SBB utför Sveriges största certifiering med Miljöbyggnad iDrift

Ilija Batljan, vd och grundare, SSB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Miljöbyggnad iDrift är ett verktyg i Sverige för att skapa en hållbar förvaltning av befintliga fastigheter. Nu certifierar SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 500 av sina befintliga byggnader för att sedan certifiera ytterligare 500.

En av Sveriges utmaningar för att nå klimatmålen är att renovera och hållbarhetsanpassa vårt befintliga fastighetsbestånd, då 90 procent av byggnaderna kommer att stå kvar 2050. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift.

Sweden Green Building Councils (SGBC) samarbete med SBB är den största beställningen hittills för Miljöbyggnad iDrift och förhoppningen är att den ska bli ett positivt exempel för andra aktörer med stora fastighetsbestånd. Certifieringen är framtagen och utvecklad specifikt för att effektivt ställa om och hållbarhetsanpassa stora, befintliga volymer. I SBB:s fall rör det sig om en rad olika fastigheter som skolor, bostäder och samhällsbyggnader runt om i landet.

– Den hållbaraste byggnaden är ofta den som redan finns. Vår omfattande certifiering enligt SGBCs Miljöbyggnad iDrift ger oss nu möjligheten att visa resultaten av våra hållbarhetsinvesteringar i SBBs befintliga bestånd, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Certifiering kan höja värdet och locka hyresgäster
Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av SGBC och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig endast mot byggnader som är i drift.

– Det här är SGBCs enskilt största avtal sett till antalet beställda certifieringar på en gång. SBB visar hur viktigt det är att vi satsar på befintliga byggnader för att säkra en hållbar samhällsbyggnad och att omställningen kan ske effektivt även i stora fastighetsbestånd, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Genom den kvalitetsstämpel en certifiering i Miljöbyggnad iDrift ger, kan fastighetsägare, förutom att bidra till klimatomställningen, höja värdet på sina objekt och lättare attrahera hyresgäster, enligt SGBC.

Källa: SGBC

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega