Miljöbyggnad iDrift nu i drift

Nu lanseras den nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift, ett verktyg för att driva arbetet med en hållbar förvaltning av befintliga byggnader och vägleda till relevanta miljöåtgärder.  Certifieringen är utvecklad av Sweden Green Building Council (SGBC).

– 90 procent av Sveriges befintliga byggnader kommer att finnas kvar år 2050 och för att klara klimatmålen måste de renoveras och hållbarhetsanpassas. Nya Miljöbyggnad iDrift, är ett effektivt verktyg som kommer att bidra till att vi uppnår de globala målen och vi ser redan nu en stor efterfrågan på certifieringen, säger Lotta Werner Flyborg, vd på SGBC.

Utvecklingen har skett i nära samarbete med den svenska bygg- och fastighetsbranschen, specifikt för svenska förhållanden. Certifieringen är möjlig att använda för alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation eller ägandetyp.

Certifieringens tre betygsnivåer brons, silver och guld, uppnås genom en kombination av obligatoriska och valfria kriterier. Certifieringssystemets kriterier är fördelade på följande områden:

  1. Inomhusmiljö – brukarnas direkta upplevelser av komforten.
  2. Hälsa – byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
  3. Klimatpåverkan – hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.
  4. Resurser – miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.
  5. Skick – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

Läs mer om Miljöbyggnad iDrift här.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega