”Trygghet vid renovering övervinner rädslan för förändring”

Linnea Olsson och Bengt Wånggren.

Projektkoordinator Linnea Olsson och vd Bengt Wånggren på Sweden Green Building Council.

Om vi ska kunna minska energislösandet i våra bostadsområden måste vi få igång renoveringen. Men vi måste sluta fokusera på teknik och lönsamhet. Varken tekniken eller lönsamheten är de egentliga problemen vid renovering av bostadshus.

För att få igång renoveringar, som möjliggör nödvändigt energisparande, behöver vi utveckla system för ökad trygghet för alla inblandande parter ? före, under och efter renoveringar!

Både hyresgäster och medlemmar i bostadsrättsföreningar behöver involveras och inkluderas i renoveringsprocessen för ökad trygghet och acceptans. Förändring och intrång i den privata sfären är jobbigt och ibland skrämmande. Detta behöver bemötas och bearbetas aktivt för att skapa efterfrågan på renovering.

Kommunicera fördelar
Fördelar bör kommuniceras för att skapa en positiv bild av renoveringen. För de flesta hyresgäster och BRF-innehavare är själva energifrågan mindre intressant än aspekter som kostnad, standard, hälsa och komfort.

Då är det bra att lyfta fram faktorer som mindre buller, behagligare temperatur, bättre ventilation och minskad mängd farliga ämnen.

Minskar osäkerheten
På så vis minskar osäkerheten och dessutom möjliggörs ett utbyte av erfarenheter, kunskap och lärande som förhoppningsvis kan skapa ambassadörer för renovering och sprida ringar på vattnet.

För att vara lockande för alla inblandade måste renoveringen också utföras smidigt och riskfritt och ha en nöjd kund-garanti.

Ta del av goda exempel
Ett annat viktigt sätt att öka viljan och acceptansen att renovera och att öka tryggheten i renoveringsprocessen är att låta de inblandade få ta del av goda exempel på liknande lyckade projekt. Sådana pilotprojekt bör skapas i varje stadsdel eller bostadsområde.

Särskilt mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar efterfrågar möjligheten att få möta personer i samma situation för att höra om, se på och uppleva hur andras renoveringsprocesser gått till och få chans att ställa frågor.

För bostadsrättsföreningar efterfrågas också utbildning för styrelserna och stöd i beslutsprocessen, exempelvis upphandlingar, avtal och val av entreprenörer och leverantörer.

Build Upon
Hur vet vi allt det här? Hur kan vi påstå så säkert? Jo Sweden Green Building Council har inventerat och analyserat hinder för energieffektiviserande renovering av flerbostadshus i det europeiska projektet BuildUpon där vi samarbetar med Green Building Councils i tolv andra europeiska länder.

Projektet är nu inne på sitt andra år och det är entydigt att vi i varje land kan identifiera att det största hindret för renovering handlar om osäkerhet och rädsla för förändring.

Sluta tjafsa!
Så sluta tjafsa om tekniken och lönsamheten! Börja förbättra tryggheten för alla inblandande parter före, under och efter renoveringar. Då kommer renoveringarna igång.

Linnea Olsson, projektkoordinaator Sweden Green Building Council
Bengt Wånggren, vd Sweden Green Building Council

Den 18 och 19 oktober arrangeras konferensen Building Sustainability 16  i Stockholm.

Seminarium nummer 6 (dag 2) handlar om hur man bygger förtroende och bemöter rädslor genom renoveringsprocessen. Talare från Hyresgästföreningen, Energieffektiviseringsföretagen och Alingsåshem AB berättar om hur man gör och hur man kan ta ett holistiskt grepp.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega