Chris Österlund vinner hållbarhetspris

Återbruk, trivsel och jämställdhetsarbete. Därför vinner Botkyrkabyggens vd Chris Österlund Sweden Green Building Award i kategorin hållbar stadsutveckling.

– Jag är mycket glad och hedrad. Det är en förmån att leda Botkyrkabyggen, skapa en hållbar affär för företaget med tydlig koppling till Agenda 2030, säger Chris Österlund, som framhåller att det inte varit möjligt utan stöd från ägare, styrelse och medarbetare.

Juryns motivering:
”I Sweden Green Building Awards betonas de dimensioner som en hållbar stadsutveckling ska innefatta; social, ekologisk och ekonomisk. Det är helt i linje med den plan som Botkyrkabyggen idag har. Återbruk och sunda material, solpaneler och vindkraftverk, trivsamma trapphus och gårdar, öka människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och ge tillbaka till samhället.

Exempel på vad som uppnåtts:

  • Den allmännyttiga planen (affärsplanen) är knuten till FN:s Globala mål.
  • En renoveringsstrategi där hyresgäster bor kvar under renoveringen, det som är nödvändigt renoveras, där hyresgäster involveras och där hyresgäster har råd att bo kvar.
  • Qvinna i Botkyrka som är Botkyrkabyggens jämställdhets- och arbetsmarknadsprojekt ger långtidsarbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund möjlighet att komma ut i arbetslivet och få egen försörjning.
  • Flera initiativ avseende ökad trygghet som effektiv samordning och förnyelse av utemiljöer, som gör att hyresgästerna upplever en allt större trygghet

Syftet med priset
Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling i Sverige har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att främja hållbar stadsutveckling, dela goda erfarenheter inom branschen samt uppmärksamma och belöna personer som på ett inspirerande och innovativt sätt bidrar positivt till hållbar stadsutveckling.

Källa: Botkyrkabyggen

Snabbfakta om SGBC

Sweden Green Building Council är en av Sveriges ledande organisationer för hållbart samhällsbyggande. Medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans med medlemmarna vill Sweden Green Building Council utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Organisationen vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Läs mer på SGBC:s hemsida

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega