Vinnarna av Sweden Green Building Awards

Sweden Green Building Awards 2017 delades ut till sex personer och projekt som varit ledstjärnor inom hållbart samhällsbyggande.

Bland vinnarna finns både personer som brutit ny mark med miljöinnovationer anpassade för vår digitaliserade värld, praktexemplar på hållbara byggnader och ett infrastrukturprojekt med stort fokus på social hållbarhet.

Sweden Green Building Awards delas årligen ut av Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Alla vinnare presenteras nedan:

 

Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling

Jon Allesson (Atrium Ljungberg)

Juryns motivering: ”En person som har initierat okonventionella lösningar i olika samarbeten och är drivande i att sprida idéer om hållbar stadsutveckling och samverkan till alla intresserade.”

 

Årets Breeam-byggnad: Ikea Hubhult

Typ av projekt: Kontor i Malmö (Ikea Fastigheter)

Certifiering: Breeam Outstanding

Juryns motivering: ”Ett projekt som lagt mycket stor vikt vid brukarnas hälsa och välbefinnande vid design och teknikval. Geoenergi, solpaneler och vindkraft ger tillsammans med mycket låg energianvändning ett begränsat klimatavtryck. Att trivsel och sundhet ges hög prioritet visar på hur mänskliga behov på ett naturligt sätt kan knytas samman med miljöaspekter.”

 

Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur: Västra Eriksberg

Typ av projekt: Bostadsområde i Skellefteå (Skellefteå kommun/Skanska)

Juryns motivering: ”Med kreativitet, innovativa affärsmodeller och sunt förnuft har projektet lyckats skapa cirkulär ekonomi på riktigt, med resultatet 93% minskning av klimatgasutläpp från masshanteringen och noll lass på tipp.”

 

Årets Leed-byggnad: Klipporna

Typ av projekt: Kontor i Malmö (Ikano kontor/Skanska)

Certifering: Leed Platinum

Juryns motivering: ”Ett helhetstänk som går utanför bara byggnaden har genomsyrat projektet och banar väg för samarbete fastigheter emellan, och ett hållbart samhälle.”

 

Årets Miljöbyggnad: Universitetet 1

Typ av projekt: Universitetsbibliotek i Karlstad (Akademiska Hus)

Certifiering: Miljöbyggnad Guld

Juryns motivering: ”Att 15 år efter uppförandet kunna certifiera en byggnad på allra högsta nivån i Miljöbyggnad, helt utan ombyggnader eller renovering, är ett bevis på stor framsynthet, engagemang och driv i energi- och miljöfrågor, och på en byggnad utöver det vanliga.”

 

Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling

Anders Torell och Jonas Stridh (Loop Rocks/NCC)

Juryns motivering: ”En lågt hängande frukt plockades på ett smart, innovativt och digitaliserat sätt ned. Det handlar om en kreativ lösning på ett branschproblem som redan har skapat betydande utsläpps-minskningar av koldioxid och som fått internationell uppmärksamhet. Ny mark har brutits bland metoder som varit huggna i sten.”

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega