Tyck till om Miljöbyggnad i Drift

SGBC:s certifieringssystem för befintliga byggnader är snart klart för att ta i drift. Men först får branschen och medlemmar en sista chans att tycka till.

Miljöbyggnad i Drift är Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifieringssystem som premierar förbättring av befintliga byggnader och förvaltning inom områdena inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick. Systemet är uppbyggt av 39 obligatoriska krav och 319 valfria poäng inom 16 tillämpningsområden.

Arbetet med systemet inleddes för två år sedan och är snart klart för att lanseras. Men innan dess vill SGBC få in sista synpunkter från sina medlemmar och övriga branschen och skickar därför ut systemet på en sista remissrunda.

Många synpunkter
– Vi hoppas förstås få in många bra synpunkter som möjligt så att systemet blir så bra att alla vill använda det från dag 1 när det lanseras, säger Maria Forsgren, chef för Miljöbyggnad på SGBC. Vi vill framförallt veta om det är rätt fokus och om det är lagom omfattning.

Systemet har hittills testats i två omgångar med cirka 15 pilotprojekt. Frågor har bland annat uppstått kring hur man på bästa sätt verifierar att de krav som ställs är uppfyllda.

Faktorer omkring byggnaden
– Miljöbyggnad för nyproduktion tar till skillnad från en del andra certifieringssystem enbart sikte på byggnadens kvaliteter. Nu vill vi också veta om vi även borde ta med det som finns runt om byggnaden som till exempel utemiljön och närhet till service och kollektiva transportmedel, säger Maria Forsgren.

Senast 21 januari
Remisstiden löper ut den 21 januari.

Ambitionen är att lansera Miljöbyggnad i Drift någon gång under kvartal 1.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Här kan du läsa mer om Miljöbyggnad i Drift och hur du svarar på remissen

SGBC arrangerar den 16 december kl. 14–14.30 ett webbinarium om Miljöbyggnad i Drift för den som vill svara på remissen. Du anmäler dig här

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega