Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Snart möjligt certifiera befintliga hus

Flera fastighetsägare testar just nu det nya systemet Miljöbyggnad Drift och förvaltning som gör det lättare att certifiera och minska miljöbelastningen i befintliga hus. Förhoppningen är att systemet ska vara i gång till årsskiftet.

Utgångspunkten för Sweden Green Building Councils (SGBC) nya system är att minska miljöbelastningen i landets befintliga byggnader.

– Vi är fortfarande långt ifrån att uppfylla målen för god bebyggd miljö, säger Catarina Warfvinge, chef för Miljöbyggnad. Allt för många bostäder och lokaler har fortfarande problem med buller, fukt, radon och övrig luftkvalitet. Vi vill göra det lättare för fastighetsägare att förbättra sina byggnaders miljöstatus.

Mer omfattande
Miljöbyggnad Drift och förvaltning skiljer sig från vanliga Miljöbyggnad på flera sätt och omfattar fler områden. Störst fokus läggs på energianvändning och inomhusmiljö. Men även hälsa, städbarhet, avfallshantering och vattenanvändning granskas.

Catarina Warfvinge

Drift- och skötselinstruktioner
Det nya systemet tar både sikte på själva byggnadens status men också på förvaltningsrutiner som styr- och övervakning, drift- och skötselinstruktioner samt hur fastighetsägaren kan hjälpa hyresgästerna att minska sin miljöbelastning.

– För att bli godkänd räcker det inte med att det finns driftinstruktioner, det ska också föras journaler regelbundet som visar att alla delar underhålls som de ska, säger Catarina Warfvinge.

200 unika frågor
Miljöbyggnad Drift och förvaltning består av cirka 200 unika frågor där varje uppnått krav ger en eller flera poäng. Ju fler poäng desto högre klassning – guld, silver eller brons.

Obligatoriska krav
– En del så kallade baspoäng är obligatoriska eftersom de är kopplade till lagkrav t ex miljöbalkens lagkrav om egenkontroll. För att få bronscertifiering ska alla miljölagkrav vara uppfyllda.

– Vissa av baskraven är så viktiga att de ger fler poäng. Till exempel att ha bra koll på ventilationen ger tre poäng eftersom det är viktigt såväl för effektbehovet som för energianvändningen och luftkvaliteten.

Planeringsverktyg
Inom de områden där fastighetsägaren inte uppnått kraven gör granskaren och fastighetsägaren en uppskattning av när kraven kan nås och för in det i byggnadens underhållsplan.

– Certifieringssystemet fungerar därmed som ett planeringsverktyg för fastighetsägaren där denne successivt kan förbättra byggnadens klassning.

Stort intresse
SGBC har presenterat det nya systemet vid tre hearingar i Stockholm, Göteborg och Malmö nyligen.

– Intresset var väldigt stort och vi fick flera konstruktiva förslag på ytterligare förbättringar. Dessutom har 15 fastighetsägare bett att få testa det nya systemet som ett pilotprojekt, säger Catarina Warfvinge.

Ambitionen är att det nya systemet ska lanseras vid årsskiftet.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Så här går en certifiering till:

  1. Fastighetsägaren registrerar den byggnad som ska certifieras hos SGBC
  2. Fastighetsägaren anlitar en valfri granskare som är certifierad och utbildad av SGBC
  3. Granskaren gör platsbesök och bedömer hur många poäng som uppnåtts och för in status och planerade aktiviteter i SGBC:s databas.
  4. Fastighetsägaren kan med hjälp SGBC:s webbverktyg kontinuerligt följa hur byggnaden ligger till och vad som krävs för att nå en högre klassning.

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega