Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Sweden Green Building Council

Därför ska du bli miljösamordnare

Sedan juni 2020 har medlemsorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) certifierat byggnader genom sitt certifieringssystem Miljöbyggnad iDrift. Syftet med systemet är att bidra till ett mer hållbart samhälle samtidigt som fastighetsägare på ett smidigt sätt kan höja värdet på sina objekt.

Under hösten 2017 inledde SGBC arbetet för att ta fram ett certifieringssystem för byggnader som har varit i drift i minst tre år. Målet var att driva arbetet för en förbättrad och höjd miljöprestanda av byggnader samt öka medvetenheten kring hållbarhet.  Certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift  lanserades under förra året och sedan dess har nästan 40 byggnader certifierats och intresset för att certifiera sina byggnader ökat.

Certifierad miljösamordnare
Miljöbyggnad iDrift omfattar fem områden. Inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och fastighetens skick med fokus på byggnadsdelar och installationer. Områdena delas sedan upp i 14 indikatorer som rör olika delar av byggnaden, förvaltningen och driften. Inför årsskiftet kommer SGBC att införa kravet att alla som ansöker om certifieringen först blir certifierade miljösamordnare. Tanken bakom kravet är att processen ska ta mindre tid och i slutändan bli mer kostnadseffektiv för kunderna.
– Anledningen till att vi inför krav på att bli certifieringsansvarig är för att det ska underlätta för kunderna. Genom den nya processen kommer det både gå enklare och smidigare eftersom personerna kommer att veta från början vad det är som krävs och exakt vad det är som ska redovisas, säger Jimmy Möller, verksamhetsområdeschef på Sweden Green Building Council.

En digital kurs
Kursen för att bli certifierad miljösamordnare kommer att vara öppen för anmälan från och med den 1 januari 2022. Utbildningen hålls digitalt under en halv dag och kommer bland annat att presentera mer ingående hur Miljöbyggnad iDrift är konstruerat och hur det används som styrinstrument vid drift av byggnader. Utöver det kommer kursen erbjuda tydlig information om vad det är som granskas i byggnaden när du ansöker om certifieringen, hur själva ansökningsprocessen går till och vilka kostnader som innefattas. Jimmy Möller understryker att förhoppningen är att kursen ska göra det tydligare vad som krävs för att bli certifierad enligt Miljöbyggnad iDrift och därmed underlätta framtida ansökningsprocesser.
– Tidigare har vi haft många ärenden där kunden har behövt komplettera med information vilket har lett till ett merarbete. Det är därför fördelaktigt för alla parter att gå kursen för miljösamordnare, både för dem och för oss. Det gör att processen blir enklare och därmed rätt från början, genom att kunden förstår vad den ska göra så blir det i förlängningen en lägre kostnad, avslutar Jimmy Möller.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega