”Med tidigt beslut och start, så kostar certifieringen mindre”

… Marika Gille, ny chef för certifieringen BREEAM på Sweden Green Building Council (SGBC)

Vad innebär din nya roll på SGBC?
– Min nya roll på SGBC innebär att jag nu kommer vara ansvarig för den strategiska utvecklingen av BREEAM. Rollen handlar mycket om utveckling av systemet samt att se till att driften bibehåller en hög kvalitet.

Vad har du för bakgrund?
– Senaste 3 åren har jag arbetat med BREEAM på SGBC och har därför god kännedom om hur SGBC fungerar och vilka styrkor och svagheter som finns inom BREEAM. Innan dess arbetade jag som fuktsakkunnig konstruktör på Sweco.

Vad innebär BREEAM-certifieringen, kan du kort förklara?
– BREEAM är ett brittisk utvecklat system och är det äldsta certifieringssystemet i världen för byggnader ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Det är holistiskt, det vill säga inkluderar inte bara byggnaden, utan även hur man reser till och från den, hur marken används med mera. Det bygger på beprövad vetenskap samtidigt som man vill främja innovationer.

– BREEAM finns i olika form för olika delar av en byggnads livscykel. Alltifrån stadsdelar och infrastruktur, till ny- och ombyggnad samt befintliga byggnader. BREEAM-SE är ett system för framförallt nyproduktion som är anpassat till Svenska lagar och praxis.

Vad är det med BREEAM som gagnar fastighetsägaren?
– Det finns flera fördelar med en BREEAM certifiering:

  • Den hjälper fastighetsägare att få en bra och hållbar byggnad som kräver mindre energi, minskar driftskostnader och ökar värdet på fastigheten.
  • Då BREEAM är ett internationellt känt certifieringssystem så kan företag som arbetar på en bred marknad lättare marknadsföra sina byggnader.
  • Vi ser även att en certifiering kan öka intäkterna för hyror samt öka uthyrningsgraden då fler företag och privatpersoner söker efter certifierade lokaler för sin verksamhet eller boende.

Varför anser du att certifiering är viktigt för fastighetsbranschen?
– Certifiering är viktigt då det är ett bevis på att fastigheten upprätthåller en viss kvalitet och är en mer hållbar byggnad. Alla måste hjälpa till i omställningen till en mer hållbar framtid och certifieringarna är ett verktyg som kan användas i den omställningen. Certifieringarna säkerställer även att byggnaderna uppfyller alla krav då de tredje-parts granskas och verifieras.

Finns det andra certifieringar som du vill lyfta fram, varför just dessa?
– Alla certifieringar som vi har på SGBC är bra och har olika fördelar för olika typer av personer och verksamheter. Det finns en bredd som gör det möjligt att hitta just den certifiering som passar ens företag eller projekt bäst.

Hur ska man påbörja sin resa om man vill certifiera sina fastigheter?
– Om man vill påbörja sin resa så skulle jag rekommendera att titta på vilka certifikat som finns och vilket system som bäst skulle kunna vara till hjälp för ditt fastighetsbestånd. Vilka mål har du med certifieringarna och vilka förutsättningar finns idag? Ta gärna hjälp av en konsult eller av oss på SGBC om ni är osäkra på vad som passar er bäst.

– Börja även, i tid, att sammanställa all dokumentation, få till beslut och inte minst få med alla inblandade på tåget. En grön omställning tar mer tid än vad man kan tro. Vi kan också se att ju tidigare beslut tas om certifiering och ju tidigare arbetet startar med en certifiering, desto mindre kostar det att certifiera.

Vad hoppas du åstadkomma i din nya roll?
– I min nya roll ser jag fram emot att få utveckla BREEAM, både som system men också det interna arbetet på SGBC. Vi ser att BREEAM är populärt och jag hoppas på att kunna stärka varumärket i Sverige.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega