Ny manual från SGBC för att certifiera energismarta byggnader

 

Evelina Enochsson och Lotta Werner-Flyborg, Sweden Green Building Council.

GreenBuilding är ett verktyg för att enkelt och kostnadseffektivt kunna beräkna energiprestanda så att man sedan kan certifiera befintliga byggnader och nybyggnation. SGBC har nu lanserat en uppdatering av manualen.

Klimatkrisen är redan ytterst påtaglig i stora delar av världen i form av extremt höga temperaturer, torka, bränder och översvämningar. Globalt står den byggda miljön för nära 40 procent av de energirelaterade koldioxidutsläppen och 50 procent av de material vi utvinner.

Behovet av klimatneutrala och långsiktigt hållbara byggnader går inte att underskatta.

Som ett led i att ytterligare förbättra och förenkla arbetet med miljöcertifieringar har SGBC utvecklat och uppdaterat manualerna för GreenBuilding och NollCO2.

Ny manualgeneration: GreenBuilding 8.0
GreenBuilding är ett verktyg som visar byggnadens miljö- och klimatnytta genom låg energianvändning och tanken är att systemet ska vara så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för användaren.

Manualen GreenBuilding 8.0 för både Nybyggnad och Befintlig byggnad släpptes den 15 september och uppdateringarna innebär bland annat att certifieringssystemet bättre harmoniserar med energikraven i Boverkets byggregler.

– Syftet med uppdateringen av GreenBuilding är bland annat att förtydliga innehållet samt att anpassa den efter EU-taxonomin. Nya verktyg för beräkning av energiprestanda har tagits fram och även stödtexter för att underlätta för projektens energiansvarige vid ansökan av certifiering, säger Evelina Enochsson, verksamhetsområdeschef för NollCO2 och GreenBuilding.

Samtidigt släpptes även en uppdaterad manual för NollCO2, som nu heter NollCO2 1.1. Den gäller för en ny byggnads hela livscykel.

– Om Sverige ska ha en chans att uppfylla klimatmålen krävs att omställningen accelererar och här är samhällsbyggnadssektorn central. Samtidigt väntas höga elpriser i vinter och en eventuell elbrist i Europa – en situation som lägger än mer fokus på resurseffektivt och klimatneutralt byggande. Våra nya manualer underlättar det praktiska arbetet med energieffektiviseringen, säger Lotta Werner-Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

Källa: SGBC

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega