Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Nytt verktyg ska hjälpa fastighetsägare

SGBC ska ta fram ett nytt verktyg kallat Miljöbyggnad för förvaltning. Det ska hjälpa fastighetsägare att uppfylla lagkraven och bli bättre förberedda inför en eventuell certifiering enligt Miljöbyggnad.

– Det är många fastighetsägare som inte klarar kraven när de vill certifiera en befintlig byggnad. Det är ju lite surt att betala kanske 50 000 kronor för en besiktning och sedan få veta att man inte är tillräckligt bra. Därför vill vi hjälpa dem att få byggnaderna i sådant skick att de uppfyller kriterierna för certifiering, säger Catarina Warfvinge, chef för Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council (SGBC).

Viktigt att branschen är med
SGBC har tagit fram ett första underlag som man nu vill få hjälp att utveckla tillsammans med er som jobbar med drift- och förvaltning.

Catarina Warfvinge, ansvarig för Miljöbyggnad på SGBC.

– Det är viktigt att branschen är med och tar fram kriterierna för att ge systemet förtroende och att det uppfyller användarnas behov, säger Catarina Warfvinge.

Självklassning i tre steg
Verktyget är tänkt att vara en sorts självklassning där användarna i tre steg på varje indikator förbereder sig inför certifiering. Klassningen föreslås både omfatta själva byggnaden men också hur förvaltning och brukarnas beteende kan bidra.

Även avfall och vattenanvändning
Förutom de 15 vanliga indikatorerna som ingår i Miljöbyggnad omfattar det nya verktyget också avfall och vattenanvändning.

– Det är en förutsättning för att verktyget ska bli intressant för utländska ägare. Men även många svenska bolag jobbar framgångsrikt med dessa frågor och vill gärna kunna visa upp det.

Workshop i Stockholm nästa vecka
Redan i nästa vecka genomförs den första workshopen med branschens företrädare och då i Stockholm. Veckorna därpå hålls workshop i Göteborg och Malmö.

Ambitionen är att det nya verktyget ska kunna sjösättas till sommaren.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega