Som hyresvärd kan du ta mer ansvar för tryggt boende

Kicki Björklund och Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige uppmanar hyresvärdar att trygga sina fastigheter genom att se över olovlig andrahandsuthyrning. Att besöka varje hyresgäst minst en gång per år är en lösning.

Den senaste tidens gängkriminalitet har skapat stor otrygghet för de som bor, vistas och verkar i de drabbade områdena. För att vända utvecklingen krävs nu stora insatser från många aktörer, där polis och kommun har en särställning.

Vid sidan av polis och kommun har fastighetsägarna en viktig roll i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i flerbostadsområden.

Fastighetsägare, som är den aktör som på många sätt lever närmast problemen, har under lång tid genomfört många åtgärder för att vända utvecklingen. Mycket pengar och fokus har lagts på sociala insatser som fritids- skol- och jobbsatsningar samt läxläsning och idrottsaktiviteter etcetera. Denna typ av insatser är viktiga och kan skapa och öka inkludering i utsatta områden. Men borde inte kommun och stat vara den som tar ansvaret för och bekosta dessa satsningar och inte hyreskollektivet?

Fastighetsägarens kärnuppdrag
Mot bakgrund av omfattande problem i form av brott och otrygghet finns skäl till att fastighetsägare i större utsträckning fokusera på underhåll och utveckling av fastighetsbeståndet, det som är kärnuppdraget. Det handlar om en långsiktig och god förvaltning där allt som åldras eller vandaliseras lagas omgående, åtgärder som rimmar med ”Broken Windows-teorin”. Samtidigt är det fastighetsägares uppgift att se till att alla hyresförhållande är riktiga och därför är arbetet med att få bort olovlig andrahandsuthyrningen en viktig del i kärnuppdraget.

Olovlig andrahandsuthyrning skapar otrygghet
Erfarenhetsmässigt bor många av de som ställer till problem i bostadsområden i andra, tredje eller fjärde hand. Ett tillkommande problem är att det inte sällan bedrivs olaglig verksamhet i lägenheter som hyrts ut olovligt, vilket skapar otrygghet bland övriga hyresgäster när det rör sig okända personer i trappuppgångarna.

Tydliga och riktade insatser mot olovlig andrahandsuthyrning är därför en viktig åtgärd för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Bostadsbrist = utanförskap
Vi vet också att det i dagens bostadsbrist kan vara svårt att finna en bostad. Vi har ett påtagligt innanför- och utanförskap på bostadsmarknaden där den som inte har pengar, nätverk eller lång kötid är utelämnad till andrahandsmarknaden. De som redan har det tufft får många gånger betala orimliga hyror och bo osäkert i andra hand där de riskerar att åka ut med kort varsel.

Svårigheten att hitta en bostad bidrar till ett utanförskap som vi pratar alldeles för lite om. Och nej, det går inte att bygga bort detta problem. Lösningarna handlar om att det i större utsträckning friställs bostäder i det befintliga beståndet. Nu krävs en riktad och omfattande satsning för att skapa riktiga hyresförhållande i alla bostadsområden.

Vågar inte anmäla el och brister
De senaste fem åren har många hyresvärdar arbetat aktivt med tips på oriktiga hyresförhållande. Det är bra men det behöver göras betydligt mer. De som bor osäkert i ett område håller sig ofta utanför alla sociala aktiviteter och bidrar inte till att bygga området av rädsla att bli upptäckta och förlora sin bostad. De vågar ibland inte ens anmäla fel och brister.

Besök alla hyresgäster en gång om året
Att känna sina grannar är grunden för att bygga trygghet i ett område. Fastighetsägaren kan göra mer för att bidra till tryggheten. Att besöka alla hyresgäster åtminstone en gång per år och kontrollera funktionen i lägenheten och behoven hos hyresgästerna skulle göra skillnad. Det kan handla om att kontrollera den tekniska funktionen som brandvarnare, elsystem och fuktproblem samtidigt som man kan fånga kundernas situation. Detta skulle kunna öka förståelsen för utmaningar i området. Vid ett sådant möte har man också möjlighet att fånga hyresgästernas önskan att förändra sin hyressituation.

Fastighetsägaren kan samtidigt informera hyresgästernas om deras rättigheter och skyldigheter och hyresgästen får möjlighet att få svar på sina frågor.

Använd befintliga bostadsresurser bättre
Detta arbetssätt med fokus på hyresgästerna kunderna är inget nytt, så har många fastighetsägare arbetat på lokalhyresmarknaden, så varför inte på bostadsmarknaden. Ökad förståelse för underhållsbehov, boendesituation och de utmaningar som finns för hyresgästen skulle ge ett bra underlag för att bättre hantera långsiktigt underhålls- och ombyggnadsbehov i befintligt bestånd. Även om nybyggnation är viktig kommer den aldrig att lösa våra problem på bostadsmarknaden. Vi måste fokusera mer på hur vi använder befintliga bostadsresurser på bästa sätt.

Kicki Björklund
Tekn.dr. och styrelseledamot
Stiftelsen Tryggare Sverige

Magnus Lindgren
Fil.dr. och generalsekreterare
Stiftelsen Tryggare Sverige

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega