”Miljöbyggnad iDrift har ökat – i år kom över 300 byggnader in”

… Lotta Werner Flyborg, VD på SGBC, Sweden Green Building Council

Vad händer i er organisation just nu, som berör området förvaltning?
– Vi ser ett stort intresse just för att framtidssäkra inte bara nybyggnation utan även befintliga byggnader och ombyggnadsprojekt, inte minst när det handlar om energieffektivisering.

– Vårt egenutvecklade certifieringssystem Miljöbyggnad iDrift har verkligen tagit fart och under året har över 300 byggnader registrerats. Sättet vi förvaltar och utvecklar Sveriges befintliga fastighetsbestånd kommer att vara avgörande för att omställningen ska lyckas och här har förvaltaren en nyckelroll.

Vad ser ni fram emot 2024?
– Vi ser fram emot ett spännande år fullt av kreativa lösningar kring förvaltning och fastighetsbestånd. Fler och fler kommer få upp ögonen för god och långsiktig förvaltning. I tider som dessa är det otroligt viktigt att vi tar hand om det vi redan har.

Har ni några framtidsspaningar?
– Vi ser ett stundande skifte i hur bankerna värderar hållbar drift och förvaltning, vilket gynnar både klimat, miljö och ekonomi.

– En spaning inför nästa år är hur grönytefaktor, riskanalyser och klimatanpassning hamnar allt mer i fokus i förvaltningsskedet.

Vilka mervärden får man som medlem i er organisation?
– Kunskapsutbyte och samverkan är viktiga byggstenar för miljö- och klimatarbetet och som medlem är du en del av ett nätverk med runt 450 företag och organisationer som driver omställningen framåt i branschen på olika sätt. I våra fyra regionala nätverk, träffas man ett flertal gånger per år för att lyssna och samtala kring viktiga ämnen.

– Som medlem är man en del av utvecklingsarbetet av viktiga verifierbara strategier och verktyg som tolkar och sätter ett gemensamt ramverk för hur vi kan förbättra förvaltningen av våra fastigheter. Som medlem i SGBC får man till exempel tillgång till tolkningar av taxonomikraven kopplat till hållbar fastighetsförvaltning.

– Dessutom har medlemmarna alltid 20 procent rabatt på våra certifieringar, kurser och konferenser.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega