Så lyckades första stora miljöcertifieringen

– Inget fastighetsbolag har certifierat så många byggnader på så kort tid, säger Karina Antin. Foto: Mikael Lundblad

K2A miljöcertifierar hela sitt fastighetsbestånd. På bara fyra månader tog de fram certifieringsunderlag för 75 befintliga byggnader. Karina Antin, hållbarhetschef på fastighetsbolaget, berättar hur det gick till.

Det här är den största miljöcertifieringen av befintligt bestånd i Sverige. Under fyra intensiva månader mellan november och mars har K2A tillsammans med teknikkonsulter på Sweco gått igenom alla 75 hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter. Alla underlag är inskickade till certifieringsorganen och nu inväntas besked.

Certifieringen som används för befintliga byggnader är Sweden Green Building Councils nya Miljöbyggnad iDrift, som är ett verktyg för att se över och förbättra befintliga byggnader. Alla K2A:s fastigheter som byggs i egen regi miljöcertifieras enligt Svanen.

Hur klarade K2A miljöcertifieringen på så kort tid?

– Inget fastighetsbolag har certifierat så många byggnader på så kort tid. Tack vare engagemang, korta ledtider mellan beslut och åtgärd och ett nära samarbete med kompetenta konsulter har vi kommit i mål, säger Karina Antin och tillägger;

– I och med att vi hade så kort deadline och skulle certifiera 75 byggnader på fyra månader har vi prioriterat att miljöcertifiera. I nästa steg ser vi över att exempelvis justera in värmen om det behövs, sätta upp solceller eller göra andra energieffektiviseringsåtgärder. Vi har några fastigheter där det kommer genomföras energieffektiviseringsåtgärder och de första ska göras inom några månader.

Vad har ni gjort i certifieringsarbetet?

– Arbetet består av att sammanställa dokumentation för varje byggnad. Byggnaderna ses över analyseras utifrån en rad krav gällande bland annat inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, material och resursanvändning. Parallellt med detta sker en klimatriskinventering för att identifiera risker kopplade till exempelvis översvämning, värmeböljor, skogsbränder och kraftiga snöfall.

Hur skiljer sig certifieringen i hyres-, student- och samhällsfastigheter?

– Jag skulle säga att det inte är så stor skillnad. Våra samhällsfastigheter består till största del av LSS-boenden bestående av lägenheter. Skillnaden i certifiering mellan olika lägenhetstyper är därmed minimal.

Vad återstår att göra?

– Nu har vi säkerställt att vi har gått igenom allt. Men för 16 av de totalt 75 fastigheterna saknas vissa detaljer för att färdigställa certifieringen, framför allt radonmätningar som behöver utföras under uppvärmningssäsong. Men de ska vara klara i slutet på året, så då ska allt vara klart.

Varför är det bra för K2A att miljöcertifiera?

– Egentligen handlar det om en förlängning av det arbetet vi gör för att vara ett långsiktigt hållbart fastighetsbolag. Certifieringarna är ett bra sätt att kommunicera det här till våra intressenter, bland annat investerare, hyresgäster och branschen. Det ger oss också större kunskap om våra byggnader, deras styrkor och möjliga förbättringsområden, och är ett bra komplement för förvaltningsrutinerna, säger Karina Antin och tillägger;

– Vi gör en genomgående inventering och identifierar bland annat energieffektiviseringspotentialen. Vi ser också om det finns behov av olika åtgärder inom- eller utomhus. Det är också viktigt att hyresgästerna känner att vi är en engagerad fastighetsägare. Då kan de bli mer motiverade att bidra till lägre vatten- eller energianvändning och bättre avfallshantering med mera.

Vad kostar certifieringen?

– Själva certifieringen kostar cirka 30 000 kronor per byggnad. Sen tillkommer konsultkostnader för att samla in och sammanställa materialet. Det tillkommer kostnader för ett antal utredningar, men även för förnyelse av OVK:er som gått ut och behövde uppdateras, men det sistnämnda är ju löpande underhåll. Så i mångt och mycket var själva certifieringen i detta fall för oss främst en certifierings- och konsultkostnad.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Snabbfakta om Miljöbyggnad iDrift
Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av Sweden Green Building Council (SGBC) och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig mot byggnader som är i drift.

Läs mer om certifieringen Miljöbyggnad iDrift

 

Snabbfakta om K2A
K2A grundades 2013 och är ett grönt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter. Bolaget har cirka 3000 bostäder i Stockholm, Mälardalen och utvalda universitet- och högskoleorter.

Läs mer om K2A

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega