Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Sweden Green Building Council

Fokusera på det befintliga fastighetsbeståndet

– Miljöbyggnad iDrift fungerar även om all grunddokumentation för en byggnad inte längre finns kvar. Det är många gånger en omöjlighet för äldre fastigheter. Vid certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift ser vi istället till att verifiera vissa funktioner, säger Jimmy Möller, chef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift.

För att uppnå ett hållbart samhälle måste betydligt större fokus läggas på förvaltning av det befintliga byggnadsbeståndet. Sweden Green Building Council har därför tagit fram en ny miljöcertifiering för hållbar förvaltning. Miljöbyggnad iDrift syftar till att få kontroll på en byggnads skick och vilka resurser den använder, så att inte mer används än vad som krävs.

– Vi är bra i Sverige på att bygga nytt med hållbarhetskriterier, men ska vi få bukt med klimatutsläpp och skapa ett hållbart samhälle måste vi också bli bättre på att ta hand om vårt befintliga fastighetsbestånd, säger Lotta Werner Flyborg, vd för Sweden Green Building Council.

Kräver annat tänk
Sweden Green Building Council (SGBC) är en medlemsdriven organisation som jobbar med hållbar samhällsbyggnad, bland annat genom att miljöcertifiera byggnader. Hittills har närmare två tusen byggnader i Sverige certifierats enligt Miljöbyggnad, organisationens mest spridda certifiering anpassad för svenska förhållanden. Den övervägande delen av dessa två tusen byggnader är nybyggda.

– Det är lätt att få med hållbarhetskriterier i nyproduktion, i planer och bygg, men att inkludera dem i förvaltningsskedet kräver ett litet annat tänk, säger Lotta Werner Flyborg.

Miljöcertifiering för befintliga byggnader
SGBC har därför utvecklat en ny miljöcertifiering för befintliga byggnader, Miljöbyggnad iDrift. Bland annat är kravet på dokumentation lägre än i Miljöbyggnad.

– Miljöbyggnad iDrift fungerar även om all grunddokumentation för en byggnad inte längre finns kvar. Det är många gånger en omöjlighet för äldre fastigheter. Vid certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift ser vi istället till att verifiera vissa funktioner, säger Jimmy Möller, chef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift.

Den nya miljöcertifieringen, som riktar sig till alla fastighetsägare oavsett ägande, förvaltningsform och storlek – även bostadsrättsföreningar – lanserades under våren 2020.

­– Intresset har varit stort. Bland annat har fastighetsbolaget K2A miljöcertifierat samtliga sina 75 byggnader, säger Jimmy Möller.

Ökad kunskap möjliggör riskminimering
Genom att analysera 14 indikatorer ger den nya miljöcertifieringen ett tydligt kvitto på byggnadens status, både vad gäller innemiljö och klimatpåverkan men även material- och resursanvändning samt allmänt skick. Den ökade kunskapen innebär en bra grund för ett fortsatt löpande förbättringsarbete i förvaltningen.

Certifieringen är också ett utmärkt sätt för en fastighetsägare att jobba med riskminimering, framhåller Jimmy Möller. Exempelvis tar certifieringen hänsyn till framtida klimatrelaterade risker, som översvämningar och extremväder.

– När du genomför certifieringen får du samtidigt en oberoende bedömning av dina fastigheter. Då vet du också vilka potentiella risker som finns i den framtida förvaltningen, säger Jimmy Möller.

Lotta Werner Flyborg.

Ökat fokus på förvaltning
SGBC kommer fortsätta att lyfta betydelsen av hållbar förvaltning. Bland annat blir det ett av flera teman under den återkommande konferensen Building Sustanibility – som nästa gång går av stapeln sista november till första december 2021.

– Glädjande nog ser vi en växande efterfrågan från finansiellt håll och hos investerare på att byggnader förvaltas hållbart, och även ett ökande intresse från hyresgäster. Det driver på utvecklingen i rätt riktning, säger Lotta Werner Flyborg.

Fastighetsbranschen viktig för hållbarhet
Fastighetssektorns miljöpåverkan har hittills inte uppmärksammats lika mycket som vår konsumtion eller våra resvanor, menar Lotta Werner Flyborg. Men fastighetssektorn, inte minst förvaltning av det befintliga beståndet, är en viktig framgångsfaktor om vi ska nå nationella och internationella hållbarhetsmål.

– Vi är på väg in i den cirkulära ekonomin. Hela samhället kommer att behöva tänka mer långsiktigt och jobba mer med det vi redan har, säger Lotta Werner Flyborg.

Text: Henrik Lundström

Fakta om SGBC
Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell organisation som sedan 2009 verkar för hållbart byggda miljöer. Organisationen samlar drygt 400 medlemmar inom samhällsbyggnad. Cirka 40 anställda vid kontoren i Stockholm och Göteborg arbetar med certifieringar, utbildningar, konferenser, event samt opinionsbildning.

Mer om Miljöbyggnad iDrift
Miljöbyggnad iDrift är en miljöcertifiering särskilt framtagen för att bidra till förbättrad miljöprestanda hos befintliga byggnader genom drift och förvaltning. Certifieringen omfattar analys av totalt 14 indikatorer för varje byggnad, och finns i tre betygsnivåer; Brons, Silver och Guld.

Bli den första att kommentera "Fokusera på det befintliga fastighetsbeståndet"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega