drivna analysverktyg som optimerar energisystemet och minskar kostnaderna genom att identifiera ineffektiva processer och anordningar.
  • Skapa bättre kundupplevelser genom AI-baserade chatbots och virtuella assistenter, som kan förbättra kundservicen och hjälpa till vid exempelvis felanmälan.

Som vi nämnde inledningsvis har fastighetsbranschen halkat efter i AI-kapplöpningen men ligger i framkant i klimatfrågan. Det är en av de största utmaningarna som fastighetsbranschen står inför och även om arbetet har kommit långt finns det mycket som kvarstår. I nästa artikel i vår AI-serie kommer vi därför att kika på möjligheterna för AI inom energieffektivisering.

Är du nyfiken på att läsa hela PwC:s rapport ”CEO Survey 2024 ” finns den att ladda ned här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega