Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Sweden Green Building Council

Höj värdet på era objekt och bidra till ett hållbart samhälle 

 Sedan juni 2020 har medlemsorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) certifierat byggnader genom sitt certifieringssystem Miljöbyggnad iDrift. Syftet med systemet är att bidra till ett mer hållbart samhälle samtidigt som fastighetsägare på ett smidigt sätt kan höja värdet på sina objekt.

Under hösten 2017 inledde SGBC arbetet för att ta fram ett certifieringssystem för byggnader som har varit i drift i minst tre år. Målet var att driva arbetet för en förbättrad och höjd miljöprestanda av byggnader samt öka medvetenheten kring hållbarhet.  Certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift lanserades under förra året och sedan dess har nästan 40 byggnader certifierats och intresset för att certifiera sina byggnader ökat. 

Certifierad miljösamordnare 

Miljöbyggnad iDrift omfattar fem områden. Inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och fastighetens skick med fokus på byggnadsdelar och installationer. Områdena delas sedan upp i 14 indikatorer som rör olika delar av byggnaden, förvaltningen och driften. Inför årsskiftet kommer SGBC att införa kravet att alla som ansöker om certifieringen först blir certifierade miljösamordnare. Tanken bakom kravet är att processen ska ta mindre tid och i slutändan bli mer kostnadseffektiv för kunderna. 

– Anledningen till att vi inför krav på att bli certifieringsansvarig är för att det ska underlätta för kunderna. Genom den nya processen kommer det både gå enklare och smidigare eftersom personerna kommer att veta från början vad det är som krävs och exakt vad det är som ska redovisas, säger Jimmy Möller, verksamhetsområdeschef på Sweden Green Building Council. 

En ny branschanpassad kurs

Kursen för att bli certifierad miljösamordnare är lärarledd och går online via webben den 1 februari, 12 maj 2022 och går även bra att boka som företagsanpassadkurs. För att bli certifierad Miljöbyggnad iDrift-samordnare kommer du att bli erbjuden att genomföra en kunskapskontroll efter avslutad kurs.  Anmälan för vårterminen är öppen och görs via SGBC hemsida. Utbildningen kommer bland annat att presentera mer ingående hur Miljöbyggnad iDrift är konstruerat och hur det används som styrinstrument vid drift av byggnader. Utöver det kommer kursen erbjuda tydlig information om vad det är som granskas i byggnaden när du ansöker om certifieringen, hur själva ansökningsprocessen går till och vilka kostnader som innefattas. Jimmy Möller understryker att förhoppningen är att kursen ska göra det tydligare vad som krävs för att bli certifierad enligt Miljöbyggnad iDrift och därmed underlätta framtida ansökningsprocesser.

– Tidigare har vi haft många ärenden där kunden har behövt komplettera med information vilket har lett till ett merarbete. Det är därför fördelaktigt för alla parter att gå kursen för miljösamordnare, både för dem och för oss. Det gör att processen blir enklare och därmed rätt från början, genom att kunden förstår vad den ska göra så blir det i förlängningen en lägre kostnad, avslutar Jimmy Möller.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Höj värdet på era objekt och bidra till ett hållbart samhälle "

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega